DPO Talks - Inspektor Ochrony Danych vs. DPIA

Zobacz materiały archiwalne

RODO wskazuje trzy przypadki, kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych:

  • Systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  • Przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
  • Systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Inspektor Ochrony Danych powinien być zaangażowany w proces przeprowadzania DPIA, wspierając administratora i/lub podmiot przetwarzający w poniższych kwestiach:

  • Określeniu czy przeprowadzenie DPIA jest konieczne.
  • Wyborze metodologii przeprowadzenia DPIA.
  • Wskazaniu zabezpieczeń, które mają zastosowanie w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń dla praw i wolności podmiotów danych.
  • Określeniu czy DPIA została przeprowadzona prawidłowo.

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak kształtują się zadania Inspektora związane z przeprowadzaniem DPIA, zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 12 433 3510

Arwid Mednis

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 510 087 786

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707

Obserwuj nas