Przemysł obronny

Kompleksowe doradztwo prawno-regulacyjne, podatkowo-celne oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa

Nasz specjalny zespół udzieli wsparcia w zakresie uzyskiwania licencji wojskowych

 • jeśli planujesz zostać dostawcą lub producentem komponentów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym bądź produktów podwójnego zastosowania
 • jeśli masz zamiar wziąć udział w jakiejkolwiek formie w doradztwie handlowym lub technicznym związanym z produkcją, obrotem, dostawą takich komponentów lub technologii
 • jeśli jesteś już dostawcą, producentem lub doradcą handlowym lub technicznym

Doradzamy w projektach dla przemysłu obronnego

Zakres naszych prac obejmuje najczęściej:

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń na wytwarzanie, obrót komponentami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub produktami podwójnego zastosowania, w tym obrót zagraniczny
 • odpowiednie dostosowanie procesów i procedur wewnętrznych celem spełnienia wymogów związanych z produkcją komponentów i technologii wojskowych lub obrotem nimi
 • strukturyzację podatkową i celną procesów produkcyjnych oraz związanych z obrotem międzynarodowym

Członkowie naszego zespołu mają bogate doświadczenie zdobyte przy wspieraniu klientów w dokonywaniu obrotu międzynarodowego oraz z uzyskiwaniem zezwoleń na prowadzenie działalności reglamentowanej, w szczególności w zakresie produkcji oraz obrotu komponentami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub produktami podwójnego zastosowania. Korzystamy z międzynarodowych doświadczeń sieci ekspertów PwC.

Zakres usług

Doradztwo podatkowo-celne

Nasz zespół, na bazie posiadanego doświadczenia, udziela wsparcia w następujących obszarach:

 • klasyfikacja komponentów lub technologii dla potrzeb regulacji związanych z reglamentacją obrotu produktów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub podwójnego zastosowania (dual-use)
 • wskazania wszelkich dokumentów, które powinny towarzyszyć odprawie celnej importowej lub eksportowej komponentów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub podwójnego zastosowania
 • określenia, który podmiot w łańcuchu dystrybucji powinny spełnić obowiązki wynikające z właściwych przepisów
 • zaproponowanie ewentualnych modyfikacji łańcucha dostaw w taki sposób, aby obowiązki związane z reglamentacją obrotu takimi komponentami/produktami obciążały ten podmiot, który został do tego przewidziany

 

 

View more

Doradztwo prawne i regulacyjne

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w ramach procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych (koncesji lub zezwoleń) organów administracji publicznej związanych z wytwarzaniem i obrotem, także zagranicznym, komponentami lub technologiami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub podwójnego przeznaczenia.

W ramach powyższego wpieramy klientów w:

 • analizie dotychczasowej działalności celem potwierdzenia ew. obowiązku uzyskania koncesji lub zezwolenia
 • koordynowaniu projektu zmierzającego do uzyskania koncesji lub zezwolenia
 • przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji lub zezwolenia
 • kontaktach z właściwymi organami, w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Rozwoju
 • przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji na potrzeby postępowania

 

 

View more

Doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania ryzykiem

Doradzamy klientom w zakresie stworzenia lub dostosowania procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej do wymagań przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu komponentami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym lub podwójnego zastosowania. W szczególności wspieramy klientów w zakresie zapewnienia zgodności Wewnętrznego Systemu Kontroli z ISO 9001, co jest wymagane przez przepisy dotyczące obrotu międzynarodowego komponentami lub produktami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W ramach powyższego pomagamy zidentyfikować luki oraz wypracować sposoby ich zaadresowania w obszarach związanych z zadaniami organów przedsiębiorstwa, kontrolą i zarządzaniem obrotem, zasadami doboru pracowników, archiwizacją danych, kontrolą wewnętrzną, realizacją zamówień oraz szkoleń.

 

 

View more

Doradztwo biznesowe w obszarze bezpieczeństwa

Znając specyfikę wymagań związanych z produkcją i obrotem komponentami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wspieramy klientów w dostosowaniu ich organizacji do potrzeb ochrony zarówno informacji jak i pozostałych kluczowych zasobów. Począwszy od bezpieczeństwa fizycznego, poprzez bezpieczeństwo środowiskowe, aż do bezpieczeństwa cybernetycznego pomagamy stworzyć jeden zintegrowany system bezpieczeństwa oparty na trzech filarach:

 • organizacja
 • technologia
 • ludzie

Wspieramy klientów również w zakresie ochrony informacji niejawnych, zapobiegania szpiegostwu przemysłowemu czy podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników wszystkich szczebli.

 

 

View more

Doradztwo biznesowe w zakresie IT

Dedykowany zespół doradców jest w stanie zapewnić wsparcie w opracowaniu kierunków rozwoju i wyborze systemów biznesowych IT dla działalności w zakresie obrotu i wytwarzania komponentów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem IT oraz dokonać przeglądu i oceny stanu projektu wdrożenia systemu IT.

 

 

View more

Skontaktuj się z nami

Mateusz Ordyk
Counsel, Radca Prawny, PwC Polska
Tel.: +48 519 506 284
Email

Michał Zwyrtek
Dyrektor, PwC Polska
Tel.: +48 502 184 848
Email

Obserwuj nas