Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze zmianami w unijnych przepisach w 2018r.RODO to największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) będzie stosowane wprost, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Zastąpi ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.


Obecnie trwa okres ustanowiony dla przedsiębiorców na wdrożenie wymagań rozporządzenia. Firmy mają czas do 25 maja 2018 r.Naruszenie przepisów będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

Najważniejsze zmiany, które wprowadza RODO

Wdrożenie przepisów RODO wymaga zmiany podejścia do ochrony danych osobowych w organizacji. Nowe wymagania obejmują konieczność analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, dostosowania dokumentacji i procedur do nowych wymagań oraz uwzględnienia szerokich praw osób, których dotyczą przetwarzane dane.

Administratorzy danych powinni przygotować się do stosowania nowych lub rozszerzonych obowiązków administratorów danych takich jak:

  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
  • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania;
  • stosowanie domyślnej ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych;
  • zarządzanie realizacją uprawnień podmiotów danych, w tym prawem dostępu;
  • do danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych czy prawem do wycofania zgody;
  • zarządzanie incydentami związanymi z naruszeniem ochrony danych osobowych.
kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczy RODO?

wszystkich​ przedsiębiorców​ przetwarzający​ch​ dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej

do kiedy należy wdrożyć RODO

Do kiedy musisz dostosować firmę do RODO?

do 25 maja 2018 r.

Jakie kary grożą za niedostosowanie się do RODO

Jakie kary nakłada ustawodawca RODO?

do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

RODOtyka - publikacje o zmianach w ochronie danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz
Partner
Tel.: +48 12 433 3510
Email

Gerard Karp
Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat
Tel.: +48 502 184 707
Email

Arwid Mednis
Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny
Tel.: +48 510 087 786
Email

Marcin Makusak
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 718
Email

Obserwuj nas