Ślad węglowy

Zarządzaj śladem węglowym i zwiększaj przewagę konkurencyjną

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG - Greenhouse gas) wymaga innowacyjnych i odważnych kroków w wielu obszarach działalności firm.

Kroków, które musimy podjąć natychmiast, aby zapobiec dotkliwym skutkom zmian klimatu i wykorzystać potencjał wynikający z zielonej transformacji. Tymczasem, jak wynika z badań PwC, tylko 22% prezesów na świecie i 24% w Polsce podjęło zobowiązania związane z neutralnością emisji CO2. Pokazuje to szansę na wyróżnienie się wobec konkurencji w tym zakresie i uzyskanie niezależności energetycznej.

Aby to osiągnąć potrzebujesz działać w oparciu o realną wiedzę w zakresie:

 • kalkulacji śladu węglowego;
 • strategii Net Zero;
 • redukcji emisji energetycznych w śladzie węglowym firmy;
 • rozwiązań prawnych sprzyjających ograniczaniu emisji.

Dlaczego warto obliczać ślad węglowy organizacji?

Przewaga konkurencyjna 

Dynamicznie rośnie zainteresowanie zrównoważonym rozwojem jako kluczową dźwignią budowania wartości. Inwestując w zmniejszenie śladu węglowego organizacji, firmy mogą tym samym zyskać mocną pozycję konkurencyjną.

Finansowanie inwestycji

Instytucje finansowe coraz częściej uwzględniają informacje o śladzie węglowym w procesach kredytowych, aby przekierować finansowanie z sektorów wysokoemisyjnych w stronę sektorów niskoemisyjnych lub na transformację energetyczną. Od zrównoważonego rozwoju firmy zależy więc koszt finansowania działalności.

Raportowanie niefinansowe

Obowiązek uwzględniania informacji o emisjach firmy w raportowaniu niefinansowym będzie dotyczył wszystkich spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników (począwszy od raportowania za rok finansowy 2023).

Komunikacja z interesariuszami

Jak wynika z globalnych badań, coraz częściej inwestorzy, klienci i inni interesariusze wymagają od organizacji informacji dotyczącej wielkości śladu węglowego. Coraz większą rolę zyskują także raitingi ESG (np. CDP, SMETA, EcoVadis), z których interesariusze korzystają w celu przygotowania analiz i ocen.

Zerowa emisja netto (Net Zero)

Neutralność klimatyczna to pierwszy krok do bycia Net Zero. Ale zanim firmy będą neutralne klimatycznie czy będą Net Zero, muszą wykonać pierwszy krok, czyli zrozumieć swoje emisje. 

Strategia ESG

Aby efektywnie zarządzać kwestiami związanymi z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, organizacje potrzebują kompleksowej strategii ESG. Istotnym jej elementem są analizy dotyczące śladu węglowego organizacji.

Zmniejszenie kosztów

Znając swój ślad węglowy, organizacje mogą efektywniej zarządzać poziomem emisji, zmniejszać emisyjność procesów, a co za tym idzie - redukować koszty.

Wdrażanie projektów offsetowych

Skrupulatna kalkulacja śladu węglowego i świadomość pochodzenia emisji umożliwia skuteczne zastosowanie projektów offsetowych, co niejednokrotnie jest jedyną możliwością uzyskania neutralności klimatycznej organizacji.

Ekoprojektowanie

Znajomość śladu węglowego różnych wariantów projektowych prowadzi do podejmowania trafniejszych decyzji w ramach projektowania i rozwoju produktu.

Jak obliczyć ślad węglowy organizacji?

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), czyli standard według którego organizacje obliczają swój ślad węglowy, dzieli emisje na trzy zakresy. Dotychczas firmy, które raportowały emisje gazów cieplarnianych, brały pod uwagę emisje głównie z zakresów 1 i 2, ponieważ zakres 3 był opcjonalny. Obowiązek ustalania emisji GHG będzie dotyczył emitentów już w roku 2023, a w raportowaniu niefinansowym będzie uwzględniany w niedalekiej przyszłości przez wszystkie duże spółki, w tym prywatne, zatrudniające powyżej 250 pracowników (przepisy dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024).

