Doradztwo technologiczne

Pomagamy dostosować technologię do wymagań Twojego biznesu

Przewaga dzięki nowoczesnej technologii

Wiele firm w Polsce już jakiś czas temu zaczęło proces transformacji i osiągnęło pewien poziom zaawansowania technologicznego. Nie oznacza to jednak, że mogą spocząć na laurach - wręcz przeciwnie. Duża konkurencja, a także rosnące wymagania cyfrowego klienta, powodują konieczność nieustannego poszukiwania innowacji i nowych dróg rozwoju.

Wyzwania, przed którymi stoją organizacje to: efektywne dostosowywanie architektury IT do wymagań biznesowych, skuteczne zarządzanie i wykorzystanie danych, zastosowanie sztucznej inteligencji, czy automatyzacja działań. Te firmy, które w umiejętny i sprawny sposób będą wykorzystywać nowoczesne technologie do transformacji obecnych modeli biznesowych pozostawią swoich rywali w tyle.

Chcesz porozmawiać o możliwościach rozwoju Twojego biznesu poprzez technologie?

Nasze kompetencje wdrożeniowe i partnerstwa technologiczne

Będąc partnerem największych firm technologicznych na świecie (Salesforce, SAP, Microsoft, Oracle, Workday), posiadamy szerokie kompetencje wdrożeniowe, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym klientom, bez względu na wielkość ich biznesu czy wyzwania przed nimi stojące, zawsze najlepiej dopasowaną technologię.

Sprawdź w jakich obszarach możemy wesprzeć technologię w Twojej firmie

Strategia i architektura IT

Naszym celem jest pomoc CIO w budowie architektury IT przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych rozwiązań. Budowane przez nas rozwiązania są wydajne, bezpieczne oraz poprawiają model współpracy na linii biznesu i IT.

Nowoczesna architektura pomaga lepiej planować rozwój IT przy zachowaniu możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania biznesowe. Ma to pozytywny wpływ również na procesy wytwórcze naszych klientów, umożliwiając szybkie uruchamianie nowych produktów i usług.

Nasze projekty dotyczą:

 • Strategii IT
 • Zarządzania IT
 • Docelowego modelu operacyjnego IT
 • IT Due Diligence
 • Przeglądu architektury IT
 • Wdrożenia rozwiązań chmurowych
 • Zarządzania projektami IT
 • DevOps

Rozwiązania chmurowe

Posiadamy kompleksowy zestaw kompetencji pozwalający na zaprojektowanie i dostarczenie rozwiązań chmurowych, które są wydajne, bezpieczne, efektywne kosztowo i zgodne z regulacjami.

Dobrze zaprojektowana architektura chmurowa pozwala sprawnie i bez większych zakłóceń prowadzić działalność biznesową oraz szybko radzić sobie z krytycznymi scenariuszami, które mogłyby pojawić się w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Nasze projekty dotyczą:

 • Strategii wykorzystania rozwiązań chmurowych
 • Cloud Governance
 • Cloud Due Diligence
 • Projektów architektury IT z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych
 • Wsparcia migracji systemów i rozwiązań do chmury

 

Application services

Optymalne wsparcie potrzeb biznesowych jakąkolwiek technologią, wymaga dostosowania oprogramowania do branży, priorytetów i momentu w którym znajduje się organizacja, jak również specyficznych potrzeb biznesu.

Okiełznanie procesu wytwórczego od idei do produkcyjnego wdrożenia to jedna z naszych podstawowych usług. Pomagamy organizacją, zarówno tym dużym, jak również szybko rozwijającym się wdrożyć oprogramowanie uwalniające potencjał ludzki, usprawniające codzienną pracę, jak również budujące przewagę konkurencyjną.

Oferujemy pełen zakres wsparcia rozumianego jako:

 • Zarządzanie programem i wdrożeniem technologii
 • Analizą wymagań i aspiracji biznesu
 • Opracowania rozwiązań szytych na miarę
 • Zapewnienia jakości na etapie programowania jak również testowanie oprogramowania
 • Wsparcia w utrzymaniu oprogramowania

Automatyzacja procesów biznesowych (RPA)

Automatyzacja procesów biznesowych jest jednym z elementów pozwalających na optymalizację posiadanego kapitału ludzkiego, zniwelowanie powtarzanych błędów i uniknięcie zbyt dużych nakładów finansowych na wdrażanie kosztownych integracji między systemami.

