Skonsolidowane sprawozdania finansowe w formacie XBRL

Raportowanie zgodne z ESEF

Przygotuj się na nowe wymogi ESEF wprowadzane od stycznia 2020 r.

Już od 1 stycznia 2020 r. spółki notowane na rynkach kapitałowych w UE oraz sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR będą zobowiązane do raportowania w formacie XBRL.

Ten nowy wymóg formalny w stosunku do przygotowywania i upubliczniania informacji finansowych ma na celu umożliwienie łatwiejszej analizy i porównywalności raportowanych danych. Stawia jednak przed sporządzającymi sprawozdania zadanie dostosowania swoich procesów sprawozdawczych, przeszkolenia pracowników oraz wdrożenia niezbędnych rozwiązań technologicznych.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Wspieramy Cię na każdym etapie wdrożania XBRL


Szkolenia

Podczas szkolenia eksperci w zakresie XBRL przekazują swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie znaczenia i wpływu ESEF. Szkolenie zapewnia solidne zrozumienie nowych wymogów i podaje możliwe odpowiedzi na kluczowe wyzwania jakie nowy format XBRL wprowadza dla raportowania zgodnego z ESEF.


Zaprojektowanie i wdrożenie procesów

Dokonamy przeglądu obecnie istniejącego procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pomocą procedur „walk-through” skupiając się na obszarach kluczowych dla nowych wymogów ESEF i zidentyfikujemy słabości w procesach oraz obszary możliwe do standaryzacji i optymalizacji. Zaprojektujemy i wesprzemy we wdrożeniu działań naprawczych i odpowiednich kontroli wewnętrznych zapewniających dotrzymanie terminów przygotowania raportu rocznego w nowym elektronicznym formacie.

Mapowanie i tagowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

W ramach mapowania uzgadniamy odpowiednie części skonsolidowanych sprawozdań finansowych do nowej taksonomii ESEF zgodnie z wymogami jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Produktem końcowym jest raport typu „blueprint” opisujący zmapowane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego do znaczników (tagów) wymaganych przez nowe zasady ESEF.

W ramach usługi tagowania przygotowujemy projekt tagowania zgodnie z wymaganiami ESEF dla spółek z konkretnych sektorów o specyficznej strukturze sprawozdania finansowego.

Oferujemy również weryfikację samodzielnie przygotowanego projektu tagowania, w ramach której zapewniamy przegląd zebranych danych w celu zidentyfikowania luk. Możemy również przygotować ocenę jakości danych w zakresie spójności, kompletności i dokładności.


Wdrożenie narzędzia opracowanego przez PwC 

Aplikacja do tagowania sprawozdań w formacie XBRL pozwala na stworzenie dokumentu sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami ESEF.

W ramach wdrożenia oferujemy szkolenia i warsztaty dla użytkowników i administratorów narzędzia. Możemy również wykonać usługę tagowania sprawozdania przekazanego nam przez klienta przy użyciu naszej aplikacji lub narzędzia posiadanego już przez spółkę.

Alternatywnie możemy wspomóc proces wyboru narzędzia do raportowania zgodnie z XBRL dokonując przeglądu i porównania istniejących na rynku narzędzi. Porównanie w formie raportu typu benchmark wskaże kluczowe wyróżniki każdego z narzędzi oraz oceni jego przydatność do specyficznych wymagań spółki.


Aplikacja pozwala na stworzenie dokumentu sprawozdania finansowego w formacie XBRL z poziomu MS Word

Narzędzie zapewnia 100% zgodności wizualnej dokumentu iXBRL z dokumentem Word.
 

Pełna zgodność z taksonomią ESMA

Intuicyjny i szybki proces tagowania

Jakość danych i łatwa kontrola

Sprawozdania finansowe w formacie XBRL w dowolnym języku

Główne funkcjonalności

loading-player

Playback of this video is not currently available

  • Raport typu ‘Blueprint” podsumowujący oznakowane pozycje sprawozdania i przypisane do nich tagi, co znacznie ułatwia proces weryfikacji
  • Generacja i walidacja sprawozdania w formacie iXBRL oraz XBRL
  • Interfejs użytkownika w wielu językach
  • Tagowanie pozycji sprawozdania znacznikami taksonomii MSSF, wsparte instrukcjami krok po kroku i zaawansowanym wyszukiwaniem tagów. Aplikacja zapewnia wsparcie taksonomii w wielu językach
  • Proste i intuicyjne tworzenie rozszerzeń
  • Walidacja tagowania do wymogów ESMA w przejrzystym raporcie, z opisem uwag i ostrzeżeń

Dlaczego musisz zająć się ESEF i XBRL jeszcze w tym roku?

< Back

< Back
[+] Read More

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas