Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze zmianami w unijnych przepisach z 2018r.RODO to największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest stosowane wprost. Oznacza to bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Zastąpiło ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.


Firmy miały czas na wdrożenie wymagań rozporządzenia do 25 maja 2018 r. Teraz przedsiębiorcy muszą dbać o zapewnienie zgodności z przepisami – jest to proces ciągły, a nie jednorazowe działanie.Naruszenie przepisów wiąże się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

Najważniejsze zmiany, które wprowadziło RODO

Wdrożenie przepisów RODO zmieniło podejście do ochrony danych osobowych w organizacji. Nowe wymagania obejmują konieczność analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, dostosowania dokumentacji i procedur do nowych przepisów oraz uwzględnienia szerokich praw osób, których przetwarzane dane dotyczą.

Administratorzy danych muszą być przygotowani do stosowania nowych lub rozszerzonych obowiązków, takich jak:

  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
  • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania;
  • stosowanie domyślnej ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych;
  • zarządzanie realizacją uprawnień podmiotów danych, w tym prawem dostępu do danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych czy prawem do wycofania zgody;
  • zarządzanie incydentami związanymi z naruszeniem ochrony danych osobowych.
kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczy RODO?

wszystkich​ przedsiębiorców​ przetwarzający​ch​ dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej

do kiedy należy wdrożyć RODO

Co powinieneś robić po wejściu w życie RODO?

ciągle dbać o zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Jakie kary grożą za niedostosowanie się do RODO

Jakie kary nakłada ustawodawca RODO?

do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

RODOtyka - publikacje o zmianach w ochronie danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz
Partner
Tel.: +48 12 433 3510
Email

Gerard Karp
Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat
Tel.: +48 502 184 707
Email

Arwid Mednis
Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny
Tel.: +48 510 087 786
Email

Marcin Makusak
Partner, PwC Polska
Tel.: +48 502 184 718
Email

Obserwuj nas