Tester MSSF 9

dla spółek niefinansowych

Wypełnij test i dowiedz się, czego wymaga MSSF 9 w stosunku do aktywów finansowych posiadanych przez Twoją spółkę 

1/3 spółek WIG 40 z sektora niefinansowego nie wykazała kwotowego wpływu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe na koniec roku poprzedzającego wdrożenie standardu

Powyższy test został przygotowany wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tym teście bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w teście. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej PwC Polska Sp. z o.o.), jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym teście lub decyzji podjętych na podstawie tego testu.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Bartłomiej Duchnowski

Menedżer

Tel.: +48 519 506 722

Obserwuj nas