Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ślad węglowy

Zarządzaj śladem węglowym i zwiększaj przewagę konkurencyjną

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG - Greenhouse gas) wymaga innowacyjnych i odważnych kroków w wielu obszarach działalności firm.

Kroków, które musimy podjąć natychmiast, aby zapobiec dotkliwym skutkom zmian klimatu i wykorzystać potencjał wynikający z zielonej transformacji. Tymczasem, jak wynika z badań PwC, tylko 22% prezesów na świecie i 24% w Polsce podjęło zobowiązania związane z neutralnością emisji CO2. Pokazuje to szansę na wyróżnienie się wobec konkurencji w tym zakresie i uzyskanie niezależności energetycznej.

Aby to osiągnąć potrzebujesz działać w oparciu o realną wiedzę w zakresie:

 • kalkulacji śladu węglowego;
 • strategii Net Zero;
 • redukcji emisji energetycznych w śladzie węglowym firmy;
 • rozwiązań prawnych sprzyjających ograniczaniu emisji.

Dlatego zapraszamy do śledzenia kampanii „Ślad konkurencji”.

Dlaczego warto obliczać ślad węglowy organizacji?

Finansowanie inwestycji

Instytucje finansowe coraz częściej uwzględniają informacje o śladzie węglowym w procesach kredytowych, aby przekierować finansowanie z sektorów wysokoemisyjnych w stronę sektorów niskoemisyjnych lub na transformację energetyczną. Od zrównoważonego rozwoju firmy zależy więc koszt finansowania działalności.

Raportowanie niefinansowe

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

Przewaga konkurencyjna 

Dynamicznie rośnie zainteresowanie zrównoważonym rozwojem jako kluczową dźwignią budowania wartości. Inwestując w zmniejszenie śladu węglowego organizacji, firmy mogą tym samym zyskać mocną pozycję konkurencyjną.

Komunikacja z interesariuszami

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy, klienci i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości śladu węglowego. Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Zerowa emisja netto (Net Zero)

Neutralność klimatyczna to pierwszy krok do bycia Net Zero. Ale zanim firmy będą neutralne klimatycznie czy będą Net Zero, muszą wykonać pierwszy krok, czyli zrozumieć swoje emisje. 

Strategia ESG

Aby efektywnie zarządzać kwestiami związanymi z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, organizacje potrzebują kompleksowej strategii ESG. Istotnym jej elementem są analizy dotyczące śladu węglowego organizacji.

Zmniejszenie kosztów

Znając swój ślad węglowy, organizacje mogą efektywniej zarządzać poziomem emisji, zmniejszać emisyjność procesów, a co za tym idzie - redukować koszty.

Wdrażanie projektów offsetowych

Skrupulatna kalkulacja śladu węglowego i świadomość pochodzenia emisji umożliwia skuteczne zastosowanie projektów offsetowych, co niejednokrotnie jest jedyną możliwością uzyskania neutralności klimatycznej organizacji.

Ekoprojektowanie

Znajomość śladu węglowego różnych wariantów projektowych prowadzi do podejmowania trafniejszych decyzji w ramach projektowania i rozwoju produktu.

Jak obliczyć ślad węglowy organizacji?

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), czyli standard według którego organizacje obliczają swój ślad węglowy, dzieli emisje na trzy zakresy. Dotychczas firmy, które raportowały emisje gazów cieplarnianych, brały pod uwagę emisje głównie z zakresów 1 i 2, ponieważ zakres 3 był opcjonalny. Obowiązek ustalania emisji GHG będzie dotyczył emitentów już w roku 2023, a w raportowaniu niefinansowym będzie uwzględniany w niedalekiej przyszłości przez wszystkie duże spółki, w tym prywatne, zatrudniające powyżej 250 pracowników (przepisy dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024).

Zarządzanie emisjami i ich raportowanie w ramach zakresu 3 to procesy dużo bardziej skomplikowane w porównaniu do zakresów 1 i 2. Bardzo często wymaga to od organizacji zebrania pewnych danych po raz pierwszy.

