Śniadanie biznesowe: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – ostatni dzwonek

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

12 lipca 2018 r., godz. 09.30-11.30, Warszawa

Lada dzień wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – jak zmieni się zakres obowiązków instytucji obowiązanych?

12 lipca porozmawiamy o zmianach zakresu obowiązków instytucji obowiązanych, jakie wprowadza nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z implementacją dyrektywy AML IV. Wejście w życie nowych przepisów to również doskonała okazja do przeglądu aktualnie obowiązujących regulacji oraz dostosowania i usprawnienia funkcjonujących procesów.

Podczas spotkania poruszymy m.in. takie zagadnienia jak:

  • nowe zasady raportowania do GIIF: od kiedy faktycznie powinny być stosowane?
  • czy podmioty prowadzące księgi rachunkowe dla podmiotów z grupy kapitałowej dalej będą podlegać przepisom ustawy?
  • ocena ryzyka instytucji obowiązanej: w jaki sposób się przygotować i przeprowadzić ten proces?
  • czy wszystkie firmy leasingowe podlegają obowiązkom określonym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
  • jak ograniczyć odpowiedzialność zarządu z tytułu niewłaściwego wdrożenia?

Spotkanie poprowadzą:

  • Mateusz Ordyk, radca prawny, praktyka usług finansowych, PwC Legal
  • Magda Kazana-Jaroniec, adwokat, praktyka usług finansowych, PwC Legal
  • Łukasz Łyczko, radca prawny, praktyka usług finansowych, PwC Legal

Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. PwC Legal zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania.

 

Skontaktuj się z nami

Mateusz Ordyk
Counsel, Radca Prawny
Tel.: +48 519 506 284
Email

Magda Kazana - Jaroniec
Associate, Adwokat, PwC Polska
Tel.: +48 519 504 128
Email

Łukasz Łyczko
Senior Associate, Radca Prawny
Tel.: +48 519 507 952
Email

Obserwuj nas