Webinarium: MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowych - zastosowanie narzędzi IT

11 stycznia 2018 r., godz. 10:00-11:00 | Nagranie archiwalne

Jakich rozwiązań IT użyć, aby efektywnie ocenić należności handlowe, pożyczki czy udziały mniejszościowe zgodnie z wymogami MSSF 9?

MSSF 9 nakłada na zespoły finansowe nowe wymogi związane z oceną aktywów finansowych. Oceny należy dokonać według kryteriów testu aktywów dłużnych (test SPPI) do określenia metody wyceny: wg zamortyzowanego kosztu lub do wartości godziwej. MSSF 9 wprowadza pojęcie oczekiwanej straty kredytowej w miejsce straty poniesionej, a także wymóg oceny sytuacji finansowej drugiej strony umowy przy szacowaniu oczekiwanej straty w przypadku analizy indywidualnej. 

Aby spełnić nowe wymogi MSSF 9 zespoły finansowe mogą wesprzeć się prostymi w użyciu narzędziami, automatyzującymi proces oceny danego instrumentu finansowego, kalkulacji jego odpisu aktualizującego czy wyliczenie jego wartości godziwej.

Webinarium zaprezentowało funkcjonalności narzędzia myIFRS9, prostego w użyciu rozwiązania IT ułatwiającego prawidłowe wykazywanie aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym spółek sektora niefinansowego

Podczas webinarium pokazaliśmy, jak w narzędziu myIFRS9:

  • wykonać test SPPI
  • oszacować oczekiwaną stratę kredytową należności handlowych
  • oszacować wartość godziwą lub oczekiwaną stratę kredytową pożyczki lub innych instrumentów finansowych
  • ocenić istotność różnicy między wyceną udziałów mniejszościowych metodą kosztu historycznego a wyceną metodą wartości godziwej

Webinarium prowadzili:

  • Tomasz Konieczny, partner w PwC
  • Radomił Maślak, dyrektor w PwC
loading-player

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Eliza Mróz
Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska
Tel.: +48 519 507 489
Email

Obserwuj nas