Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Marcin jest partnerem w zespole Zapewnienia Jakości w Procesach Biznesowych i Systemach IT, odpowiedzialny za usługi dla sektora finansowego. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wdrożeniach i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem w obszarach biznesowych oraz wspierających je systemach informatycznych. Marcin posiada szerokie doświadczenie we wdrożeniach i optymalizacji procesów biznesowych oraz IT.

Brał udział w realizacji dużych projektów wdrożenia zapisów RODO dla firm z sektora finansowego, wdrożeniach systemów kontroli wewnętrznej zgodnie z wymaganiami ustawy Sarbanes-Oxley oraz w wielu projektach wspierających pracę zespołów audytu finansowego w obszarze analizy ryzyk związanych z technologiami informatycznymi. Posiada szereg kwalifikacji zawodowych: CISA, CISM, CGEIT (w trakcie certyfikacji), ITIL Foundation, Audytor wiodący ISO 27001, CICA, PRINCE2 Foundation oraz M_o_R®.

Contact details

Tel.: +48 502 184 718

Email