Śniadanie biznesowe: SAMintelligence - czyli transformacja cyfrowa w Twojej organizacji

5 grudnia 2018 roku, godz. 9.00 - 12.00

Warszawa, Biuro PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14

 

Odpowiednie i umiejętne zarządzanie środowiskiem IT w przedsiębiorstwie pozwala efektywnie kontrolować koszty i minimalizować ryzyka w tym obszarze.

Niezwykle cenna jest wiedza o tym, w jaki sposób zarząd może wspierać organizację w osiąganiu tych celów, a także promować transformację cyfrową. CFO jako sponsor zmian w firmie, coraz częściej staje w obliczu nowych wyzwań: zarówno budżetowych, jak i związanych długofalowym utrzymaniem zmian biznesowych i technologicznych.

W trakcie spotkania, nasi eksperci opowiedzą o tym, w jaki sposób organizacje mogą zyskać realne oszczędności w budżecie IT dzięki efektywnej kontroli środowiska informatycznego, minimalizując równocześnie ryzyko finansowe i reputacyjne związane z potencjalnym brakiem zgodności licencyjnej. Jest to szczególnie ważny obszar w kontekście znacznej liczby umów licencyjnych zawieranych z dostawcami oprogramowania wykorzystywanego w firmach. Nasi eksperci podpowiedzą również, jak dobre praktyki zarządzania zasobami IT pomagają lepiej zaplanować i przeprowadzić transformację cyfrową, a także efektywnie ocenić jej skuteczność i poziom adopcji nowych usług.

Zostaną poruszone również aspekty związane z aktualnymi trendami, w tym migracją do chmury. Praktycy PwC przedstawią także główne argumenty przemawiające za podjęciem decyzji o wdrożeniu rozwiązania chmurowego oraz wskażą obszary, które wymagają szczególnej uwagi. 

W trakcie spotkania przybliżone zostaną zagadnienia z zakresu zarządzania oprogramowaniem ze szczególnym akcentem na potencjalne oszczędności, które można osiągnąć w ramach organizacji oraz ryzyka związane z niewystarczającymi działaniami w tym obszarze.

Nasi eksperci opowiedzą dlaczego warto zarządzać oprogramowaniem, podpierając się realnymi przykładami organizacji, którym udało się osiągnąć znaczące korzyści dzięki wdrożonym rozwiązaniom.

Agenda

  • Transformacja cyfrowa i nowe wyzwania dla organizacji
  • Wiedza o środowisku IT jako cenny i kluczowy element na ścieżce zmian technologicznych
  • Rola zarządu w procesie kontroli nad kontraktami IT
  • Efektywne zarządzanie i wymierne oszczędności – czyli jak zdobyć licencję na obniżenie kosztów IT
  • Procesy-Ludzie-Technologia w zarządzaniu zasobami IT - jako generatorzy oszczędności lub kosztów
  • Studium przypadku dla organizacji, które efektywnie zarządzały lub nie zarządzały zasobami IT – realne przykłady

Konferencja jest skierowana do osób pełniących funkcję CFO oraz zajmujących się zarządzaniem i dysponowaniem finansami spółek, w których pracują. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora).

Partnerem spotkania jest

Snow Software 

Skontaktuj się z nami

Bartosz Rychlewski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 515 607 992

Michał Turlejski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 108

Obserwuj nas