Transakcje, fuzje, przejęcia

Sukces transakcji, fuzji i przejęć zależy od trafnej identyfikacji celów transakcyjnych, zamierzeń strategicznych i finansowych oraz oczekiwań inwestorów

Liczy się Twój sukces na każdym etapie transakcji

Fuzje i przejęcia to złożone, wieloetapowe procesy. Dają one możliwość osiągniecia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Jednak transakcje obarczone są również dużym ryzykiem.

Przygotowanie się i zachowanie obiektywizmu w dynamice transakcji jest kluczowe. Musisz nie tylko posiadać wiedzę o własnym przedsiębiorstwie, ale również na temat drugiej strony transakcji i całego sektora. 

Nasz punkt widzenia

Warszawski parkiet od niemal roku bez dużej, międzynarodowej oferty

Warszawski parkiet od niemal roku bez dużej, międzynarodowej oferty

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w II kwartale 2018 r. wyniosła 9,3 mld euro – to spadek aż o 43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (16,2 mld euro). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 10 ofert o łącznej wartości 43 mln euro.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Kolejny słaby początek roku na warszawskiej giełdzie pod względem liczby i wartości pierwotnych ofert publicznych (IPO)

Kolejny słaby początek roku na warszawskiej giełdzie pod względem liczby i wartości pierwotnych ofert publicznych (IPO)

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I kwartale 2018 r. wyniosła 12,5 mld euro. Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano zaledwie 2 oferty.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Rok 2017 dobrym okresem na rynku ofert pierwotnych w Europie. GPW w Warszawie na 3. miejscu wśród europejskich parkietów pod względem liczby debiutów

Rok 2017 dobrym okresem na rynku ofert pierwotnych w Europie. GPW w Warszawie na 3. miejscu wśród europejskich parkietów pod względem liczby debiutów

Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w 2017 roku wyniosła 43,9 mld euro – to 57% wzrost w porównaniu do 2016 r. (27,9 mld euro). Na giełdzie w Warszawie w 2017 roku odnotowano 27 ofert, których wartość wyniosła rekordowe 1,8 mld euro.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Skontaktuj się z nami

Mike Wilder
Partner
Tel.: +48 22 746 4413
Email

Piotr Nogajczyk
Partner
Tel.: +48 22 746 4143
Email

Obserwuj nas