Zakres 1

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku:

 • spalania paliw w instalacjach stacjonarnych,

 • spalania paliw w samochodach należących do floty organizacji.

Zakres 2

Emisje pośrednie powstałe w wyniku:

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.

Zakres 3

Inne emisje pośrednie (obejmujące 15 kategorii) powstałe m.in. w wyniku:

 • wydobycia czy wytworzenia surowców czy produktów,
 • wyprodukowania dóbr kapitałowych, które następnie kupujemy,
 • dojazdów do pracy pracowników czy odbywania podróży służbowych,
 • zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
 • wykorzystywania wyprodukowanych przez nasze firmy produktów,
 • wykorzystania opakowań lub produktów po zakończonym cyklu życia.

Case study

Obliczenie śladu węglowego organizacji w podziale na 3 zakresy emisji

Zgłosiła się do nas średniej wielkości firma produkcyjna działająca w branży celulozowo-papierniczej z prośbą o wsparcie w obliczeniu śladu węglowego organizacji. 

Nasi eksperci zidentyfikowali 17 źródeł emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przez firmę w 2021 roku, a następnie przeprowadzili kalkulację pokazującą, jak dane źródło emisji przekłada się na ślad węglowy organizacji. 

W efekcie prac firma otrzymała szczegółowe obliczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, z podziałem na 3 zakresy:

 • Zakres 1 (emisje bezpośrednie, takie jak: emisja związana ze spalaniem paliw w instalacjach stacjonarnych):
  1048.4 Mg CO2e, tj. 1.6% wszystkich emisji firmy

 • Zakres 2 (emisje pośrednie-energetyczne, czyli zużywana energia elektryczna kupowana od dostawcy energii):
  3141.0 Mg CO2e, tj. 3.4% wszystkich emisji firmy

 • Zakres 3 (pozostałe emisje pośrednie w łańcuchu dostaw):
  86 963.3 Mg CO2e, tj. 95% wszystkich emisji firmy

Poziomy emisji przedsiębiorstwa w podziale na 3 zakresy


Zakres 1 (Mg CO2e)
%
Zakres 2 (Mg CO2e)
%
Zakres 3 (Mg CO2e)
%

Emisja GHG. Zakres 3 według źródeł emisji

Kliknij tutaj, aby sprawdzić ślad węglowy poszczególnych źródeł emisji firmy

Polecane artykuły

Materiały wideo

Playback of this video is not currently available

1:13

Dlaczego „Ślad konkurencji"?

16 maja 2022 | Obejrzyj krótkie nagranie, w którym nasi eksperci wyjaśniają, skąd wzięło się hasło „Ślad konkurencji" oraz mówią, na jakie pytania odpowiedzą w trakcie kampanii.

Długość: 01:13

Playback of this video is not currently available

1:22

Od czego zacząć dekarbonizację na poziomie firmy?

17 maja 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Dorota Dębińska-Pokorska, partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej, mówi o tym, czym różnią się pojęcia „neutralność klimatyczna" i „Net Zero" oraz od czego zacząć drogę do neutralności klimatycznej.

Długość: 01:22

Playback of this video is not currently available

1:47

O budowaniu wartości za pomocą dekarbonizacji

25 maja 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Agnieszka Gajewska, partnerka w PwC, liderka zespołu ESG w CEE, mówi o budowaniu wartości za pomocą dekarbonizacji sektora prywatnego w regulacjach UE.

Długość: 01:47

Playback of this video is not currently available

2:06

Jak wyróżnić się od konkurencji zielonymi inwestycjami?

1 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG, mówi o tym: o ile wzrośnie wartość emisji zielonych obligacji w 2022 roku oraz do czego przyczynią się Taksonomia i dyrektywa CSRD.

Długość: 02:06

Szukasz więcej materiałów wideo?

