Rozporządzenie DORA o cyfrowej odporności operacyjnej

Wsparcie PwC w transformacji ICT

Ochrona konsumentów i stabilność finansowa

Poprzez nowe regulacje Unia Europejska dąży do stworzenia konkurencyjnego sektora finansowego, który zapewni konsumentom dostęp do innowacyjnych produktów finansowych, a jednocześnie zagwarantuje ochronę konsumentów i stabilność finansową. Potrzeba nowych przepisów i regulacji wynika z rosnącej zależności rynku finansowego od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Czym jest Rozporządzenie DORA?

24 września 2020 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA) stanowiącego część Pakietu dotyczącego finansów cyfrowych (DFP). Obszerny pakiet DFP przedstawiony przez Komisję obejmuje między innymi: strategię finansów cyfrowych, wnioski ustawodawcze dotyczące kryptoaktywów i odporności cyfrowej oraz odnowioną strategię płatności detalicznych.
14  grudnia 2022 r. DORA została ostatecznie przyjęta oraz dnia 27 grudnia 2022 r. została opublikowana w dzienniku urzędowym UE. Przepisy DORA będą miały zastosowanie od 17 stycznia 2025 r.

Rozporządzenie DORA w znacznej mierze opiera się na inicjatywach różnych europejskich organów regulacyjnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego (EBC), i łączy je w jednym dokumencie. Zasadniczo DORA ma wpływ na każdego uczestnika rynku finansowego, m.in. na banki, firmy inwestycyjne, spółki zarządzające, dostawców aktywów cyfrowych, firmy ubezpieczeniowe i inne.

to szacowana liczba instytucji finansowych w Unii Europejskiej, dla których będzie miało zastosowanie Rozporządzenie DORA


Nowe obowiązki w zakresie zgodności

Rozporządzenie DORA to kamień milowy prac UE nad finansami cyfrowymi, ponieważ za jego sprawą organizacje muszą zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania oraz być w stanie reagować na wszelkie incydenty ICT oraz podejmować działania naprawcze.

DORA wprowadza nowe obowiązki w zakresie zgodności w całym sektorze finansowym UE, a ponadto zapewnia organom nadzoru finansowego bezpośrednią kontrolę tych dostawców rozwiązań teleinformatycznych, którzy mają kluczowe znaczenie dla systemu finansowego UE.

Wsparcie ze strony PwC

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w interpretacji i wdrażaniu nowych przepisów oraz interdyscyplinarnym kompetencjom z zakresu cyberbezpieczeństwa, ryzyka technologicznego, compliance oraz prawnego, nasi eksperci pomogą nie tylko zrozumieć nowe obowiązki, ale także udzielą wsparcia w transformacji ICT. Wiemy, że dokładne poznanie nowych wymogów jest kluczem udanej ewolucji technologicznej, dlatego - w szczególności - zalecamy:

Rozporządzenie DORA

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Tel.: +48 502 184 157

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Szymon Grabski

Szymon Grabski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 996

Obserwuj nas