Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości

3 października 2017
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

Zmieniona ustawa o rachunkowości nakłada na niektóre jednostki zainteresowania publicznego nowe obowiązki w zakresie raportowania danych niefinansowych

Wiele polskich firm będzie musiało dostosować swój dotychczasowy model sprawozdawczości do wymogów określonych w nowych przepisach i zawrzeć wymagane informacje w sprawozdaniach już za 2017 r.

Ustawa wprowadza w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych przez największe jednostki zainteresowania publicznego w ramach oświadczenia stanowiącego integralną część sprawozdania z działalności (opcjonalnie spółka może sporządzić odrębne sprawozdanie z informacji niefinansowej). 

Oświadczenie dotyczy co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Zakres ujawnień w oświadczeniu obejmuje:

  • opis modelu biznesowego, 
  • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki, 
  • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do kwestii wymienionych powyżej, 
  • opis rezultatów stosowania tych polityk, 
  • opis procedur należytej staranności – jeśli są stosowne w ramach polityk,
  • opis istotnych ryzyk związanych z powyższymi kwestiami, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami oraz w jaki sposób są zarządzane.

Celem dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności, spójności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych.

Zapraszamy na Konferencję podczas której poznają Państwo praktyczne wskazówki dot. procesu raportowania niefinansowego, m.in.

  • praktyka raportowania zagadnień niefinansowych
  • ryzyka, istotność i standardy w raportowaniu
  • sprawozdania niefinansowe a kwestia audytu - obowiązki ustawowe i praktyka rynkowa 

Szczegóły wydarzenia:

Data: 3 października 2017

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, Sala im. G. Gęsickiej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Zarejestruj się

Skontaktuj się z nami

Anna Johnson
Starszy Menedżer
Tel.: +48 502 184 818
Email

Eliza Mróz
Starszy Specjalista ds. Procesów Sprzedażowych
Tel.: +48 519 507 489
Email

Obserwuj nas