Śniadanie biznesowe | Nowe wytyczne w zakresie outsourcingu dla banków, firm inwestycyjnych KIP i EMI

W dniu 25 lutego 2019 roku zostały opublikowane nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie outsourcingu. Wytyczne te zastąpią dotychczas obowiązujące wytyczne CEBS oraz zalecenia EBA dot. cloud computingu.

Nowe wytyczne znajdą zastosowanie nie tylko do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, lecz także do instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, co doprowadzić ma do powstania zharmonizowanych ogólnoeuropejskich ram regulacyjnych w zakresie outsourcingu.

Banki, firmy inwestycyjne, KIP oraz EMI zobowiązane będą do dostosowania swojej działalności do nowych wytycznych EBA w terminie do 30 września 2019 r.

Nowe wytyczne będą miały duży wpływ na wszystkie zarówno obecnie obowiązujące umowy i procesy outsourcingu jak i planowane relacje w tym zakresie. Szczególnego wpływu należy spodziewać się w zakresie relacji outsourcingowych związanych z innowacyjnymi usługami.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy następujące tematy:

  • Kogo i od kiedy obowiązują nowe wytyczne oraz jaka jest ich relacja do polskich przepisów prawa?
  • Kluczowe kwestie regulacyjne i operacyjne wskazane w nowych wytycznych
  • Najważniejsze skutki wejścia w życie wytycznych na działalność objętych nimi instytucji
  • Potencjalne kwestie praktyczne w zakresie implementacji wytycznych
  • Metodyka wdrożenia nowych wytycznych. Jak skutecznie i bezboleśnie przeprowadzić organizację przez wdrożenie?

Prowadzący

Aleksandra Bańkowska
Aleksandra Bańkowska

Counsel, Adwokat, PwC Legal

Piotr Krasiński

Manager, PwC Polska

Łukasz Łyczko
Łukasz Łyczko

Senior Associate, Radca Prawny, PwC Legal

Przemysław Kozera
Przemysław Kozera

Senior Associate, Risk Assurance Solutions, PwC Polska

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Wajnberg

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 071

Obserwuj nas