Współpracujemy z firmami w całej Europie zarówno przy przygotowaniu do wdrożeń i wdrożeniach rozwiązań RPA, jak i dostarczając kompleksowe i dostosowane do potrzeb szkolenia czy pomagając określić strategię implementacji platform automatyzacyjnych.

Nasze projekty dotyczą:

 • Przygotowania strategii w obszarze wdrożenia platformy RPA wraz ze wsparciem wyboru najbardziej efektywnej platformy z dostępnych na rynku
 • Analizy procesów przedsiębiorstwa pod kątem wyboru kandydatów do automatyzacji oraz wymaganych zmian procesowych zwiększających efektywność automatyzacji
 • Wdrożenia platformy oraz budowy rozwiązań RPA na każdym jej etapie (projektowanie rozwiązań, budowa, testy oraz przeniesienie do produkcji)
 • Budowy rozwiązań Chat-Bot oraz Voice-Bot z wykorzystaniem własnego silnika NLP bazującego na zaawansowanych algorytmach ML / SI
 • Szkoleń z zakresu RPA
 • Powdrożeniowego wsparcia wraz z dedykowanym zespołem utrzymania rozwiązań RPA (RPA Managed Service)

Dowiedz się więcej o automatyzacji procesów biznesowych

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

Wdrożenie platform typu Workflow / BPM (Business Process Management) sprawia, że procesy w przedsiębiorstwie stają się szybsze, przejrzyste, prostsze i generują mniej błędów w obsłudze.

Narzędzia Workflow powodują optymalizację procesów biznesowych wewnątrz organizacji oraz zwiększają efektywność obsługi klientów, co przekłada się na wymierne wyniki finansowe. Pomagamy klientom w wyborze odpowiedniej technologii i architektury IT, a także w budowie innowacyjnych narzędzi oraz procesów biznesowych.

Nasze projekty dotyczą:

 • Przygotowania strategii biznesowej oraz IT w obszarze rozwoju platform i systemów Workflow / BPM
 • Wyboru technologii/architektury i przy definicji RFI/RFP
 • Oceny aktualnych możliwości organizacji w zakresie rozwoju Workflow / BPM i dojrzałości organizacji w tym zakresie
 • Analizy i projektowania procesów biznesowych w poszczególnych obszarach tematycznych (np. onboarding klienta, procesy kredytowe, procesy sprzedażowe, wewnętrzne procesy firmy) oraz przekazania najlepszych praktyk i trendów na rynku
 • Implementacji wybranych narzędzi typu Workflow / BPM
 • Integracji, przetestowania oraz przekazania rozwiązania do użytkowników końcowych
 • Kompleksowego zarządzania projektem

Zarządzanie danymi

Każda nowoczesna firma gromadzi i przetwarza z każdym rokiem coraz większą liczbę danych. Okiełznanie ich oraz zapewnienie ich dostępności i użyteczności stało się dużym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie każda organizacja.

Naszym celem jest wsparcie klientów w analizie ich biznesu pod kątem praktycznej organizacji zarządzania danymi od strony procesowej i narzędziowej. Efektywne zarządzanie danymi skutkuje ich lepszą jakością oraz wykorzystaniem nieużywanych do tej pory zasobów danych. Ma to wpływ na poprawę procesów decyzyjnych i wyników finansowych naszych klientów.

Nasze projekty dotyczą:

 • Data Governance (organizacji komponentów istotnych dla Zarządzania Danymi)
 • Master Data Management (MDM)
 • Komercjalizacji danych
 • Wdrożenia Hurtowni Danych
 • Wdrożenia Big Data / Data Lake Set-up
 • Wdrożenia narzędzi do Raportowania

Ryzyko finansowe

Dla każdego banku fundamentem działalności jest aktywne zarządzanie ryzykiem i jego wycena, a sukces i bezpieczeństwo wynika z odpowiedniego zrównoważenia przychodu z ryzykiem jego pozyskania. Aby robić to efektywnie coraz bardziej niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nasze, dopasowane do potrzeb klientów, narzędzia posiadają zarówno mocne podstawy biznesowe jak i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Dzięki połączeniu naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie ryzyka finansowego, jak również kompetencji technologicznych oraz wnikliwej znajomości prawa i przepisów, jesteśmy w stanie czynnie wspierać instytucje finansowe w transformacji ich podejścia do zarządzania ryzykiem.