Zarządzanie emisjami i ich raportowanie w ramach zakresu 3 to procesy dużo bardziej skomplikowane w porównaniu do zakresów 1 i 2. Bardzo często wymaga to od organizacji zebrania pewnych danych po raz pierwszy.

Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku:

 • spalania paliw w instalacjach stacjonarnych,

 • spalania paliw w samochodach należących do floty organizacji.

Emisje pośrednie powstałe w wyniku:

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do przedsiębiorstwa przez dostawcę energii.

Inne emisje pośrednie (obejmujące 15 kategorii) powstałe m.in. w wyniku:

 • wydobycia czy wytworzenia surowców czy produktów,
 • wyprodukowania dóbr kapitałowych, które następnie kupujemy,
 • dojazdów do pracy pracowników czy odbywania podróży służbowych,
 • zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
 • wykorzystywania wyprodukowanych przez nasze firmy produktów,
 • wykorzystania opakowań lub produktów po zakończonym cyklu życia.

Case study

Obliczenie śladu węglowego organizacji w podziale na 3 zakresy emisji

Zgłosiła się do nas średniej wielkości firma produkcyjna działająca w branży celulozowo-papierniczej z prośbą o wsparcie w obliczeniu śladu węglowego organizacji. 

Nasi eksperci zidentyfikowali 17 źródeł emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przez firmę w 2021 roku, a następnie przeprowadzili kalkulację pokazującą, jak dane źródło emisji przekłada się na ślad węglowy organizacji. 

W efekcie prac firma otrzymała szczegółowe obliczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, z podziałem na 3 zakresy:

 • Zakres 1 (emisje bezpośrednie, takie jak: emisja związana ze spalaniem paliw w instalacjach stacjonarnych):
  1048.4 Mg CO2e, tj. 1.6% wszystkich emisji firmy

 • Zakres 2 (emisje pośrednie-energetyczne, czyli zużywana energia elektryczna kupowana od dostawcy energii):
  3141.0 Mg CO2e, tj. 3.4% wszystkich emisji firmy

 • Zakres 3 (pozostałe emisje pośrednie w łańcuchu dostaw):
  86 963.3 Mg CO2e, tj. 95% wszystkich emisji firmy

Poziomy emisji przedsiębiorstwa w podziale na 3 zakresy


Zakres 1 (Mg CO2e)
%
Zakres 2 (Mg CO2e)
%
Zakres 3 (Mg CO2e)
%

Emisja GHG. Zakres 3 według źródeł emisji

Kliknij tutaj, aby sprawdzić ślad węglowy poszczególnych źródeł emisji firmy

Wesprzemy Cię w wyzwaniach związanych z obowiązkiem raportowania śladu węglowego

Oferujemy kompleksowe wsparcie w obliczaniu i redukcji śladu węglowego Twojej organizacji. Pomożemy ci w takim zarządzaniu śladem węglowym, które przyniesie korzyści zarówno dla Twojego biznesu, jak i dla otoczenia.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły.
Napisz do nas

 

 
 • Kalkulacja śladu węglowego, we wszystkich trzech zakresach
 • Wdrożenie standardów obliczania śladu węglowego organizacji i produktów
 • Usprawnienie procesu raportowania emisji gazów cieplarnianych
 • Wsparcie we wdrożeniu i mierzeniu KPIs w zakresie śladu węglowego
 • Przygotowanie kompleksowej strategii Net Zero
 • Wsparcie w inwestycjach w Odnawialne Źródła Energii (OZE)
 • Redukcja kosztów energii elektrycznej 
 • Implementacja obowiązków i wytycznych wynikających z rozwiązań prawnych w zakresie redukcji emisji

Materiały wideo

Playback of this video is not currently available

1:13

Ślad węglowy - dlaczego jest istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej? | Start cyklu

16 maja 2022 | Obejrzyj krótkie nagranie, w którym nasi eksperci wyjaśniają jakie aspekty zielonej transformacji firm zostaną omówione w następnych odcinkach.

