Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Marcin jest partnerem w zespole zapewnienia jakości w procesach biznesowych i systemach IT, odpowiedzialny za usługi dla sektora finansowego.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wdrożeniach i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem w obszarach biznesowych oraz wspierających je systemach informatycznych. Marcin posiada szerokie doświadczenie we wdrożeniach i optymalizacji procesów biznesowych oraz IT.

Marcin współpracuje z dyrektorami finansowymi, aby wspierać ich w sprawnym partnerowaniu biznesowi i kompleksowym przeprowadzaniu projektów transformujących organizacje. Wspólnie z CFO projektuje i wdraża rozwiązania wykorzystujące metody zaawansowanej analizy danych i business intelligence do wsparcia obszaru performance management.

W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas realizacji dużych projektów wdrożenia zapisów RODO dla firm z sektora finansowego, wdrożeń systemów kontroli wewnętrznej zgodnie z wymaganiami ustawy Sarbanes-Oxley oraz wielu projektów wspierających pracę zespołów audytu finansowego w obszarze analizy ryzyk związanych z technologiami informatycznymi.

Posiada szereg kwalifikacji zawodowych: CISA, CISM, CGEIT (w trakcie certyfikacji), ITIL Foundation, Audytor wiodący ISO 27001, CICA, PRINCE2 Foundation oraz M_o_R®.