Śniadanie Biznesowe: Podatki, ceny transferowe, strefy ekonomiczne oraz elektroniczne sprawozdania finansowe

11 grudnia 2018 roku, godz. 9:00 - 13:30

Hotel IBB Andersia, Pl. Andersa 3, Poznań

 

W przyszłym roku czeka nas szereg zmian w przepisach dotyczących szeroko pojętego opodatkowania i raportowania dokumentów finansowych.


Podczas naszego spotkania omówimy następujące tematy:

Kluczowe zmiany w podatku CIT w 2019 roku

W trakcie naszego spotkania omówimy najistotniejsze zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej, które mają zacząć obowiązywać od 2019 roku. W szczególności przedstawimy m.in. zasady nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, omówimy przepisy dotyczące ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na flotę samochodową oraz przepisy dotyczące ujawniania schematów podatkowych.

View more

Kluczowe zmiany w podatku VAT w 2019 roku

SPV, MPV, MVP? - czyli bony towarowe na nowo - wszystko wytłumaczymy podczas sesji, w której omówimy uchwalone jak i planowane zmiany do ustawy o VAT na 2019 r. Dodatkowo wspomnimy m. in. o planowanych zmianach w zakresie stawek VAT oraz rezygnacji z deklaracji VAT na rzecz plików JPK.

View more

Ceny transferowe - dalszy ciąg rewolucji

Obowiązek dokumentacyjny związany z cenami transferowymi obejmuje ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce. Jednak co piąta firma wciąż nie posiada odpowiedniej dokumentacji, zaś 13% dysponuje jedynie dokumentacją opracowaną przez grupę. Kolejne istotne zmiany w obszarze cen transferowych i zaostrzone kontrole władz skarbowych sprawiają, że kwestia ta ma coraz wyższą wagę.

View more

Nowe wydanie Specjalnych Stref Ekonomicznych - wsparcie nowych inwestycji

System udzielania zwolnień w podatku dochodowym, jaki funkcjonował dotychczas w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, uległ ostatnio znaczącej zmianie. W praktyce, zaczął funkcjonować nowy instrument wsparcia przedsiębiorców planujących nowe inwestycje, a wraz z nim pojawiły się nowe możliwości i korzyści dla inwestorów, ale też nowe zobowiązania. 

W trakcie spotkania opowiemy o nowym instrumencie udzielania zwolnień podatkowych na nowe inwestycje, w tym jego założeniach, szczegółowych kryteriach i korzyściach, które daje.

 

View more

Elektroniczne sprawozdania finansowe oraz kluczowe zmiany w rachunkowości od 2018 roku

Z dniem 1 października 2018 r. rozpoczął się dalszy etap digitalizacji procesu składania rocznych dokumentów finansowych, będący kontynuacją wprowadzonego w marcu obowiązku składania do sądu elektronicznych form dokumentów dotyczących zamknięcia roku obrotowego. Wprowadzenie nowych obowiązków spowodowało powstanie wielu pytań. Wciąż powstają formalne doprecyzowania i wypracowywane są praktyczne rozwiązania. Forma sporządzenia sprawozdania, wykonanie struktury logicznej, elektroniczne podpisy za zagranicznych Członków Zarządu – to tylko niektóre z wyzwań stawianych przez nowe wymogi, które przybliżmy Państwu w trakcie spotkania.

 

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości z lutego 2018 wprowadziła wymóg dodatkowych ujawnień w informacji dodatkowej. Nie są to rewolucyjne zmiany, ale warto o nich pamiętać. Pojawiło się także nowe stanowisko w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji zapisów art 4 Ustawy o rachunkowości. Ponadto powstają kolejne Krajowe Standardy Rachunkowości - Krajowy Standard Rachunkowości 12 Działalność rolnicza.  W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej zaczęły obowiązywać dwa nowe standardy dotyczące przychodów (MSSF 15) oraz instrumentów finansowych (MSSF 9). Zakres wybranych zmian przedstawimy podczas spotkania.

View more

Dowiedz się więcej

Prowadzący

Za część merytoryczną śniadania biznesowego odpowiadać będą nasi eksperci:

  • Dorota Wolna - Dyrektor w zespole CIT w dziale doradztwa podatkowego PwC.
  • Anna Bartkowska-Ratajczak - Menedżer w zespole CIT w dziale doradztwa podatkowego PwC.
  • Paulina Sroka – Menedżer w zespole TP w dziale doradztwa podatkowego PwC.
  • Łukasz Kujawiński - Senior menedżer w zespole VAT w dziale doradztwa podatkowego PwC
  • Przemysław Wiśniewski - Menedżer w zespole VAT w dziale doradztwa podatkowego PwC.
  • Andrzej Jarosz – Partner w dziale doradztwa podatkowego PwC
  • Małgorzata Kierzek – Konsultant w dziale doradztwa podatkowego PwC
  • Piotr Bejger – Dyrektor w dziale Audytu PwC.
  • Mateusz Płonka - Dyrektor w dziale Audytu PwC

Szczegóły wydarzenia

Wydarzenie kierowane jest do głównych księgowych oraz dyrektorów finansowych i podatkowych. Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednej spółki. Wydarzenie jest bezpłatne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu wydarzenia. Seminaria i konferencje PwC nie są przeznaczone dla podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego lub audytu. Więcej informacji o seminariach i konferencjach działu prawno-podatkowego PwC znajdą Państwo na stronie www.taxonline.pl oraz www.pwc.pl/wydarzenia

 

Skontaktuj się z nami

Karolina Gromna

Specjalista ds. Marketingu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 507

Obserwuj nas