DPO Talks - Naruszenia ochrony danych osobowych vs. Inspektor Ochrony Danych

24.01.2019, godz. 9:30-11:00
Siedziba PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, Warszawa

Czego dowiesz się na bezpłatnym warsztacie?

Podczas warsztatu eksperci PwC odpowiedzą na pytanie, jak wygląda rola Inspektora Ochrony Danych w procesie wykrywania i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.

Obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych jest istotną nowością, którą wprowadziło RODO.

W terminie 72 godzin od wykrycia incydentu IOD jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Organu Nadzorczego. W niektórych przypadkach również powinien poinformować osoby, których dane dotyczą, jeśli incydent powoduje wysokie ryzyko naruszenia ich praw i wolności.

Zgłoszenie naruszenia do organu nadzoru musi zawierać co najmniej poniższe:

  • opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych;
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
  • opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

 

Prowadzący

arwid

Arwid Mednis, partner, radca prawny, lider TMT, nowych technologii i danych osobowych osobowych, PwC Legal

Szymon Sobczyk

Szymon Sobczyk, starszy menedżer, zespół Cyberbezpieczeństwa

Giersz

Marian Giersz, adwokat, praktyka TMT, nowych technologii i danych osobowych, PwC Legal

Paweł Kostrowiecki-Łopata

Paweł Kostrowiecki-Łopata, starszy konsultant, zespół Cyberbezpieczeństwa

Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem. Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora).

Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.

Bezpłatne warsztaty są skierowane do wszystkich specjalistów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Wajnberg

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 071

Iryna Svitelska

​Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 078

Obserwuj nas