Długość: 01:13

Playback of this video is not currently available

1:22

Od czego zacząć dekarbonizację na poziomie firmy?

17 maja 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Dorota Dębińska-Pokorska, partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej, mówi o tym, czym różnią się pojęcia „neutralność klimatyczna" i „Net Zero" oraz od czego zacząć drogę do neutralności klimatycznej.

Długość: 01:22

Playback of this video is not currently available

1:47

O budowaniu wartości za pomocą dekarbonizacji

25 maja 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Agnieszka Gajewska, partnerka w PwC, liderka zespołu ESG w CEE, mówi o budowaniu wartości za pomocą dekarbonizacji sektora prywatnego w regulacjach UE.

Długość: 01:47

Playback of this video is not currently available

2:06

Jak wyróżnić się od konkurencji zielonymi inwestycjami?

1 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG, mówi o tym: o ile wzrośnie wartość emisji zielonych obligacji w 2022 roku oraz do czego przyczynią się Taksonomia i dyrektywa CSRD.

Długość: 02:06

Playback of this video is not currently available

1:25

Inwestycje w zmniejszenie śladu węglowego a przewaga konkurencyjna

8 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Jan Rączka, Senior ESG Advisor w PwC, mówi o zaletach inwestowania w czyste technologie i o tym, jak to wpływa na pozycję konkurencyjną firm.

Długość: 01:25

Playback of this video is not currently available

4:13

Wyzwania w obliczaniu śladu węglowego firmy

14 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC, Jolanta Baran oraz Michał Stalmach, mówią o tym, jak - zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol - zostały zdefiniowane kategorie emisji w zakresie 1, 2 oraz 3 a także dlaczego obliczenie zakresu 3 jest najbardziej skomplikowane.

Długość: 04:13

Playback of this video is not currently available

5:53

Czy raportowanie emisji dotyczy każdej spółki?

22 czerwca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, Dorota Hutny oraz Michał Stalmach, mówią o tym, jak poziom emisji CO2 wpływa na proces udzielania kredytu, na jakie dodatkowe korzyści może liczyć spółka redukująca emisje a także czy raportowanie emisji dotyczy każdej spółki.

Długość: 05:53

Playback of this video is not currently available

4:59

Dlaczego instytucje finansowe pytają inwestorów i spółki o ESG?

6 lipca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci kancelarii PwC Legal, Aleksandra Bańkowska oraz Łukasz Łyczko, mówią o regulacjach prawnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także o tym ile spółek w UE jest i ile zostanie objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego.

Długość: 04:59

Playback of this video is not currently available

8:38

Strategia Net Zero w pigułce. Tempo i poziomy redukcji emisji GHG

13 lipca 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, dr inż. Jolanta Baran oraz Michał Stalmach, mówią m.in. o tym, jak należy rozumieć założenia zawarte w Porozumieniu Paryskim oraz jaki powinien być pierwszy krok w strategii Net Zero.

Długość: 08:38

Playback of this video is not currently available

17:39

Pierwszy wirtualny PPA w Grupie Orange - wyzwania i realne korzyści

21 lipca 2022 | Obejrzyj rozmowę z Danielem Piechockim, Dyrektorem Infrastruktury i Serwisu Usług w Orange Polska, z której dowiesz, co umowy corporate PPA dały Orange Polska i jakie są dalsze kroki dla Orange jeżeli chodzi o cPPA, zieloność, dekarbonizację.

Długość: 17:40

Playback of this video is not currently available

3:13

Co zrobić z emisjami, których nie da się uniknąć?

3 sierpnia 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, Dorota Dębińska-Pokorska oraz Jan Biernacki, mówią m.in. o tym, jakie każda firma ma emisje i jakie rozwiązanie warto zastosować kiedy nie możemy zejść niżej z emisjami, a nadal widzimy, że emitujemy CO2.

Długość: 03:13

Playback of this video is not currently available

4:59

Jak świadomie zarządzać energią elektryczną w firmie?

10 sierpnia 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, Dorota Dębińska-Pokorska i Jan Biernacki, mówią o tym, co oznacza dojrzałe zarządzanie energią elektryczną oraz jak należy patrzeć na energię elektryczną z perspektywy przedsiębiorstwa w okresie od roku do 10 lat.