Kliknij w przycisk w celu rozwinięcia reszty materiałów

Playback of this video is not currently available

1:25

Inwestycje w zmniejszenie śladu węglowego a przewaga konkurencyjna

8 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Jan Rączka, Senior ESG Advisor w PwC, mówi o zaletach inwestowania w czyste technologie i o tym, jak to wpływa na pozycję konkurencyjną firm.

Długość: 01:25

Playback of this video is not currently available

4:13

Wyzwania w obliczaniu śladu węglowego firmy

14 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC, Jolanta Baran oraz Michał Stalmach, mówią o tym, jak - zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol - zostały zdefiniowane kategorie emisji w zakresie 1, 2 oraz 3 a także dlaczego obliczenie zakresu 3 jest najbardziej skomplikowane.

Długość: 04:13

Playback of this video is not currently available

5:53

Czy raportowanie emisji dotyczy każdej spółki?

22 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, Dorota Hutny oraz Michał Stalmach, mówią o tym, jak poziom emisji CO2 wpływa na proces udzielania kredytu, na jakie dodatkowe korzyści może liczyć spółka redukująca emisje a także czy raportowanie emisji dotyczy każdej spółki.

Długość: 05:53

Wesprzemy Cię w wyzwaniach związanych z zieloną transformacją.


Oferujemy kompleksowe wsparcie w obliczaniu i redukcji śladu węglowego Twojej organizacji. Pomożemy ci w takim zarządzaniu śladem węglowym, które przyniesie korzyści zarówno dla Twojego biznesu, jak i dla otoczenia.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły.

 

 
 • Kalkulacja śladu węglowego, we wszystkich trzech zakresach
 • Wdrożenie standardów obliczania śladu węglowego organizacji i produktów
 • Usprawnienie procesu raportowania emisji gazów cieplarnianych
 • Wsparcie we wdrożeniu i mierzeniu KPIs w zakresie śladu węglowego
 • Przygotowanie kompleksowej strategii Net Zero
 • Wsparcie w inwestycjach w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
 • Redukcja kosztów energii elektrycznej 
 • Implementacja obowiązków i wytycznych wynikających z rozwiązań prawnych w zakresie redukcji emisji

Poznaj naszych ekspertów

Tomasz Kassel

Partner, Lider inicjatyw ESG w Polsce

+48 502 184 846

Email

Agnieszka Gajewska

Partnerka w PwC, liderka globalnego zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury oraz liderka zespołu ESG w CEE

+48 517 140 537

Email

Piotr Rówiński

Partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG

+48 502 184 003

Email

Dorota Hutny

Ekspertka ds. ESG w sektorze finansowym, menedżerka w PwC

+48 519 508 215

Email

Jolanta Baran

Ekspertka ds. ESG, menedżerka w PwC

Email

Jan Rączka

Senior ESG Advisor

+48 502 184 581

Email

Dorota Dębińska-Pokorska

Partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej

+48 22 746 7150

Email

Jan Biernacki

Ekspert ds. sektora energetycznego, dyrektor w PwC

+48 519 506 582

Email

Dorota Dębińska-Pokorska

Partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej

+48 22 746 7150

Email

Jan Biernacki

Ekspert ds. sektora energetycznego, dyrektor w PwC

+48 519 506 582

Email

Tomasz Orłowski

Ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC

+48 519 504 890

Email

Krzysztof Wiński

Ekspert ds. podatków środowiskowych, dyrektor w PwC

+48 519 506 434

Email

Daniel Maryjosz

Ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC

+48 519 505 353

Email

Łukasz Pamuła

Ekspert ds. podatków środowiskowych, starszy konsultant w PwC

+48 519 504 779

Email

Aleksandra Bańkowska

Partnerka w PwC, liderka prawnego zespołu ESG w Polsce

Bartosz Piątek

Counsel, ekspert prawny ESG

Łukasz Łyczko

Counsel, ekspert prawny ESG

Tomasz Kassel

Partner, Lider inicjatyw ESG w Polsce, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 846

Email

Dorota Franczukowska

Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami