DPO Talks - Inspektor Ochrony Danych vs. DPIA

18 grudnia 2018, godz. 9:30-11:00
Siedziba PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, Warszawa

RODO wskazuje trzy przypadki, kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych:

  • Systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  • Przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
  • Systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

Inspektor Ochrony Danych powinien być zaangażowany w proces przeprowadzania DPIA, wspierając administratora i/lub podmiot przetwarzający w poniższych kwestiach:

  • Określeniu czy przeprowadzenie DPIA jest konieczne.
  • Wyborze metodologii przeprowadzenia DPIA.
  • Wskazaniu zabezpieczeń, które mają zastosowanie w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń dla praw i wolności podmiotów danych.
  • Określeniu czy DPIA została przeprowadzona prawidłowo.

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak kształtują się zadania Inspektora związane z przeprowadzaniem DPIA, zapraszamy na warsztat, który poprowadzą eksperci w zakresie RODO:

Bezpłatne warsztaty są skierowane do wszystkich specjalistów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Konrad Dobrowolski
Adwokat z zespołu Nowych technologii i danych osobowych kancelarii PwC Legal

Ewelina Taracha
Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem

Łukasz Ślęzak 
Menedżer w zespole Cyberbezpieczeństwa

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Wajnberg

Specjalista ds. Konferencji

Tel.: +48 519 504 071

Iryna Svitelska

​Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 078

Obserwuj nas