Śniadanie biznesowe: Skuteczna obrona w wojnach cenowych

Czwartek, 8 czerwca 2017 r., godz. 9:30

Siedziba PwC, Al. Armii Ludowej 14, Warszawa

Firmom trudno jest zarówno zidentyfikować przyczyny wojen cenowych, jak i znaleźć rozwiązania, które mogą ochronić biznes

Najważniejsze powody wojen cenowych:

  • komodytyzacja produktów, utrudniająca konkurencję pozacenową;
  • błędy w ocenie sytuacji biznesowej, np. przeświadczenie o niższym poziomie kosztowym vis-a-vis konkurencja;
  • nadwyżka mocy produkcyjnych, powiązana z koniecznością zapewnienia odpowiednich wolumenów sprzedaży, koniecznych do pokrycia kosztów stałych;
  • brak wzrostu na rynku, motywujący firmy do agresywnego odbierania sobie klientów poprzez obniżki cen.

Jakie działania należy podejmować w sytuacji agresywnych ruchów cenowych konkurencji?

Przede wszystkim warto ograniczyć działania reaktywne na rzecz działań przemyślanych. Decyzje podejmowane w trakcie wojen cenowych należy opierać na analizach potencjalnych efektów i scenariuszach rozwoju wydarzeń.

Jak zapobiegać wojnom cenowym i jak się skutecznie bronić?

Zapraszamy na nieodpłatne spotkanie, na którym przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane ze skuteczną obroną i zapobieganiem wojnom cenowym.

Podzielimy się wiedzą oraz doświadczeniami wyniesionymi z realizowanych przez nas projektów. Pokażemy, w jaki sposób:

  • zapobiegać wojnom cenowym np. poprzez przyjęcie roztropnej strategii wzrostu udziałów w rynku lub budowanie lojalności klientów;
  • analizować sytuację i budować scenariusze rozwoju wydarzeń w sytuacji zaistnienia wojny cenowej;
  • „walczyć” np. poprzez uprzednio przygotowaną „chirurgiczną” obniżkę cen dla wybranych segmentów/klientów;
  • „bronić się” np. poprzez przemyślaną i opartą na faktach argumentację wartości.

Spotkanie poprowadzą:

  • dr Maciej Kraus, dyrektor w dziale doradztwa strategicznego w PwC
  • Remigiusz Piwowarski, menedżer w dziale doradztwa strategicznego w PwC.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Chyziak
Starszy Specjalista ds. Konferencji
Tel.: +48 519 507 254
Email

Obserwuj nas