Seminarium: Zmiany w zakresie PKWiU

13 czerwca 2017, godz. 10.00

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
Warszawa, ul. Rektorska 4

Z dniem 1 stycznia 2018 r. przestanie mieć zastosowanie dla celów podatku VAT rozporządzenie w sprawie PKWiU 2008, a zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie PKWiU 2015

Będzie to skutkować wcześniejszą zmianą m.in. załączników do ustawy o VAT oraz zmianą rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT. W nowym rozporządzeniu oprócz zmian w zakresie klasyfikacji produktów zmianie uległ również klucz powiązań pomiędzy kodami CN a PKWiU. Do tej pory korelacja wskazana była w rozporządzeniu PKWiU 2008. Według nowej regulacji klucz powiązań będzie zamieszczany na stronie Głównego Urzędu Statystycznego i corocznie aktualizowany wraz ze zmianami kodów CN. Oznacza to, iż zmiana CN będzie bezpośrednio wpływać na zmianę klasyfikacji w zakresie PKWiU oraz może prowadzić również do zmiany stosowanych stawek VAT.

Retail
Spotkanie

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy w szczegółach w jaki sposób powyższe zmiany mogą wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą oraz w jaki sposób należy się przygotować do nadchodzących zmian.

Po części merytorycznej zapraszamy również na konsultacje indywidualne.

Spotkanie poprowadzą: 

  • Jakub Matusiak – dyrektor, członek zespołu podatków pośrednich PwC
  • Krzysztof Wiński – menedżer, członek zespołu podatków pośrednich PwC
  • Marzena Michałeczko – starszy konsultant, członek zespołu podatków pośrednich 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego
do 9 czerwca br. 

Skontaktuj się z nami

Jakub Matusiak
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 468
Email

Obserwuj nas