Konferencja PwC: „Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Pracownicze programy akcyjne - szansa dla firm, szansa dla Polski”

Badania wskazują, że spółki posiadające pracownicze programy akcyjne (PPA) z istotnym udziałem pracowników w akcjonariacie osiągają o 1-2 proc. wyższą dynamikę wzrostu przychodów. W firmach, w których od lat funkcjonują PPA, wzrasta też wydajność pracowników. W rezultacie wiele podmiotów z PPA osiąga przeszło 20% większe zyski niż podmioty analogiczne o innej strukturze własnościowej.

Popularność PPA rośnie, zaś programy oparte na akcjach pracowniczych stanowią przedmiot rosnącego zainteresowania naszych Klientów.

Podczas konferencji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy PPA mają szansę stać się popularne w Polsce, a także przeanalizujemy, jakie warunki są niezbędne, aby mogły się rozwinąć.

Gościem specjalnym konferencji był Pan Minister Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, którego wystąpienie dotyczyło społecznej i gospodarczej roli akcjonariatu pracowniczego.

kongers powerpol, pwc polska

Podczas konferencji eksperci PwC:

 • Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC
 • prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
 • Tomasz Konieczny, partner
 • Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor
 • Sylwia Bachmat, menedżer
 • Robert Kujoth, menedżer
 • Mateusz Ordyk, radca prawny
 • Grzegorz Kuś, menedżer

na podstawie własnych analiz dotyczących funkcjonowania PPA w Polsce zaprezentowali uczestnikom konferencji najważniejsze wnioski, w tym:

 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia programów akcyjnych dla Polski, przedsiębiorców i pracowników?
 • Które państwa na świecie mają najlepsze praktyki w tym zakresie?
 • Jakie bariery i wyzwania stoją jeszcze przed Polską?

Analizy te były wstępem do dyskusji panelowej z udziałem pracodawców, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów akcyjnych w Polsce.

W drugiej części konferencji powiedzieliśmy o praktycznych aspektach wdrożenia PPA w firmie (wymogi prawne, regulacyjne i księgowe, aspekty HR-owe).


Program konferencji

Część I

09:30-09:45 - Otwarcie konferencji  – Tomasz Barańczyk, Partner zarządający w dziale doradztwa prawnopodatkowego

09:45-10:15 – „Społeczna i gospodarcza rola pracowniczych programów akcyjnych” - wystąpienie Pana Ministra Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:15-11:15 Przedstawienie wyników analiz ekspertów PwC

Eksperci PwC (m.in. prof. Witold Orłowski) zaprezentują uczestnikom konferencji m.in.:

 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia PPA dla Polski, przedsiębiorców i pracowników?
 • Które państwa na świecie mają najlepsze praktyki w tym zakresie?
 • Jakie bariery i wyzwania stoją jeszcze przed Polską?

11:15-11:30 - Przerwa kawowa

11:30-12:30 - Panel dyskusyjny z udziałem klientów oraz ekspertów

Podczas panelu zaproszeni goście (w tym przedstawiciele spółek akcyjnych) podzielą sią z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów akcyjnych w Polsce. Panel będzie też próbą odpowiedzi na pytania, czy akcjonariat pracowniczy ma szansę stać się popularny w Polsce, jakie warunki są niezbędne, aby akcjonariat mógł rozwinąć się w Polsce?

12:30-13:30 – Lunch

View more

Część II

13:30-15:30 – Jak skutecznie wdrożyć program akcyjny w spółce?

W drugiej części konferencji eksperci PwC podzielą się z uczestnikami wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie skutecznego i efektywnego wdrażania pracowniczych programów akcyjnych. W szczególności przedstawią:

 • etapy wprowadzania i funkcjonowania programów w życie oraz
 • najważniejsze zagadnienia prawno-podatkowe związane z wdrożeniem tego typu programów.

Uczestnicy konferencji będą też mieli możliwość porozmawiania z ekspertami PwC w ramach indywidualnych rozmów na ww. temat.

15:30-16:00 – Dyskusja na zakończenie konferencji

View more

Skontaktuj się z nami

Joanna Narkiewicz-Tarłowska
Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 502 18 4764
Email

Sylwia Bachmat
Menedżer, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 519 504 123
Email

Skontaktuj się z nami

Magdalena Chyziak
Starszy Specjalista ds. Konferencji
Tel.: +48 519 507 254
Email

Obseruj nas
Obserwuj nas