Programy motywacyjne – akcyjne, opcyjne, gotówkowe – seminarium PwC

23 lutego 2016 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się seminarium „Programy motywacyjne – akcyjne, opcyjnie, gotówkowe”.

Celem seminarium jest omówienie przez ekspertów PwC praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem programów motywacyjnych opartych o akcje, opcje oraz inne instrumenty finansowe (w tym programów gotówkowych), począwszy od aspektów motywacyjnych i komunikacyjnych poprzez podatkowe i prawne, skończywszy na księgowych.

Przedmiotem zainteresowania będą w szczególności:

 • programy opcji na akcje (w tym również opcji menedżerskich)
 • programy nabycia akcji
 • programy akcji restrykcyjnych oraz prawa do ekwiwalentu za wzrost wartości akcji (stock appreciation rights).
Przybliżymy Państwu również temat programów gotówkowych opartych na wskaźnikach finansowych spółek. Omawiać będziemy zarówno programy „polskie”, w których pracownicy nabywają instrumenty spółek polskich, jak i „zagraniczne”, w których oferowane są instrumenty zagranicznych spółek-matek.
 

Zakres tematyczny seminarium:

...opcyjnych i gotówkowych

Jak programy te działają w Polsce i na świecie? Na czym polegają programy akcyjne, opcyjne, gotówkowe i jakie są ich rodzaje oraz korzyści z wprowadzenia?

...opcyjnych i gotówkowych oraz strategie komunikowania ich pracownikom

Jak zachęcić pracowników do uczestnictwa w programach? Jak motywować pracowników za pomocą takich programów? Jak efektywnie przekazywać im informacje o programie?

...opcyjnych i gotówkowych

Czy dochody uzyskiwane w ramach programów są opodatkowane oraz czy podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne? Jeśli tak, czy spółka ma obowiązki płatnika? Czy można ich uniknąć? Jak zoptymalizować dokonywane w ich ramach wypłaty? Jakie jest obecne stanowisko organów podatkowych oraz sądów w zakresie opodatkowania programów? Jakie są konsekwencje tych programów w zakresie PIT, CIT i VAT?

Jakie przepisy prawa będą miały zastosowanie do programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych? Jakie są wymogi prawne, które należy spełnić, aby w spółce wprowadzić tego typu programy? Jak uczestnictwo w programach przekłada się na relacje pracownik-pracodawca?

...opcyjnych i gotówkowych

Jak wycenia się opcje na akcje? Jak opcje, akcje i inne instrumenty finansowe należy ujmować w księgach?

Do wyboru:

a) Studium przypadku nr 1 – Etapy wprowadzania i funkcjonowania programów motywacyjnych

Zadanie będzie przeprowadzone w oparciu o przykładowy program akcyjny i będzie miało na celu odpowiedź na następujące pytania: jakie kolejno etapy należy uwzględnić od fazy projektowania aż do zakończenia programu? Na co należy zwrócić uwagę na poszczególnych etapach programu (aspekty prawne, podatkowe, księgowe, komunikacyjne)? Skąd czerpać informacje i gdzie można uzyskać pomoc?

b) Studium przypadku nr 2 – Komunikacja i motywowanie za pomocą programów akcyjnych, opcyjnych i gotówkowych

Zadanie będzie polegało na wyborze optymalnych programów dla (i) kadry menedżerskiej i (ii) pracowników oraz dobranie do tych programów odpowiednich strategii komunikacyjnych i motywacyjnych.

PROGRAM SEMINARIUM

 • 09:30 – 09:45 Otwarcie seminarium – Joanna Narkiewicz-Tarłowska (PwC)
 • 09:45 – 10:00 Akcjonariat pracowniczy w Polsce i na świecie. Prezentacja tematu: prof. Witold Orłowski (PwC)
 • 10:00 – 10:30 Rodzaje programów motywacyjnych i korzyści z ich wprowadzenia. Prezentacja tematu: Joanna Charchuła-Pietrzyk (PwC)
 • 10:30 – 11:30 Motywowanie za pomocą programów oraz komunikacja programów pracownikom. Prezentacja tematu: Robert Kujoth (PwC)

Dyskusja wśród uczestników – wymiana doświadczeń

 • 11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
 • 11:45 – 12:15 Aspekty podatkowe CIT. Prezentacja tematu: Tomasz Barańczyk (PwC)
 • 12:15 – 12:45 Aspekty podatkowe VAT. Prezentacja tematu: Tomasz Pabiański (PwC)
 • 12:45 – 13:30 Aspekty podatkowe PIT oraz zagadnienia ZUS. Prezentacja tematu: Sylwia Bachmat (PwC)

Dyskusja wśród uczestników – wymiana doświadczeń

 • 13:30 – 14:15 Przerwa na obiad
 • 14:15 –15:15 Uwarunkowania prawne programów motywacyjnych. Prezentacja tematu: Mateusz Ordyk (PwC)

Dyskusja wśród uczestników – wymiana doświadczeń

 • 15:15 – 16:00 Wycena i ujęcie księgowe programów motywacyjnych. Prezentacja tematu: Tomasz Konieczny (PwC)

Dyskusja wśród uczestników – wymiana doświadczeń

 • 16:00 – 16:15 Przerwa na kawę
 • 16:15 – 16:45 Studium przypadków – dyskusja w grupach

Do wyboru:

 • Studium przypadku nr 1: Etapy wprowadzania i funkcjonowania programów motywacyjnych
 • Studium przypadku nr 2: Komunikacja i motywowanie za pomocą programów motywacyjnych
 • 16:45 – 17.00 Dyskusja na zakończenie seminarium

Pobierz zaproszenie

Programy motywacyjne – akcyjne, opcyjne, gotówkowe

Seminarium odbędzie się 23 lutego 2016 r. w Hotelu Marriott

Zaproszenie skierowane jest do: dyrektorów finansowych oraz właścicieli przedsiębiorstw, prezesów i członków zarządu, głównych księgowych działów HR i osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 750 PLN + VAT, a każdej kolejnej z tej samej firmy 500 PLN + VAT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Chyziak:

magdalena.chyziak@pl.pwc.com, +48 519 50 7254.