Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Poznaj Taxolite
e-Invoicing Tool

Wsparcie dla Twojej firmy we wdrażaniu faktur ustrukturyzowanych

Dedykowane narzędzie Taxolite e-Invoicing Tool pozwala na pełne i elastyczne dostosowanie się do nadchodzących zmian bez konieczności dostosowania systemów ERP, czy systemów billingowych jak również bez konieczności zmiany kluczowych procesów, integracji systemów już wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie e-faktur wiąże się z rewolucyjną i złożoną zmianą dla przedsiębiorców. Już od stycznia 2022 można dobrowolnie stosować faktury ustrukturyzowane, od początku 2023 ich stosowanie ma stać się obowiązkowe. Kluczowe jest wczesne zaadresowanie nadchodzących zmian, da to bowiem więcej czasu na przygotowanie się do implementacji odpowiednich rozwiązań wewnątrz organizacji oraz do zabezpieczenia się przed konsekwencjami biznesowymi opóźnień w momencie wprowadzenia obligatoryjności tego modelu.

Magdalena Brzuszczyńska
Wicedyrektor ds. JPK, e-sprawozdań i e-Faktur, PwC Polska

Jaki będzie zakres danych raportowanych w ramach e-Faktury?

Zakres danych raportowanych w ramach nowej formy faktury obejmuje wiele dodatkowych, niektórych opcjonalnych, elementów, innych niż w standardowej fakturze, m.in. takich jak:

 • Po części, zakres pokrywa się z danymi zawartymi w JPK_FA(3) oraz w JPK_V7, jednak występują istotne różnice, m.in. w sposobie prezentacji. Przykład: oznaczenia kodów GTU oraz niektórych procedur na poziomie wiersza faktury.
 • Szczegółowe dane w zakresie warunków rozliczenia oraz transakcji – m.in. warunki stosowanych INCOTERMS, rodzaj zastosowanego transportu, dane dotyczące przewoźnika, informacje o ładunku.
 • Informacje w zakresie zobowiązań akcyzowych.
 • Dodatkowe adnotacje dotyczące faktur, numery WZ.
 • Dane w zakresie płatności – m.in. znacznik informujący czy dana płatność została uiszczona, data płatności, forma płatności, numer rachunku bankowego.
 • Dane w zakresie transportu towarów objętych fakturą - m.in. dane przewoźnika, adres miejsca wysyłki oraz miejsca docelowego, numer zlecenia transportu, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia transportu.

Jakie funkcjonalności oferuje narzędzie e-Invoicing Tool?

Moduł faktur wychodzących

 • tworzenie faktur ustrukturyzowanych (xml) z danych importowanych z wielu systemów źródłowych
 • dedykowana integracja i logika
 • walidacja techniczna i logiczna danych
 • notyfikacje mailowe do kontrahentów
 • zautomatyzowane wysyłanie faktur ustrukturyzowanych do KSeF

Moduł faktur przychodzących

 • pozyskiwanie faktur ustrukturyzowanych po stronie zakupów od KSeF
 • przekształcenie formatu otrzymanej faktury ustrukturyzowanej zakupu na format czytelny dla systemu ERP, systemu obiegu

Prototyp procesu sprzedażowego dla narzędzia Taxolite e-Invoicing Tool

Taxolite e-Invoicing Tool
Schemat wysyłki - przykład

Koncepcja procesu zakupowego dla Taxolite e-Invoicing Tool

Taxolite e-Invoicing Tool
Schemat pobierania faktur - przykład

Aplikacja będzie dostępna w następujących modelach:

e-invoicing tool

chmura (SaaS)

 • Aplikacja będzie uruchomiona w chmurze zapewnionej przez PwC. 

 • PwC zapewnia wszystkie kwestie środowiskowo-techniczne, jak również kompleksowo odpowiada za bezpieczeństwo rozwiązania i danych usługobiorcy

 • Prostsza struktura kosztów - jedna opłata za dostęp do aplikacji i usługi wsparcia.

e-invoicing tool

on-premise 

 • narzędzie będzie uruchomione na serwerze klienta, w firmowej sieci komputerowej.

 • PwC zapewnia aplikację, dba o jej bezpieczeństwo i aktualizacje.

 • Klient będzie odpowiadać za infrastrukturę, kwestie sieciowe, bezpieczeństwo serwera, licencje na dodatkowe oprogramowanie, np. bazę danych, dostęp dla PwC.

 • Koszty będą obejmowały licencję oprogramowania, koszt usługi wsparcia oraz koszty własne, np. utrzymanie serwerów.

W obu wariantach planujemy zapewnienie możliwości integracji z systemami klienta w celu wczytywania danych potrzebnych do stworzenia xml lub w celu przekazania danych zwrotnie. Różne metody integracji: ETL, API, konektor do SAP.

Technologia – kluczowy element sprostania nowym wyzwaniom

Technologia pozwoli na sprostanie nowym obowiązkom, zoptymalizowanie procesu i przygotowanie się na czas do zmian

Nasze rozwiązanie Taxolite e-Invoicing Tool wykorzystuje technologię Microsoft Azure, dzięki czemu zapewniona jest łatwa dostępność usług dla tak krytycznych procesów biznesowych jak fakturowanie czy odbieranie faktur wystawionych.

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Paweł Matulewicz

Paweł Matulewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 609 99 14 92

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Tomasz Sitarek

Tomasz Sitarek

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 601

Obserwuj nas