Dane Inspektora Ochrony Danych PwC

Podmioty PwC wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem ochrony danych dla Podmiotów PwC w Polsce jest Grzegorz Kędziora.

Z inspektorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres:
    PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
    Inspektor Ochrony Danych
    ul. Polna 11, 00-633 Warszawa