Procesy podatkowe w firmie – jak nimi skutecznie zarządzać?

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Warsztaty:

12 czerwca 2018: 9:30-17:30

Warszawa, Biuro PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14

Skuteczne zarządzanie podatkami coraz częściej wymaga stworzenia przejrzystych ram i zasad zarządzania oraz kontroli funkcji podatkowej w firmie. Jak to zrobić wykorzystując Tax Control Framework (TCF)?

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których analizować będziemy praktyczne aspekty budowania i zarządzania nowoczesną funkcją podatkową w dużych organizacjach.

Interaktywna forma warsztatów pozwoli wzbogacić omawiane przez ekspertów PwC wątki o praktyczną wymianę doświadczeń między osobami zarządzającymi podatkami w biznesie.

Jak pogodzić wymogi w zakresie raportowania podatkowego polskich organów z rosnącymi oczekiwaniami grupy oraz zarządu?

Jak wykorzystać nowoczesne technologie oraz podejście procesowe do zwiększenia transparentności, poprawności i kontroli podatków?

Jak wdrożyć zarządzenie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną w  procesach podatkowych?

Agenda warsztatów

Wstęp

Prowadzący: Jan Wacławek

 • Wytyczne OECD dotyczące rozwoju monitoringu horyzontalnego, a plany Ministerstwa Finansów. Co to oznacza w praktyce? 
 • Przykłady państw (Holandia, Rosja), w których już funkcjonuje monitoring horyzontalny - wnioski
 • Odpowiedzialność karna skarbowa w kontekście zarządzania funkcją podatkową.

 

View more

1) Strategia

Prowadzący: Mikołaj Woźniak, Iwona Patyk

 • Budowanie strategii podatkowej, a zaangażowanie zarządu
 • Czym kierujemy się przy podejmowaniu decyzji związanych z podatkami, jak mierzona jest skuteczność i efektywność podjętych decyzji
 • PR i CSR – czy dla biznesu w którym działasz „medialność podatkowa” jest ważna? 
 • Zarządzanie zespołem podatkowym w firmie. Podział ról i obowiązków, komunikacja, podnoszenie kwalifikacji, zarządzanie wiedzą, motywowanie pracowników

 

View more

2) Procesy biznesowe a podatki

Prowadzący: Adam Soska

 • Dostęp do informacji od biznesu i jakość danych. Jak skutecznie komunikować się w firmie by szybko reagować na zmieniające się okoliczności i sprawnie informować o zmianach w podatkach?
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Wykorzystanie nowych technologii w podatkach - automatyzacja procesów, dodatkowe aplikacje/ software, roboty (RPA)
 • Współpraca z centrum usług wspólnych - zarządzanie zmianą w procesach podatkowych
 • “Stress test”, czyli czy funkcje niepodatkowe w firmie są przygotowane na kontrolę podatkową? 

 

View more

3) Procesy podatkowe w firmie

Prowadzący: Szymon Dąbek

 • Poprawne określenie procesów podatkowych: zdefiniowanie celu procesu, mapa procesu, obszary ryzyka w procesie i sposoby ich ograniczenia, dokumentacja procesu podatkowego
 • Testowanie - weryfikacja faktycznego przebiegu procesu a model zdefiniowany w procedurach, metodologia i osoby wykonujące testowanie

 

View more

Prowadzący

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Koszt i informacje dodatkowe

Koszt: 1.900 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w pełnym kursie 
 • Materiały szkoleniowe 
 • Otrzymanie certyfikatów 
 • Lunch i przerwy kawowe

Warszaty przeznaczone dla: dyrektorów i menedżerów podatkowych.

 

Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem PwC oraz upoważnia do otrzymania punktów szkoleniowych dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Skontaktuj się z nami

Magdalena Kaczmarek
Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu
Tel.: +48 519 506 679
Email

Obserwuj nas