Warsztat: Reverse charge na usługi budowlane

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w ustawie o VAT pojawiły się nowe rozwiązania dotyczące tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse-charge mechanism), którym objęte zostały między innymi różnego rodzaju usługi budowlane i pokrewne. 

Jak wynika z naszych obserwacji, wprowadzenie powyższych przepisów stanowi wręcz rewolucję w procesie rozliczania VAT przez podmioty z szeroko pojętej branży budowlanej. Jakkolwiek cel nowelizacji był słuszny (walka z wyłudzeniami VAT w branży), to jednak w praktyce nowe rozwiązania mnożą wątpliwości i przyczyniają się do powstania chaosu na rynku rozliczeń VAT podmiotów z tego sektora.

Dodatkowo, poprawne rozliczenie usług budowlanych na gruncie nowych przepisów wiąże się nie tylko ze znajomością regulacji podatkowych, ale też koniecznością dokonania analizy statystycznej usług świadczonych przez dany podmiot, która stosunkowo często prowadzi do zaskakujących wniosków.

uslugi-budowlane

Zapraszamy na nieodpłatne warsztaty: „Reverse charge na usługi budowlane”

Podczas spotkania spróbujemy zmierzyć się nie tylko z przejściem przez teoretyczną warstwę nowych przepisów, ale też zderzyć ją z 3-miesięczną praktyką zarówno przedsiębiorców, jak i organów podatkowych i statystycznych.

Mamy również nadzieję na przedyskutowanie tez, jakie Ministerstwo Finansów przedstawi w skierowanej do branży broszurze informacyjnej, która powinna zostać opublikowana lada dzień.

Agenda:

 • Zakres nowych regulacji
  • Usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 roku,
  • Definicja „podwykonawcy”,
  • Dostawa towaru vs. świadczenie usług,
  • Klasyfikacja dla celów VAT świadczeń kompleksowych, 
  • Konsorcja budowlane a nowe zasady rozliczeń VAT.
 • Zależność pomiędzy regulacjami VAT a klasyfikacją statystyczną
  • Zasady klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług,
  • Czy rzeczywiście tylko usługi budowlane zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?
 • Potencjalne obszary ryzyka związane z istnieniem nowych regulacji
  • Błędna interpretacja przesłanek warunkujących zastosowanie odwrotnego obciążenia,
  • Zaniżenie wartości podatku VAT należnego,
  • Nieuprawnione odliczenie podatku VAT naliczonego,
  • Potencjalne (zaostrzone!) sankcje, którymi może skutkować stwierdzenie nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika.
 • Analiza treści broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi budowlane
 • Metody zabezpieczenia pozycji podatkowej
  • Dokumentacja, którą należy zgromadzić, aby rozliczenia VAT nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe.
 • Wpływ nowych regulacji na zasady kontraktowania i funkcjonowanie branży budowlanej, rozmowy z kontrahentami na temat sposobu rozliczania usług świadczonych w ramach różnego rodzaju inwestycji
  • Konieczność szczegółowej weryfikacji kontrahenta,
  • Przegląd wzorców umownych stosowanych w bieżącej praktyce biznesowej.
Spotkanie

Szczegóły spotkania:

Data: 11 kwietnia 2017, 10:00-14:00

Miejsce: hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 7 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy!  

Skontaktuj się z nami

Jakub Matusiak
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 468
Email

Tomasz Pabiański
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 952
Email

Maciej Dybaś
Menedżer
Tel.: +48 519 507 182
Email

Krzysztof Wiński
Menedżer
Tel.: +48 519 506 434
Email

Obserwuj nas