Seminarium PPP w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Zapraszamy na „Seminarium PPP w sektorze wodociągowo- kanalizacyjnym”, którego partnerem będzie PwC.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP. Zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju.

Głównym celem Seminarium PPP jest promocja rozwiązania PPP wśród podmiotów publicznych oraz zachęcenie ich do korzystania z takiej formuły współpracy podczas realizacji usług publicznych. Wydarzenie to będzie okazją do wymiany doświadczeń, postawienia pytań podmiotom, które mają już praktyczną wiedzę o tego typu projektach (poszczególne etapy przygotowania projektu, szanse i zagrożenia).

PwC reprezentować będzie Jean Rossi , który poruszy temat udziału spółek prywatnych w rynku dostarczania wody i odprowadzania ścieków na przykładzie Francji.

Organizatorami wydarzenia są Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Centrum PPP. Wydarzenie jest bezpłatne, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Data: 20 stycznia 2017, 10:00-15:00

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Sala Kinowa, ul. Wspólna 2/4, Warszawa