IPO - pomoc w przygotowaniu do pierwszej oferty publicznej

Dobry plan przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej to klucz do sukcesu

Inwestorzy wymagają obecnie więcej i kierują się przede wszystkim ku atrakcyjnym i dobrze przygotowanym ofertom. Odpowiednie przygotowanie i wczesne wdrożenie w działania wysokiej jakości pozwolą na szybsze przyjęcie perspektywy spółki publicznej

Sprawnie przeprowadzona oferta publiczna zależy przede wszystkim od dobrze przemyślanego planu i harmonogramu, przygotowanych na jak najwcześniejszym etapie procesu wejścia na giełdę. Dzięki temu ewentualne problemy mogą zostać rozwiązane na odpowiednio wczesnym etapie, co pozwoli zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty całego procesu.

Dokonujemy oceny czynników, które będą miały wpływ na zdolność spółki do przeprowadzenia udanej oferty publicznej i późniejszego funkcjonowania jako spółka publiczna. Wynikiem naszych prac jest raport oceniający możliwości pozyskania kapitału przez spółkę w obecnym otoczeniu rynkowym, podsumowanie wymogów, jakie jeszcze spółka musi spełnić oraz nasze rekomendacje dotyczące dalszych działań dla zapewnienia gotowości spółki do wejścia na giełdę.

Potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu IPO?

Wyślij zapytanie ofertowe

Program "Gotowy do IPO"

Produktem finalnym programu jest plan działań, które należy podjąć w celu sprawnego przeprowadzenia procesu IPO. Program obejmuje przygotowanie spółki do wymogów giełdowych. Zakres programu jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danej firmy. Czas trwania projektu to zazwyczaj około 3 tygodni.

Jasna strategia i stabilna sytuacja finansowa

Przejrzysta struktura korporacyjna i aspekty podatkowe

Procedury sprawozdawczości finansowej oraz kontrole wewnętrzne

Informacje finansowe dla potrzeb IPO

Ład korporacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi

Co daje program “Gotowy do IPO”?

< Back

< Back
[+] Read More

IPO Watch Europe

IPO Watch Europe jest ankietą dotyczącą pierwszych ofert publicznych (IPO), która śledzi zarówno liczbę, jak i wartość tego typu ofert na najważniejszych giełdach w Europie

Obserwuj nas