Długość: 04:59

Playback of this video is not currently available

6:32

Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej o kilkadziesiąt procent?

17 sierpnia 2022 | Obejrzyj wideo, w którym eksperci PwC Polska, Dorota Dębińska-Pokorska i Jan Biernacki, przedstawiają sposoby na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz mówią o plusach i minusach tych rozwiązań.

Długość: 06:32

Playback of this video is not currently available

1:54

O czym trzeba pamiętać w przypadku akcyzy, gdy produkujemy energię?

24 sierpnia 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Tomasz Orłowski, ekspert PwC Polska ds. podatków środowiskowych, podsumowuje najważniejsze punkty dotyczące akcyzy w przypadku produkcji energii.

Długość: 01:54

Playback of this video is not currently available

20:53

Zabezpieczenia dziennych czy rocznych wolumenów energii?

1 września 2022 | W kolejnym odcinku kampanii „Ślad konkurencji" Javier Arroyo García, Head of Project Valuation w firmie Enertrag AG oraz Jan Biernacki, Ekspert ds. sektora energetycznego, Dyrektor w PwC, rozmawiają o dojrzałości polskiego rynku w zakresie OZE oraz o perspektywach rozwoju energii odnawialnej.

Długość: 20:53

Playback of this video is not currently available

3:02

Rachunkowość zabezpieczeń a wirtualne umowy cPPA

14 września 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Maciej Małachowski, dyrektor w grupie energetycznej w PwC Polska mówi o czym warto pamiętać przy podpisywaniu wirtualnej umowy na zakup energii elektrycznej - cPPA, a także co może zyskać firma, która wprowadziła zasady rachunkowości zabezpieczeń.

Długość: 03:02

Playback of this video is not currently available

2:08

O piaskownicy regulacyjnej, magazynach energii i linii bezpośredniej

12 października 2022 | Posłuchaj Bartosza Piątka, radcy prawnego, lidera praktyki energetycznej i zasobów naturalnych w PwC Legal, który mówi o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie redukcji śladu węglowego.

Długość: 02:08

Playback of this video is not currently available

16:53

Droga do neutralności klimatycznej w Żabce

18 października 2022 | Obejrzyj rozmowę z Anną Gorączką, Green Officer w Żabka Polska, aby dowiedzieć się jak wygląda droga firmy do neutralności klimatycznej, co zostało zrealizowane do tej pory i co jest w planach.

Długość: 16:53

Playback of this video is not currently available

1:21

Jak sfinansować inwestycje w efektywność energetyczną?

26 października 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Grzegorz Kuś, ekspert ds. ulg i dotacji w zakresie ESG, dyrektor w PwC, mówi o tym, jakie rozwiązania i programy mogą wesprzeć inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej.

Długość: 01:21

Playback of this video is not currently available

2:32

Akcyza nowym podatkiem środowiskowym?

2 listopada 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Tomasz Orłowski, ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC, mówi o konieczności nowelizacji dyrektywy z 2003 roku w sprawie opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej i wyjaśnia, co ta nowelizacja oznacza dla biznesu.

Długość: 02:32

Playback of this video is not currently available

2:21

Możliwe skutki wprowadzenia CBAM (cła węglowego)

9 listopada 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Daniel Maryjosz, ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC, przybliża temat mechanizmu do stosowania cen na granicach, czyli tzw. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Długość: 02:21

Playback of this video is not currently available

2:29

O Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

16 listopada 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Łukasz Pamuła, ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC, przybliża temat ROP, dyrektywy plastikowej i innych rozwiązań powiązanych z systemem ROP.

Długość: 02:29

Playback of this video is not currently available

3:13

Dyrektywa CSRD - jakie zmiany wprowadzi w raportowaniu ESG?

23 listopada 2022 | Obejrzyj wideo, w którym Łukasz Łyczko, ekspert prawny ESG, przybliża temat dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Z materiału dowiesz się m.in. kogo i od kiedy będą obowiązywały nowe zasady raportowania.