Nasze projekty dotyczą:

 • Modelowania ryzyka
 • Wsparcia procesowego
 • Tworzenia i transformacji banków
 • Wdrożenia systemów IT
 • Dostosowania regulacyjnego

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem finansowym

Technologie regulacyjne (RegTech)

Nowe regulacje są wyzwaniem dla naszych klientów. Wiążą się one przede wszystkim z wprowadzaniem coraz bardziej szczegółowych i restrykcyjnych przepisów, które mogą skutecznie hamować rozwój sektora finansowego.

Dodatkowo ustawodawca bardzo często nie dostarcza jednoznacznych wytycznych, szczególnie w zakresie zabezpieczeń technicznych danych. Naszym celem jest pomoc CIO w zagwarantowaniu zrozumienia nowych wymagań oraz zgodność prowadzenia działalności do nowych biznesowych wytycznych.  

Wspieramy klientów w dostosowaniu się do szczegółowych, restrykcyjnych i często niezrozumiałych przepisów dotykających kwestii IT.

Nasze projekty dotyczą:

Cyberbezpieczeństwo

Wraz z postępującą digitalizacją życia gospodarczego, bezpieczeństwo danych i informacji przechowywanych w formie cyfrowej nabiera coraz większego znaczenia i ma istotny wpływ na kondycję finansową i reputację firm. Zarządy powinny zwracać coraz większą uwagę na kwestie dojrzałości obszaru cyberbezpieczeństwa swoich organizacji - nie tylko pod kątem posiadania strategii, ale przede wszystkim żywych procesów, świadomości pracowników i wykorzystywanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zapewniających ochronę biznesu na odpowiednim poziomie.

Cyberbezpieczeństwo to priorytet na agendzie nie tylko CIO, ale całego zarządu. Współpracujemy z firmami międzynarodowymi i polskimi, a także z sektorem publicznym, dbając o bezpieczeństwo IT i OT, zarówno w tradycyjnych modelu on-premises, a także w chmurach publicznych i modelu hybrydowym. Specjalizujemy się we wspieraniu centrów usług bezpieczeństwa zlokalizowanych w Polsce i w regionie CEE.

Pracujemy zarówno na infrastrukturze klientów, jak i w modelu full managed services, łącząc wiedzę i doświadczenie ekspertów PwC z Polski i regionu EMEA. Dostarczamy projekty obejmujące strategię cyberbezpieczeństwa, wdrożenia i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa, a także utrzymanie i obsługę procesów zapewniających bezpieczeństwo danych i informacji.

Nasze usługi dotyczą:

 • Opracowywanie strategii cyberbezpieczeństwa, obejmującej zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, również dla rozwiązań chmurowych i hybrydowych
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa - ocena obecnej infrastruktury, testy penetracyjne, bieżące monitorowanie i reagowanie na incydenty (funkcja SOC), pomoc doraźna przy obsłudze incydentów (incident retainer), praktyczna ocena i poprawa skuteczności funkcji SOC (purple teaming), a także wsparcie w zarządzaniu kryzysowym poprzez przygotowanie
 • Organizacji do kryzysu i pomoc w odpowiedzi na zaistniałe incydenty
 • Bezpieczeństwo danych i informacji, polityka prywatności - strategia, procedury i systemy zarządzania i ochrony danych,
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa  - doradztwo w zakresie wyboru i wdrożenia technologii cyberbezpieczeństwa, ocena dojrzałości istniejących
 • Rozwiązań oraz wdrożenia i ciągły rozwój i doskonalenie systemów SIEM (Security Information and Event Management), EDR (Endpoint Detection and Response), SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), VS (Vulnerability Scanners).

Dowiedz się więcej o cyberbezpieczeństwie

Digital marketing

Wiele branż kształtowanych jest obecnie przez nowe technologie, a organizacje chcąc nadążyć za konsumentem decydują się na złożone projekty transformacji cyfrowej obejmujące m.in. działania marketingowe w kanałach cyfrowych.

