Skip to content Skip to footer

Loading Results

Szymon Grabski

Szymon Grabski

Menedżer, PwC Polska

Szymon specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem oraz opracowywania procesów zarządzania bezpieczeństwem. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje podczas projektów dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz compliance (w szczególności RODO dla sektora mediowego oraz finansowego). 

Odpowiedzialny był ponadto za audyty środowiska kontroli w obszarze IT na potrzeby badań sprawozdań finansowych spółek z sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego.  

Certyfikaty: CISA, CIPT, COBIT5 Foundation, ITIL Foundation, PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Foundation, poświadczenia bezpieczeństwa.