Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Transport i logistyka

Buduj swoją przewagę konkurencyjną

Poczta, kolej, lotnictwo, żegluga, transport pasażerski oraz spedycja stoją w obliczu dużych zmian – zmieniające się oczekiwania klientów, nowe technologie, nowi gracze na rynku wpływają na wszystkie rodzaje transportu i ich modele biznesowe

Rynek transportu i logistyki jest dynamiczny i bardzo konkurencyjny

Jakie codzienne działania pomogą Twojej firmie budować swoją przewagę? Nowoczesna strategia, rozwiązania optymalizacyjne, digitalizacja oraz automatyzacja procesów mogą być zarówno odpowiedzią na wyzwania, jak i warunkiem utrzymania się na rynku. Dużą szansą dla branży jest także rozwój sektora e-commerce.

Szybka reakcja na tego typu zjawiska oraz procesowe zarządzanie zmianą pomogą Twojej firmie poprawić efektywność i skutecznie funkcjonować w niepewnym środowisku biznesowym.

Inwestycje w infrastrukturę transportową


6 sposobów na poprawę efektywności zarządzania w transporcie i logistyce


Strategia e-commerce

Strategia e-commerce

W handlu detalicznym udział sprzedaży w kanale e-commerce znacząco rośnie. Klienci oczekują jednocześnie obsługi w zakresie: sprzedaży, dostawy bezpośredniej oraz zwrotów towarów. 

Coraz częściej przepływ produktów odbywa się pomiędzy różnymi punktami sieci logistycznej i sprzedaży w rozwiązaniach typu:

  • nadania ze sklepu,
  • zwrot do sklepu,
  • odbiór ze sklepu.

Strategiczne staje się przygotowanie optymalnej oferty usług w oparciu o kluczowe potrzeby rynku oraz efektywne zaspokajanie różnorodnych oczekiwań.

Case study: wiodący operator usług logistycznych

Wyzwanie

Spadek wartości sprzedaży. Utrata, na rzecz konkurencji, udziałów w rosnącym segmencie rynku (spadek z 50% do 38% w ciągu 4 lat). 

Konieczność rewizji dotychczasowej strategii sprzedaży poprzez restrukturyzację swoich źródeł dochodów oraz dywersyfikacje portfela usług dla sektora e-commerce.

Rozwiązanie

Opracowano segmentację klientów wraz z mapą wartości i kluczowymi czynnikami sprzedaży. Skonstruowano nowy portfel produktów, w tym dedykowane pakiety usług dla sektora e-commerce. Zaprojektowano model sprzedaży oparty na łańcuchu wartości dla e-sklepów. Stworzono plan wdrożenia oferty.

Efekty

  • Poprawa wizerunku klienta, jako dostawcy usług dla sektora e-commerce.
  • Klient posiada dodatkowe usługi w łańcuchu wartości, które może wprowadzić, m.in.: programowanie dla e-sklepów czy bramki płatnicze.

Strategia rynkowa

Strategia rynkowa

Wielkość rynku możliwego do zdobycia jest uzależniona od wybranego modelu biznesowego firmy. 

Często wzrost aktywów można uzyskać dzięki umiejętnej inwestycji w obiecujące nisze lub akwizycję specjalistycznych firm. Ważne jest też zastosowanie odpowiednich narzędzi przy wymiarowaniu rynku, identyfikacja głównych trendów rozwojowych oraz obszarów dla dalszej ekspansji. Odpowiednie ukierunkowanie działań strategicznych pozwala na skuteczne zaspokojenie nowych potrzeb klientów, a w dalszej perspektywie rozwój firmy.

Case study: wiodący operator transportowy

Wyzwanie

Zmiana większościowego właściciela firmy przełożyła się na konieczność rewizji dotychczasowej strategii działania. Postawiono na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych przez firmę i właściciela zasobów oraz zdywersyfikowanie portfela oferowanych produktów i usług.

Rozwiązanie

Opracowano szczegółową analizę, kluczowych dla dalszego rozwoju, segmentów rynku wraz z identyfikacją głównych trendów. Określono oczekiwane kierunki ekspansji wraz estymacją ich wielkości w perspektywie 5 lat. W zależności od segmentu określono możliwości dalszych inwestycji np. koncentracja rynku przy dużym jego rozdrobnieniu lub inwestycja w flotę dostawczą dla określenia specyficznych potrzeb klientów. Zidentyfikowano również geolokalizację potencjalnych nowych terminali intermodalnych.

Efekty

strategia rynkowa efekty

Wzrost sprzedaży

Wzrost sprzedaży

Segment B2B charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Sprzedaż w sektorze transportowym głównie zmaga się z problemami „białych plam” w pokryciu rynku oraz z niedoszacowaniem potencjału branży. Jak optymalnie rozłożyć siły sprzedaży w oparciu o faktycznie istniejący potencjał?