Działania z zakresu Digital Marketingu wymagają wiedzy na styku technologii, danych, analityki i nowoczesnych narzędzi marketingowych. Pomagamy naszym Klientom przejść trudną ścieżkę optymalizacji oraz digitalizacji procesów, przyczyniając się do akwizycji nowych Konsumentów oraz wzrostu efektywności sprzedaży realizowanych poprzez kanały cyfrowe.

Nasze projekty dotyczą:

 • Data Management Platforms - integracja danych anonimowych oraz identyfikowalnych, oprofilowanie, segementacja, Marketing Automation, CRM, ESP
 • Customer Data Platforms - integracja danych 1st party w ramach całej organizacji, insighty konsumenckie
 • Analityka web, mobile, cross device - identyfikacja użytkowników, optymalizacja konwersji, projektowanie UX/UI
 • 1st party, 2nd party, 3rd party data - integracja oraz zarządzanie danymi, zwiększanie efektywności kampanii outboundowych, cross sell upsell, wzbogacanie profili użytkowników
 • AdTech, MarTech, RetailTech - budowa stacków technologii digital marketingu odpowiadających na indywidualne potrzeby Klientów
   

Voiceboty i chatboty 

Sposoby komunikacji z klientem w świecie cyfrowej technologii przechodzą ciągłą zmianę od wielu lat. Dzisiaj klienci nie wyobrażają sobie braku możliwości obsługi przez serwis internetowy i aplikację mobilną, natomiast kolejnym rynkowym standardem będzie wykorzystanie języka naturalnego w komunikacji głosowej i tekstowej.

Wdrożenie rozwiązań voicebot i chatbot nie tylko pozwoli nadążyć za konkurencją, ale otworzy nowe możliwości związane z jakością obsługi klienta oraz obniżeniem kosztów. Dla wielu organizacji boty mogą być pierwszym wdrażanym rozwiązaniem wykorzystującym uczenie maszynowe i elementy sztucznej inteligencji w działalności operacyjnej. Pełne wykorzystanie potencjału takiego rozwiązania wymaga zintegrowania z dostępnymi źródłami danych oraz procesami biznesowymi.

Możemy pomóc Twojej organizacji:

 • Jako zespół PwC specjalizujący się w transformacji cyfrowej potrafimy pomóc w każdym obszarze biznesu i IT.
 • We wdrożeniu rozwiązań voicebot i chatbot, od przygotowania architektury i spełnienia warunków regulacyjnych, przez wsparcie w wyborze dostawcy, integracji i uruchomieniu, po propozycje kierunków dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania możliwości analitycznych i automatyzacji, jakie oferują takie rozwiązania

AI i zaawansowana analityka

Dane gromadzone są nie po to, żeby kurzyły się w specjalnych bazach i hurtowniach, ale po to żeby zrobić z nich użytek. Pomysłów na ich wykorzystanie jest wiele — od interaktywnych narzędzi służących do przeglądania dużych zbiorów danych, przez modele uczenia maszynowego mówiące o historycznych trendach i zależnościach, po silniki rekomendacyjne skupione na podejmowaniu decyzji w przeszłości. To tylko niektóre przykłady wykorzystania zaawansowanej analityki w biznesie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań analitycznych dla przedsiębiorstw z różnych branż, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom kompleksowe wsparcie — od pomocy w optymalizacji codziennych procesów biznesowych, po strategiczne transformacje oparte o wnioski z zaawansowanych modeli predykcyjnych.

Nasze projekty dotyczą:

 • Modelowania predykcyjnego (regresja, klasyfikacja)
 • Segmentacji w oparciu o dane na różnych poziomach agregacji
 • Prototypowania narzędzi analitycznych, UX/UI, wizualizacji danych
 • Oceny zaawansowania analitycznego klienta
 • Rozwoju narzędzi analitycznych, integracji nowych rozwiązań z istniejącą architekturą klienta 

Skontaktuj się z nami

Marek Młyniec

Marek Młyniec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 350 134

Marcin Malinowski

Marcin Malinowski

PwC Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 572 729 674

Richard Thomas

Richard Thomas

PwC CEE Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 573 445 001

Obserwuj nas