Warsztat: Jak spółki z sektora niefinansowego powinny przygotować się do wdrożenia MSSF9?

13 czerwca 2017, godz. 9:30 – 12:30

Siedziba PwC, Al. Armii Ludowej 14, Warszawa

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wejdzie w życie
1 stycznia 2018 r. i dotyczy wszystkich spółek stosujących MSSF, bez względu na branżę w jakiej działają

Jeżeli spółka posiada m.in. należności handlowe, aktywa z tytułu udzielonych pożyczek, akcje lub udziały w innych podmiotach, bądź instrumenty w formie lokat nadwyżek finansowych, to musi wziąć pod uwagę konieczność dostosowania się do nowych wymogów w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów czy utraty wartości.

Do nadchodzących zmian muszą, więc przygotować się również spółki prowadzące działalność produkcyjną czy usługową.

MSSF9

Zapraszamy na warsztat „Jak spółki z sektora niefinansowego powinny przygotować się do wdrożenia MSSF 9?”

Podczas warsztatu omówimy:

  • co zmienia się w podejściu do klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych po wejściu w życie MSSF 9
  • jakie inne obszary zostaną zmodyfikowane przy wdrożeniu MSSF 9
  • na jakie potencjalne trudności należy przygotować się w związku z wdrożeniem MSSF 9, np. modyfikacja polityki rachunkowości czy konieczność głębszej analizy ryzyka kontrahentów


Szczegóły wydarzenia:

Data: 13 czerwca 2017, godz. 9:30 – 12:30

Miejsce: Siedziba PwC, Al. Armii Ludowej 14, Warszawa

Spotkanie poprowadzą:

  • Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, starszy menedżer w zespole doradztwa księgowego i rynków kapitałowych PwC, wykładowca w Akademii PwC
  • Bartosz Strąkowski, menedżer w zespole doradztwa księgowego i rynków kapitałowych PwC 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 9 czerwca.

Agenda

09:15 – 09:30 Rejestracja oraz powitalna kawa
09:30 – 10:30 Zmiany w MSSF 9 i sprawozdawczości spółek – część I
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Zmiany w MSSF 9 i sprawozdawczości spółek – część II
12:00 – 12:30 Dyskusja i zakończenie

Skontaktuj się z nami

Magdalena Chyziak
Starszy Specjalista ds. Konferencji
Tel.: +48 519 507 254
Email

Obserwuj nas