Długość: 03:13

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Poznaj naszych ekspertów

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG w Polsce, lider w zespole Tax&Legal ESG oraz Clients&Market w CEE

+48 22 746 4852

Email

Agnieszka Gajewska

Partnerka w PwC, liderka globalnego zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury oraz liderka zespołu ESG w CEE

+48 517 140 537

Email

Dorota Franczukowska

Starszy menedżer, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Dorota Franczukowska

Starszy menedżer, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Piotr Rówiński

Partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem ESG

+48 502 184 003

Email

Dorota Hutny

Ekspertka ds. ESG w sektorze finansowym, menedżerka w PwC

+48 519 508 215

Email

Jolanta Baran

Ekspertka ds. ESG, menedżerka w PwC

Email

Jan Rączka

Senior ESG Advisor

+48 502 184 581

Email

Dorota Dębińska-Pokorska

Partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej

+48 22 746 7150

Email

Jan Biernacki

Ekspert ds. sektora energetycznego, dyrektor w PwC

+48 519 506 582

Email

Agnieszka Gajewska

Partnerka w PwC, liderka globalnego zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury oraz liderka zespołu ESG w CEE

+48 517 140 537

Email

Dorota Dębińska-Pokorska

Partnerka w PwC, liderka grupy energetycznej

+48 22 746 7150

Email

Jan Biernacki

Ekspert ds. sektora energetycznego, dyrektor w PwC

+48 519 506 582

Email

Tomasz Orłowski

Ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC

+48 519 504 890

Email

Maciej Małachowski

Dyrektor w grupie energetycznej, PwC Polska

+48 519 506 688

Email

Krzysztof Wiński

Ekspert ds. podatków środowiskowych, dyrektor w PwC

+48 519 506 434

Email

Daniel Maryjosz

Ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC

+48 519 505 353

Email

Łukasz Pamuła

Ekspert ds. podatków środowiskowych, menedżer w PwC

+48 519 504 779

Email

Aleksandra Bańkowska

Partnerka w PwC, liderka prawnego zespołu ESG w Polsce

Bartosz Piątek

Counsel, ekspert prawny ESG

Łukasz Łyczko

Counsel, ekspert prawny ESG

Tomasz Kassel

Partner, lider zespołu Tax, Legal and People (TLP) w PwC Polska

+48 502 184 846

Email

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG w Polsce, lider w zespole Tax&Legal ESG oraz Clients&Market w CEE

+48 22 746 4852

Email

Grzegorz Kuś

Dyrektor w PwC, ekspert ds. ulg i dotacji w zakresie ESG

+48 519 507 208

Email

Słowniczek pojęć

Net Zero

Osiągnięcie skali redukcji emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości firmy zgodnie z kierunkiem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5oC. Emisje, które były niemożliwe do zredukowania powinny zostać zneutralizowane poprzez trwałe usunięcie równoważnej pozostałej ilości CO2. Standard Net-zero SBTi wymaga aby organizacja zneutralizawała wszystkie bezpośrednie oraz pośrednie emisje gazów cieplarnianych. Projekty offsetowe nie są uznawane w bilansie emisji firmy aspirującej do poziomu net-zero.

Neutralność klimatyczna firmy

Stan, w którym w określonym czasie nie nastąpił wzrost netto emisji gazów cieplarnianych do atmosfery związanych z działalnością danej firmy. Jeśli całkowita emisja dwutlenku węgla (lub szerzej gazów cieplarnianych) generowana przez firmę jest skompensowana np. poprzez offsety (projekty redukcji emisji), firma może być uważana za neutralną klimatycznie.

Net Zero a neutralność klimatyczna

Neutralność klimatyczna jest często błędnie określana mianem Net Zero. Jednak podejście Net Zero jest bardziej radykalne i wykracza poza neutralność klimatyczną. Różne źródła w zróżnicowany sposób definiują neutralność klimatyczną. Według standardu PAS 2060 firma neutralna klimatycznie kompensuje obowiązkowo emisje bezpośrednie oraz pośrednie energetyczne, zaleca się również kompensację pozostałych emisji pośrednich.

