PwC partnerem merytorycznym Financial Controlling Forum

27 listopada 2019 r.
Warszawa, Hotel Okęcie

Financial Controlling Forum to nowa konferencja organizowana przez Evention, poświęcona w całości controllingowi finansowemu i wyzwaniom jakie stawiane są kontrolerom.

Hasłem przewodnim pierwszej edycji tej konferencji jest “Controlling finansowy rozwiązaniami informatycznymi stoi. Konkretnie arkuszem kalkulacyjnym. Prawda czy fałsz?” 

Z jakich technologii warto skorzystać i jakie narzędzia warto wdrożyć, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał w analizie danych? 

  • Od EXCELA po rozwiązania RPA wspierane przez sztuczną inteligencję - czy istnieje narzędzie, które wyprze nieśmiertelny arkusz kalkulacyjny?
  • Czy sztuczna inteligencja, innowacje, digitalizacja są szansą czy zagrożeniem dla controllingu?
  • Pieniądze to nie wszystko – w jakie rozwiązania warto inwestować?

Podczas wydarzenia nasi eksperci podpowiedzą uczestnikom, jak może być zorganizowany nowoczesny kontroling, aby prawidłowo wypełniał swoje funkcje i odpowiednio budował swoją pozycję w firmie.


Zaawansowana analiza danych podstawą nowoczesnego kontrolingu

Prelekcja

Nowoczesny controlling nie może dłużej działać wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych. Podczas wystąpienia zaprezentujemy, jak zaawansowana analiza danych i aplikacje umożliwiające wizualizację danych wspierają kontrolerów finansowych w błyskawicznej identyfikacji trendów i zaskakujących czy niespodziewanych sytuacji oraz pozwalają im na wgląd w operacje jednocześnie na poziomie dużych liczb i w szczegółach. Warsztaty będą odbywać się w interaktywnej formie z wykorzystaniem narzędzi do dashboardingu i analizy procesów.

Prowadzący

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor w PwC, specjalista IT, ekspert w analizie dużych wolumenów danych i zapewnianiu bezpieczeństwa danych. Doświadczenie zdobywał w projektach podnoszących efektywność współpracy działów IT i biznesu, a także podczas wdrożeń rozwiązań Business Intelligence w dużych organizacjach.

Julita Mielniczuk

Menedżer w PwC, ekspert w obszarze budżetowania i tworzenia modeli biznesowych dla nowoczesnego raportowania. Doświadczony kontroler finansowy w spółkach z branży usług finansowych.


Controlling w Grupie Kapitałowej jako kluczowy element nadzoru finansowego

Dyskusja roundtable

Czym w praktyce jest nadzór finansowy w Grupie Kapitałowej i dlaczego to właśnie controlling jest kluczowym narzędziem do efektywnego sprawowania takiego nadzoru? Czym różni się proces controllingu na potrzeby wewnętrzne spółki od controllingu na potrzeby nadzoru finansowego grupy kapitałowej? Jak uniknąć pułapek, będących następstwem różnorodności spółek w ramach Grupy Kapitałowej – lokalne systemy i standardy, specyfika biznesowa, kultura organizacyjna? Jak wykorzystać proces controllingu w Grupie Kapitałowej nie tylko na potrzeby nadzoru, ale również na potrzeby budowy wartości Grupy Kapitałowej (synergia, optymalizacja, standaryzacja).

Prowadzący

Katarzyna Podgórna

Ekspert w optymalizacji procesów finansowych. Zajmuje się transformacją funkcji finansowych w organizacjach, wdrażając w nich nowoczesne rozwiązania technologiczne, zwiększające efektywność. Lider zespołu opracowującego narzędzia IT wspierające procesy księgowe i sprawozdawcze. Doświadczony audytor, a następnie doradca ds. księgowych dla spółek notowanych na giełdach w Warszawie i w Londynie. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Dorota Jamiołkowska

Ekspert w obszarze controllingu biznesowego i raportowania zarządczego w grupie kapitałowej. Doświadczenie zdobyła w wyniku realizacji wielu kompleksowych projektów w obszarze controllingu, jak również podczas pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Skontaktuj się z nami

Eliza Mróz

Menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 489

Obserwuj nas