Compliance w firmie – z czym to się je?

Śniadanie biznesowe
6 listopada 2019 r. Godz. 9:30 - 13:00
Biuro PwC w Poznaniu, Pl. Andersa 7, Budynek ABC, Wejście A, 4 piętro

Serdecznie zapraszamy do udziału w śniadaniu biznesowym, w trakcie którego omówimy z Państwem praktyczne, prawne i podatkowe kwestie związane z tematyką „compliance” w firmie, tj. zapewnieniem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i obowiązującymi standardami.

Podczas śniadania:

  • wyjaśnimy, czym jest compliance w nowoczesnej firmie i wskażemy, jakie korzyści wynikają z jego kompleksowego wdrożenia,
  • wskażemy, w jaki sposób można przygotować się do wdrożenia systemu compliance w firmie,
  • powiemy, kto odpowiada za compliance w firmie oraz przedstawimy rolę compliance oficera i sygnalistów,
  • omówimy obowiązki dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) i zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • wskażemy podstawowe kwestie związane z dochowaniem należytej staranności w podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w zakresie podatku u źródła i kosztów usług niematerialnych),
  • omówimy kwestię należytej staranności na gruncie VAT w świetle metodyki organów podatkowych.

Agenda: 

09:30 - 10:00 | Rejestracja
10:00 - 11:30 | Główne wyzwania w zakresie compliance w firmie
11:30 - 11:50 | Przerwa   
11:50 - 13:00 | Podstawowe zagadnienia związane z dochowaniem tzw. należytej staranności na gruncie przepisów podatkowych

Prelegenci:

Paweł Dudojc - Counsel, ekspert ds. compliance
Tytus Niewczyk - Counsel, adwokat, lider poznańskiego biura PwC Legal   
Anna Bartkowska-Ratajczak - Starszy Menedżer, radca prawny, ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Przemysław Wiśniewski  - Starszy Menedżer, doradca podatkowy, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe:

Spotkanie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie prawne i podatkowe, w szczególności do szefów działów prawnych oraz dyrektorów finansowych. 
Spotkanie jest nieodpłatne.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie nie więcej niż 2 uczestników z jednej firmy. 

Skontaktuj się z nami

Karolina Gromna

Specjalista ds. Marketingu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 507

Obserwuj nas