PwC Ratownik

Abonament zwiększający ochronę prawną na wypadek kontroli podatkowej

Jeżeli...

prowadzisz działalność międzynarodową z dużą liczbą transakcji transgranicznych...

dokonujesz istotnych korekt dochodu  w związku z transakcjami grupowymi...

masz malejącą rentowność na działalności  operacyjnej lub wykazujesz dochody zwolnione  z opodatkowania...

...to ryzyko kontroli w Twoim przypadku rośnie

Zniweluj ryzyko i sprawdź PwC Ratownik

Produkt abonamentowy będący odpowiedzią na zwiększoną aktywność urzędów. Łączy ochronę prawną najwyższej klasy specjalistów w procesie kontroli podatkowej i skarbowej oraz ewentualne dalsze spory z fiskusem, jak również wysoką atrakcyjność cenową.

W ramach abonamentu, w przypadku kontroli podatkowej otrzymujecie Państwo wsparcie w dziedzinie obsługi prawno-podatkowej, raportowania podatkowego i księgowości, oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego, ograniczone jedynie liczbą godzin pracy przewidzianą w danym pakiecie. 

Regulamin:

 • Liczba godzin przewidziana w abonamencie może być wykorzystana na więcej niż jedną kontrolę podatkową lub postępowanie kontrolne w ciągu roku.
 • Liczba godzin w okresie każdych rozpoczętych 12 miesięcy nie podlega wykorzystaniu w okresie późniejszym.
 • Liczba godzin przewidziana w abonamencie może być wykorzystana wyłącznie w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe pierwszej instancji.
 • PwC zobowiązuje się do poinformowania klienta o rzeczywistym wykorzystaniu limitu godzin:
  - po zakończeniu kontroli,
  - w przypadku wykorzystania całego dostępnego limitu godzin (z odpowiednim wyprzedzeniem),
  - na żądanie klienta.
 • W przypadku wykorzystania limitu godzin przewidzianych w abonamencie, PwC zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Po wykorzystaniu limitu godzin, dodatkowe prace będą wykonywane przez PwC po standardowych stawkach godzinowych, lub stawkach uzgodnionych z klientem w odpowiedniej umowie.
 • PwC ma prawo odstąpić od zawarcia umowy po wstępnej weryfikacji podmiotu (m.in. z uwagi na wysokie ryzyko branży, toczące się postępowania podatkowe, postępowania kontrolne lub kontrole podatkowe, niekorzystną sytuację podatkową podatnika w latach poprzednich) lub w przypadku odmowy przeprowadzenia wstępnej weryfikacji przez podmiot.
 • Abonament nie obejmuje kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych wywołanych poprzez wystąpienie podatnika o zwrot podatku VAT lub o zwrot nadpłaty.
 • Zawierając umowę podatnik oświadcza, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania podatkowe i skarbowe oraz nie odbywają się żadne czynności kontrolne.
 • W przypadku poświadczenia nieprawdy, PwC ma prawo odstąpić od wykonywania usług dla ww. podmiotu w przypadku zaistnienia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

O nas:

 • W skład zespołu podatkowego PwC wchodzi grupa 15 ekspertów posiadających szeroką wiedzę i praktykę w zakresie kontroli podatkowych.
 • Pomagamy naszym klientom w kwestiach związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, raportowaniem podatkowym, księgowością, oraz w postępowaniach spornych.
 • Od 1994 roku każdego dnia niesiemy rzetelną pomoc podatkową podmiotom w stosunku, do których toczą się postępowania podatkowe.
 • Średnio co tydzień jesteśmy angażowani do nowej kontroli podatkowej i średnio co tydzień przygotowujemy zastrzeżenia do protokołu kontroli.
 • W każdym momencie roku nasi eksperci obsługują łącznie kilkadziesiąt kontroli.
 • Na pomoc przy kontrolach w każdym tygodniu poświęcamy średnio ponad sto godzin, a w skali roku łącznie kilka tysięcy.
 • Elastyczność wyboru oferowanych świadczeń i możliwość ich zmian sprawia, że nasze usługi są zawsze dopasowane do Państwa aktualnych potrzeb.
 • W kontrolach niewiele jest w stanie nas zaskoczyć.
W momencie rozpoczęcia kontroli
 • Ustalenie zespołu kontrolujących i kontakt z organem podatkowym
 • Przygotowanie i przedstawienie proponowanej strategii sporu
 • Wstępna weryfikacja kalkulacji, rejestrów, zeznań i deklaracji udostępnianych kontrolującym
W trakcie trwania kontroli
 • Przygotowanie pism w zakresie kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego oraz ich analiza z punktu widzenia poprawności podatkowej oraz spójności z danymi z ksiąg rachunkowych
 • Pomoc w przygotowaniu danych rachunkowych dla kontrolujących
 • Wstępna analiza dokumentów księgowych udostępnianych kontrolującym
 • Asysta w spotkaniach przedstawicieli Państwa spółki z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej
 • Weryfikacja spójności logicznej raportowanych danych w ramach wygenerowanego przez klienta pliku JPK
Po zakończeniu kontroli
 • Analiza dokumentów kończących kontrolę
 • Przygotowanie ewentualnych pism odwoławczych

Pakiet startowy

40 godzin pracy w ciągu roku
900zł/miesiąc

Pakiet podstawowy

80 godzin pracy w ciągu roku
1600zł/miesiąc

Pakiet profesjonalny

120 godzin pracy w ciągu roku
2300zł/miesiąc

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Jan Tokarski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 651

Andrzej Zubik

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 689

Obserwuj nas