Jak finansować innowacje? Dostępne źródła wsparcia w 2018 roku!

Rzeszów, 26.04.2018r.


 

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o wsparcie? Jakie projekty podlegają dofinansowaniu? W jaki sposób skutecznie aplikować i maksymalizować swoje szanse na uzyskanie dotacji?

Odpowiedzi na te pytania przedstawią eksperci PwC z zespołu Innowacji i B+R, Dotacji i ulg, którzy dotychczas pozyskali dla swoich klientów znaczące kwoty pomocy publicznej w różnych formach.

Dodatkowo, wszyscy zainteresowani uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z indywidualnej konsultacji planowanego przedsięwzięcia z ekspertem PwC!

Harmonogram spotkania
9:30 – 10:00
Rejestracja gości
10:00 – 10:30  Ulga podatkowa na B+R – nowe możliwości, 
bez konkursu, bez wniosków, bez list rankingowych
10:30 – 11:00 Dotacje na infrastrukturę B+R
11:00 – 11:20  Okiem klienta – współpraca z PwC w praktyce
11:20 – 11:50  Przerwa kawowa
11:50 – 12:20 Dotacje na projekty B+R i wdrożenia ich wyników
12:20 – 12:40 Nowe zasady w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
12:40 – 13:20

Networking i konsultacje indywidualne

Omówienie planowanych projektów innowacyjnych

(prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem
w konsultacjach poprzez formularz on-line)

Adres e-mail *

Imię *

Nazwisko *

Organizacja *

Stanowisko *

Województwo *

Telefon *

Czy chce Pan/Pani skorzystać z dodatkowej bezpłatnej konsultacji indywidualnej? *


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 922) PwC Polska Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów PwC, informuje że podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:

  • a) w przypadku udostępnienia danych przez PwC Polska Sp. z o.o. wyżej wymienionej Spółce z sieci PricewaterhouseCoopers, Spółka ta stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  • b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
  • c) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
  • d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  • e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  • f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres privacypl@pl.pwc.com, telefonicznie pod nr (0048) (22) 746 4000 lub pisemnej, w tym jeżeli forma pisemna jest wymagana przepisami prawa, na adres PwC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa.


Organizatorem jest PricewaterhouseCoopers, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14

Skontaktuj się z nami

Milena Konieczko
Specjalista ds. MCBD, PwC Poland
Tel.: +48 519 50 7660
Email

Obserwuj nas