Podatek u źródła (WHT)

Sprostaj nowym wymogom WHT

Nowy mechanizm pobierania podatku u źródła

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowy mechanizm pobierania podatku u źródła dla płatności przekraczających wartość 2 milionów PLN rocznie (w przeliczeniu na jednego podatnika).

W przypadku dywidend, nowe przepisy mają zastosowanie zarówno w stosunku do polskich jak i zagranicznych odbiorców płatności.

Jeśli płatności nie przekraczają wartość 2 milionów PLN rocznie, płatnik, aby móc zastosować obniżoną stawkę WHT, spełnić będzie musiał dodatkowe wymagania. Regulacje wprowadzają również nowe zwolnienia. Przykładowo, udziałowcy nie będą zobowiązani do pobierania podatku WHT od odsetek/dyskonta od obligacji korporacyjnych (jeżeli spełnione są określone warunki).

Jednocześnie zwracamy uwagę na rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia nowego mechanizmu poboru podatku u źródła do dnia 31.12.2020 roku. Wydłużone terminy mają zastosowanie jedynie do płatności przekraczających 2 mln PLN i nie wyłączają obowiązku dochowania należytej staranności. 

 

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Podatek WHT - zmiany zasad poboru podatku u źródła:


Kogo dotyczy?

 • Podatników, w szczególności holdingi, usługodawców, fundusze inwestycyjne/emerytalne, porównywalne z polskimi
 • Płatników podatku, w zakresie pobierania jak i zwrotu podatku u źródła
   

 


Co oznacza?

 • Odpowiedzialność osobistą płatników podatku (członków zarządu), ze względu na wpływ na przepływy pieniężne
 • Płatnicy podatku będą odpowiedzialni za kompletność dokumentacji oraz poprawność faktów ustalonych w trakcie procesu certyfikacji
   

 


Certyfikacja

Mechanizm zezwala płatnikom na niepobieranie podatku u źródła od płatności mniejszych niż 2 mln PLN rocznie pod warunkiem złożenia:

 • Oświadczenia, że posiada dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła
 • Zwolnienia podatkowego (m.in. certyfikat rezydencji podatkowej)

Płatnik musi przejść przez proces certyfikacji, którego kryteria nie zostały jeszcze określone przez ustawodawcę.

Proces certyfikacji wymagać będzie w szczególności:

 1. dochowania należytej staranności (w tym zastosowania przez płatnika tzw. środków należytej staranności),
 2. zebrania i weryfikacji dokumentów źródłowych,
 3. zweryfikowania statusu rzeczywistego właściciela oraz prowadzenia przez kontrahenta rzeczywistej działalności w kraju siedziby.

Zwrot

Podatnik/płatnik ma prawo wnioskowania o zwrot podatku u źródła. Opracowana zostanie w tym celu nowa, cyfrowa procedura - szczegółów jeszcze nie ujawniono.

Opinia

Podatnik lub płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku u źródła, a jednoczenie spełnia warunki określone w ustawie o CIT może wystąpić do organu o opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła („Opinia”). Czas wydania opinii to do 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ podatkowy i będzie obowiązywać przez 36 kolejnych miesięcy. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie Opinii wynosi 2,000 PLN.

Może zostać odrzucony w pewnych konkretnych przypadkach (na przykład, jeżeli zastosowanie znajdą przepisy o unikaniu opodatkowania).


Możliwe problemy?

 • odpowiedzialność osobista, w szczególności grzywny i inne kary, w tym kara pozbawienia wolności, przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym
 • kara w wysokości 10% – 30% podstawy opodatkowania, jeżeli podczas kontroli podatkowej urząd skarbowy zakwestionuje wyniki procesu certyfikacji
   

 

Jak możemy pomóc?

Narzędzie WHT Navigator

WHT Navigator to unikatowe, cyfrowe narzędzie opracowane przez PwC, które pomoże w utrzymaniu należytej staranności wymaganej w nowym procesie certyfikacji. Umożliwia efektywne pozyskiwanie od kontrahentów informacji wymaganych dla potrzeb procesu certyfikacji. Może być współużytkowany przez płatnika podatku u źródła oraz podatnika.

Co oferuje WHT Navigator?

 • Przeglądy uzasadnienia biznesowego transgranicznych transakcji
 • Certyfikacja funduszy
 • Spory podatkowe i postępowania podatkowe
 • Analiza rzeczywistej działalności spółek CFC
 • Analiza substancji biznesowej spółek holdingowych

             (plik .zip, 332KB)

Pobierz wersję demo

WHT Refund Solution

WHT Refund Solution to unikatowa usługa opracowana przez PwC, która obejmuje weryfikację zasadności złożenia wniosku o zwrot podatku u źródła, jego przygotowanie oraz reprezentację płatnika lub podatnika w postępowaniu zwrotowym. Skorzystaj z ustrukturyzowanego procesu wspartego wieloletnim doświadczeniem naszych specjalistów przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych (Engagement Center).

Jak odpowiadamy na potrzeby Twojej firmy?

 • Kompleksowa analiza sytuacji Klienta

 • Ustrukturyzowany i sprawdzony proces

 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi

 • Bieżące monitorowanie postępów

Dowiedz się więcej

Usługi i doradztwo

 • Identyfikacja wpływu zmian w polskich przepisach dotyczących podatku u źródła na przyszłe procesy rozliczeń podatkowych w konkretnym przypadku. Wnioski zaprezentowane zostaną w formie Memorandum
 • Pomoc w zakresie procesu certyfikacji bazując na WHT Navigator.  Sprawdzenie, czy możliwe jest skorzystanie z obniżonej stawki podatku lub zwolnienia podatkowego. Pomoc w opracowaniu odpowiedniego oświadczenia potrzebnego organom podatkowym
 • Wsparcie podczas uzyskiwania Opinii oraz analizy możliwości skorzystania ze zwolnienie z podatku u źródła
 • Doradztwo podczas procedury stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku u źródła
 • Pomoc z dokumentacją m.in. IFT-2R, PIT-8AR

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Rafał Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne, PwC Polska

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Paweł Wielgoławski

Paweł Wielgoławski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 6433

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas