Śniadanie biznesowe | Zagrożenia karno-skarbowe związane z nowymi regulacjami w zakresie MDR, podatku u źródła i cen transferowych

13 czerwca, godz. 10:00 – 12:00
Biuro PwC w Warszawie, ul. Polna 11 (wejście A)

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – nowe wymogi

Nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadza nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych.

Na mocy nowych przepisów zobowiązane do raportowania będą podmioty, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów.

Sankcją za brak raportowania lub raportowanie po terminie są nawet wielomilionowe kary finansowe oraz odpowiedzialność karno-skarbowa i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek u źródła 2019 - sprostaj nowym wymogom WHT!

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła nowy mechanizm pobierania podatku u źródła dla płatności przekraczających wartość 2 milionów PLN rocznie.

Możliwość zastosowania obniżonej stawki WHT dotyczy jedynie płatności nie przekraczających wartości 2 milionów PLN rocznie i jest uzależniona od spełnienia dodatkowych wymagań.

Istotne zmiany w zakresie cen transferowych

Nowe regulacje zawierają także daleko idące zmiany w przepisach podatkowych w zakresie cen transferowych. Do najważniejszych zmian należy w szczególności:

  • zmiana limitów zobowiązujących do sporządzania dokumentacji podatkowej poprzez podniesienie progów dokumentacyjnych dla transakcji,
  • zmiana w zakresie korekt cen transferowych,
  • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla transakcji dotyczących pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej (tzw. safe harbours).
Aby pomóc dostosować Państwa działalność do wprowadzonych zmian zapraszamy na spotkanie, podczas którego nasi eksperci omówią najważniejsze konsekwencje wynikające z proponowanych zmian, w tym.:
  • na czym polegają i kogo dotkną zmiany,
  • jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa,
  • co zmiany oznaczają dla członków zarządu i osób odpowiedzialnych za podatki,
  • jak ograniczyć ryzyko dla polskich spółek i zarządów,
  • jakie kroki należy podjąć aby i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków raportowych.

Prowadzący

Jan Tokarski
Jan Tokarski

Partner, Lider zespołu ds. Sporów podatkowych PwC Polska

Piotr Wiewiórka
Piotr Wiewiórka

Partner, Lider ds. cen transferowych, PwC Polska

Michał Rams
Michał Rams

Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

Wiktor Samborowski

Tax Menadżer, PwC Polska

Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem. Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i ograniczenia wstępu na wydarzenie wybranym podmiotom (w szczególności konkurencyjnym wobec organizatora).

Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Wajnberg

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 071

Obserwuj nas