Śniadanie Biznesowe | Zmiany w zakresie systemu sprzedaży i nabywania olejów opałowych - nowe obowiązki

Dostępne 2 terminy

27 czerwca 2019 r. | Biuro PwC w Poznaniu, Pl. Andersa 7 (wejście A)
28 czerwca 2019 r. | Biuro PwC w Katowicach, Ul. Piotra Ściegiennego 3

Zapraszamy na seminarium, podczas którego eksperci PwC omówią kwestie dotyczące nadchodzących zmian w zakresie obrotu olejami opałowymi.

Rząd pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu podatkowego. Tym razem wyrobami, które znajdują się w jego polu zainteresowana są oleje opałowe. Zaproponowane zmiany powodują powstanie obowiązku dostosowania się do nowych regulacji zarówno przez sprzedawców olejów opałowych jak i nabywców tego rodzaju wyrobów.

Aktualna wersja projektu zatwierdzonego przez Radę Ministrów przewiduje wprowadzenie m.in. dodatkowego obowiązku rejestracyjnego dla podmiotów jako zużywający podmiot olejowy, które wykorzystują oleje opałowe i w którym to zgłoszeniu należy wskazać:

• liczbę posiadanych urządzeń grzewczych,
• miejsca (adresy i dane geolokalizacyjne), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem miejsc (adresów i danych geolokalizacyjnych) urządzeń niestacjonarnych,
• przewidywaną ilość zużywanych w danym miejscu olejów opałowych przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym,
• wskazanie rodzaju, typu oraz mocy każdego urządzenia grzewczego.

Przewiduje się, że projekt ma wejść w życie do 1 września 2019 r. z okresem przejściowy do końca tego roku. Dodatkowo należy podkreślić, iż projekt ustawy nakłada również obowiązek uczestnictwa w zakresie zakupu olejów opałowych w systemie SENT.

Brak dopełnienia przedmiotowych formalności może rodzić następujące konsekwencje:

• w pierwszej kolejności obowiązek naliczenia przez sprzedawcę oleju opałowego wyższej stawki akcyzy, co powoduje wzrost ceny tego paliwa.
• w przypadku zastosowania obniżonej stawki akcyzy a niedopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w systemie SENT, istnieje możliwość nałożenia przez organ podatkowy.

09.30 - 10:00  Rejestracja i powitalna kawa
10.00 - 11.30

Obecny system obrotu olejami opałowymi - w jaki sposób utrzymać aktualną cenę wyrobu:

  • wymogi materialne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego.
  • wymogi formalne zastosowania przez sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy dla oleju opałowego.
  • system monitorowania przewozu towarów – jak funkcjonuje obecnie system?
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa i rozmowy w kuluarach
12.00 - 14.30

Nowy system obrotu olejami opałowymi:

  • nowa instytucja pośredniczącego podmiotu olejowego - od kogo należy kupować olej opałowy i jakie są obowiązki formalne związane z tą instytucją;
  • nowa instytucja zużywającego podmiotu olejowego - czy jako nabywca oleju opałowego powinienem dokonać rejestracji? jeżeli tak to w jaki sposób oraz jakie obowiązki formalne będą na mnie ciążyć?
  • oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego składane w systemie elektronicznym;
  • zmiany w systemie SENT w zakresie obrotu olejami opałowymi.
14.30 - 15.00 Pytania i odpowiedzi / podsumowanie / rekomendacje

Koszt udziału w jednym z wybranych spotkań wynosi 500 zł netto z tytułu uczestnictwa jednej osoby. 

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za zamówienia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, zapraszamy do przybycia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z jednego podmiotu. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. 

Kontakt

Poznań

Karolina Gromna

Specjalista ds. Marketingu, Poznań, PwC Polska

+48 519 507 507

Email

Katowice

Milena Konieczko

Specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, Warszawa, PwC Polska

+48 519 50 7660

Email