Neutralność węglowa produktu

Odnosi się do produktu w perspektywie całego cyklu życia (od pozyskania surowców potrzebnych do jego produkcji aż do zagospodarowania odpadów poużytkowych powstałych po zakończeniu jego użytkowania). Zgodnie z ISO 14021 ślad węglowy produktu neutralnego klimatycznie jest równy zeru lub jest skompensowany poprzez realizację projektu offsetowego.

Ślad węglowy

Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych związanych bezpośrednio i pośrednio z wydarzeniem, organizacją lub produktem wyrażona w jednostkach masy CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla).

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywa odnosząca się do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (raport niefinansowy). Dotyczy zasad ujawniania informacji na temat sposobu, w jaki działają przedsiębiorstwa i jak sobie radzą z wyzwaniami środowiskowymi (E), społecznymi (S) oraz w zakresie ładu korporacyjnego (G).

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures - są to rekomendacje dotyczące informacji, które firmy powinny ujawniać, aby wspierać inwestorów, kredytodawców i ubezpieczycieli we właściwej ocenie i wycenie określonego zestawu ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Wielka Brytania wprowadza obowiązek ujawniania tych informacji od 2025 r. (duże firmy w Wielkiej Brytanii dokonują zgłoszeń już od 2022 roku).

CSDD

Corporate Sustainability Due Diligence - dyrektywa (aktualnie projekt) w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczy obowiązków przedsiębiorstw odnośnie skutków ich działań (oraz ich całego łańcucha wartości) dla praw człowieka (S) i środowiska (E).

cPPA

Corporate Power Purchase Agreement - długoterminowe kontrakty (przekraczające nawet 10 lat) na zakup energii elektrycznej z OZE zawierane bezpośrednio przez producenta energii oraz firmę będącą najczęściej znaczącym konsumentem energii elektrycznej.

SBTi

Science Based Targets Initiative - standard Net Zero (opracowany przez firmę SBTi w październiku 2021 r.), zapewniający firmom ramy i narzędzia do wyznaczania naukowych celów Net Zero, zgodnych z kierunkiem ograniczania globalnego wzrostu temperatury do 1,5 °C. Najlepszą praktyką wskazaną przez SBTi jest przyjęcie przez firmy planów redukcji obejmujących zakres 1, 2 i 3 emisji i określenie krótkoterminowych celów pośrednich.

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) to europejska regulacja, która zwiększa przejrzystość na rynkach finansowych Unii Europejskiej i standaryzuje informacje regulacyjne wymagane od firm działających w Unii Europejskiej. MiFID wdrożyła nowe środki, takie jak wymogi przejrzystości przed- i potransakcyjnej oraz określiła standardy postępowania, których mają przestrzegać firmy finansowe.

MiFID II

MiFID została zastąpiona przez MiFID II w 2018 roku. MiFID II to ramy prawne ustanowione przez Unię Europejską w celu regulowania rynków finansowych i zapewnienia lepszej ochrony inwestorów. Jej celem jest standaryzacja praktyk w całej UE i przywrócenie zaufania do branży, zwłaszcza po kryzysie finansowym z 2008 roku.

Carbon removals

Aktywne usuwanie CO2 z atmosfery. Osiągnięcie celów klimatycznych (utrzymanie wzrostu temperatury w granicach 1,5°C) wymaga strategii, które nie tylko zmniejszają emisję, ale też aktywnie usuwają CO2 z atmosfery. Można to zrobić na trzy sposoby: usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery i trwałe przechowywanie go pod ziemią, przechowywanie go w naturze, na przykład w drzewach i glebie, oraz recykling wyemitowanego CO2 poprzez "umieszczenie" go z powrotem w produktach.

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

Standard obliczania śladu węglowego zawierający wymagania i wytyczne szacowania emisji gazów cieplaranianych w zakresach 1, 2 i 3.

ESRS

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Raportowanie według dyrektywy CSRD będzie odbywało się zgodnie z tymi standardami.

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism - podatek graniczny mający na celu ograniczenie zjawiska ucieczki emisji (ang. carbon leakeage). Jest jednym z kluczowych elementów, które pozwolą osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami