Finance of the future – najnowsze trendy w zakresie automatyzacji procesów biznesowych i finansowo-księgowych, sprawozdawczości zarządczej oraz cyberbezpieczeństwa

27.02.2019 r., 10:00 - 13:30 (rejestracja i poczęstunek od 9:30), 
Doubletree by Hilton Hotel Wrocław, ul. Podwale 84, Wrocław

Obserwując najnowsze trendy na świecie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i finansowo-księgowych na pierwszy plan wysuwa się inwestowanie w nowoczesne technologie i rozwój narzędzi automatyzujących kluczowe procesy wewnątrz organizacji oraz zmiany w podejściu do sprawozdawczości zarządczej.

Przekłada się to na wzrost efektywności organizacji, a jednocześnie rodzi dodatkowe ryzyka związane z zarządzaniem zasobami informatycznymi.

Dowiedz się więcej


Podczas naszego spotkania omówimy następujące tematy

1. Automatyzacja procesów biznesowych i finansowo-księgowych przy użyciu m. in. narzędzi RPA (Robotic Process Automation)

Wdrożenie innowacyjnych narzędzi automatyzujących procesy biznesowe i finansowo-księgowe nie tylko generuje oszczędności, ale także pozwala na lepszą kontrolę i utylizację zasobów firmy. Rozwiązania te są niezbędne nie tylko w organizacjach wykorzystujących centra usług wspólnych (SSC), ale mają istotny wpływ na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw.

View more

2. Management reporting

Proces definiowania celów organizacji i jej pracowników, w tym kluczowych wskaźników efektywności (KPI) jest ściśle powiązany z procesem budżetowania, a realizacja tych celów przekłada się na stopień wykonania budżetu. Zapewnienie spójności na każdym z tych etapów przekłada się na lepsze zrozumienie strategii firmy przez jej interesariuszy oraz wzrost poziomu motywacji pracowników.
Dodatkowo coraz większego znaczenia nabiera dostępność bieżącej informacji finansowej “tu i teraz”.

View more

3. Czy moja firma jest odporna na cyberzagrożenia?

Firmy coraz częściej stawiają na technologię, która daje im większe szanse i możliwości wzrostu. Oznacza to szerszy dostęp do informacji zarówno dla kierownictwa, biznesu, produkcji. Z drugiej strony nowe regulacje jak Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, czy słynne RODO nakładają kolejne obowiązki w obszarze prywatności, ciągłości działania, czy bezpieczeństwa systemów IT. W tej prezentacji omówimy aktualne regulacje oraz trendy w tym obszarze, a także jak się nie dać zwariować i od czego zacząć, aby ocenić gdzie warto zaangażować czas i pieniądze.

View more


Prowadzący

Za część merytoryczną śniadania biznesowego odpowiadać będą nasi eksperci:

- Michał Targiel - Dyrektor w zespole Robotic Process Automation, Intelligence Automation
- Piotr Kocot – Starszy Menedżer w zespole audytu i doradztwa księgowego
- Katarzyna Podgórna – Dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych i doradztwa księgowego
- Julita Mielniczuk – Menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych i doradztwa księgowego
- Patryk Gęborys – Dyrektor w zespole ds. cyberbezpieczeństwa
- Marta Ratajczyk – Menedżer w zespole audytu i doradztwa księgowego

 


Informacje dodatkowe

Wydarzenie kierowane jest do członków zarządów oraz dyrektorów finansowych.
Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej spółki.
Wydarzenie jest bezpłatne.
Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora). Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.

 

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Pokorski

Starszy Specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 730

Obserwuj nas