II edycja: Warsztaty „Procesy podatkowe w firmie – jak nimi skutecznie zarządzać?”

Warszawa: 14 listopada 2018, 9:30-17:30

Skuteczne zarządzanie podatkami coraz częściej wymaga stworzenia przejrzystych ram i zasad zarządzania oraz kontroli funkcji podatkowej w firmie. Jak to zrobić wykorzystując Tax Control Framework (TCF)?

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których analizować będziemy praktyczne aspekty budowania i zarządzania nowoczesną funkcją podatkową w dużych organizacjach. Czerwcowa edycja warsztatów cieszyła się dużym powodzeniem, dlatego tych z Państwa którzy nie mieli okazji uczestniczyć serdecznie zapraszamy.

Interaktywna forma warsztatów pozwoli wzbogacić omawiane przez ekspertów PwC wątki oraz przykłady o praktyczną wymianę doświadczeń między osobami zarządzającymi podatkami w biznesie.

Jak pogodzić wymogi w zakresie raportowania podatkowego polskich organów z rosnącymi oczekiwaniami grupy oraz zarządu?

Jak wykorzystać nowoczesne technologie oraz podejście procesowe do zwiększenia transparentności, poprawności i kontroli podatków?

Jak wdrożyć zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną w  procesach podatkowych?

Agenda warsztatów

Wstęp

Prowadzący: Jan Tokarski

 • Wytyczne OECD dotyczące rozwoju monitoringu horyzontalnego, a plany Ministerstwa Finansów. Co to oznacza w praktyce?
 • Przykłady państw (Holandia, Rosja), w których już funkcjonuje monitoring horyzontalny - wnioski
 • Odpowiedzialność karna skarbowa w kontekście zarządzania funkcją podatkową.

View more

1) Strategia

Prowadzący: Mikołaj Woźniak, Iwona Patyk

 • Budowanie strategii podatkowej, a zaangażowanie zarządu
 • Czym kierujemy się przy podejmowaniu decyzji związanych z podatkami, jak mierzona jest skuteczność i efektywność podjętych decyzji
 • PR i CSR – czy dla biznesu w którym działasz „medialność podatkowa” jest ważna?
 • Zarządzanie zespołem podatkowym w firmie. Podział ról i obowiązków, komunikacja, podnoszenie kwalifikacji, zarządzanie wiedzą, motywowanie pracowników

 

View more

2) Procesy biznesowe a podatki

Prowadzący: Adam Soska

 • Współpraca działu podatkowego z funkcjami biznesowymi dla skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Dostęp do informacji od biznesu i jakość danych. Jak skutecznie komunikować się w firmie by szybko reagować na zmieniające się okoliczności i sprawnie informować o zmianach w podatkach?
 • Wykorzystanie nowych technologii w podatkach - automatyzacja procesów, dodatkowe aplikacje/ software, roboty (RPA)
 • Współpraca z centrum usług wspólnych - zarządzanie zmianą w procesach podatkowych
 • “Stress test”, czyli czy funkcje niepodatkowe w firmie są przygotowane na kontrolę podatkową?

 

View more

3) Procesy podatkowe w firmie

Prowadzący: Szymon Dąbek i Sławomir Toboła (Warszawa); dr Katarzyna Knawa i  Sławomir Toboła (Kraków)

 • Poprawne określenie procesów podatkowych: zdefiniowanie celu procesu, mapa procesu, obszary ryzyka w procesie i sposoby ich ograniczenia, dokumentacja procesu podatkowego
 • Testowanie - weryfikacja faktycznego przebiegu procesu a model zdefiniowany w procedurach, metodologia i osoby wykonujące testowanie

View more

Prowadzący

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Koszt i informacje dodatkowe

Koszt: 1.900 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w pełnym kursie
 • Materiały szkoleniowe
 • Otrzymanie certyfikatów
 • Lunch i przerwy kawowe

Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorów, menedżerów i specjalistów podatkowych oraz osób projektujących i nadzorujących procesy podatkowe.

Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem PwC oraz upoważnia do otrzymania punktów szkoleniowych dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak
Dyrektor, PwC Polska
Tel.: +48 519 507 449
Email

Marcin Kaźmierczak
Starszy Menedżer ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska
Tel.: +48 502 184 418
Email

Obserwuj nas