Transakcje, fuzje, przejęcia

Sukces transakcji, fuzji i przejęć zależy od trafnej identyfikacji celów transakcyjnych, zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań inwestorów

Liczy się Twój sukces na każdym etapie transakcji

Fuzje i przejęcia to złożone, wieloetapowe procesy. Dają one możliwość osiągniecia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Jednak transakcje obarczone są również dużym ryzykiem.

Przygotowanie się i zachowanie obiektywizmu w dynamice transakcji jest kluczowe. Musisz nie tylko posiadać wiedzę o własnym przedsiębiorstwie, ale również na temat drugiej strony transakcji i całego sektora. 

Nasz punkt widzenia

Skontaktuj się z nami

Mike Wilder

Partner

Tel.: +48 22 746 4413

Piotr Nogajczyk

Partner

Tel.: +48 22 746 4143

Obserwuj nas