Business Intelligence to narzędzie może być odpowiedzią na powyższe pytanie. Dodatkowo niezwykle skuteczne jest wsparcie tego narzędzia przez metodykę identyfikacji i walidacji potencjału rynkowego. Takie rozwiązania pomagają także w rozłożeniu wysiłków sprzedażowych pomiędzy rejonami.

 

Case study: wiodący operator usług kurierskich

Wyzwanie

Brak usystematyzowanego podejścia do uwzględnienia potrzeb w procesie sprzedażowym. Kierowanie się wiedzą rynkową opartą na „mitach” dotyczących potencjału rynku, potrzeb klientów oraz lokalizacji szans biznesowych.

Rozwiązanie

W oparciu o narzędzie geolokalizacyjne wprowadzono identyfikację strategicznych segmentów oraz ich położenie. 

Proces sprzedaży wsparto „mapą kompetencji” sił sprzedaży.

Efekty


Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku

Dostawcy są pod stałą presją cenową. Jest to spowodowane standaryzacją jakości świadczonych usług przez konkurentów oraz elastycznością procesów logistycznych. Jak sprawić, aby klienci od nas nie odchodzili?

Profit Maximizer to narzędzie, które pozwala na zastosowanie szeregu metod takich jak: zarządzanie rentownością kontraktów, mierzenie efektywności procesów retencyjnych, wprowadzenie elementów cennika o niższej elastyczności cenowej, pozycjonowanie produktowe oparte na faktycznych determinantach sprzedaży pozwalającej na poprawę rentowności sprzedaży.


Playback of this video is not currently available

Doskonałość w logistyce

Na rynku obserwujemy wzrost oczekiwań klientów w zakresie terminów odbiorów i doręczeń oraz jakości całego procesu. Jak znaleźć się o krok przed konkurencją w odpowiedzi na te zapotrzebowania?

Zmiany w infrastrukturze drogowej dają szansę na obniżenie kosztów transportu poprzez zmianę liczby i lokalizacji depotów. A zastosowanie odpowiedniej metodyki umożliwia zaprojektowanie optymalnej sieci logistycznej dostosowanej do przyszłych warunków rynkowych.

Oprogramowanie symulacyjne AnyLogic wspiera proces decyzyjny przy użyciu wszystkich aktualnie istniejących metod symulacji. Pokrywa w pełni zapotrzebowanie na symulacje w każdym przedsiębiorstwie. Jego elastyczność pozwala na budowę modeli w pełni dostosowanych do potrzeb organizacji bez konieczności bazowania na istniejących, predefiniowanych rozwiązaniach oferowanych przez inne narzędzia.

Case study: najlepsze czasy odbioru i doręczeń

Wyzwanie

Polska firma transportowa szukała optymalnego modelu sieci, który przy zredukowanym koszcie zapewniłby najlepsze w kraju czasy odbioru i doręczenia przesyłek paczkowych.

Rozwiązanie

Dzięki użyciu symulacji wyznaczono sieć logistyczną, która charakteryzowała się najlepszymi lub minimum równymi z najlepszym konkurentem czasami odbioru w miejscach skupisk biznesu.

Case study: najlepsze czasy odbioru i doręczeń

Wyzwanie

Z uwagi na dynamiczny wzrost udziałów na rynku, węgierski operator przesyłek paczkowych i paletowych poszukiwał modelu sieci logistycznej umożliwiającego obsłużenie planowanego trzykrotnego wzrostu wolumenu przy polepszeniu parametrów jakości dostaw Next Day.

Rozwiązanie

Symulacja pozwoliła wybrać optymalny układ spośród ponad 70 rozpatrywanych kombinacji oraz obniżenie kosztów o 30%.


Zarządzanie łańcuchem dostaw

Złożoność łańcuchów dostaw, nieustające turbulencje rynkowe oraz presja rosnących oczekiwań klientów (m.in. związanych z rozwojem e-commerce) nie ułatwia firmom działań związanych z poprawą efektywności procesów logistycznych.

Szybka reakcja wymaga nieustannej obserwacji, dostępu do informacji w czasie rzeczywistym oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 

Dowiedz się więcej

 

Kluczowe sektory, które wspiera zespół zajmujący się transportem i logistyką

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

< Back

< Back
[+] Read More

Nasz punkt widzenia

Cyfryzacja łańcucha dostaw

Cyfryzacja łańcucha dostaw

Coraz częstsze zakłócenia łańcucha dostaw - czy to ze względu na zmianę wzorców konsumenckich, czy wszechogarniający wpływ pandemii COVID-19 – stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, dokładając do już skomplikowanego, liczącego tysiące pozycji asortymentu, setek dostawców i różnorodności grup konsumentów. Z tego właśnie powodu branża detaliczna przyspieszyła wdrażanie rozwiązań cyfrowych - aby poradzić sobie z rosnącą złożonością działalności operacyjnej, której ludzie już nie są w stanie sprawnie obsługiwać.

Strategia “Jak” - Łańcuch dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej

Strategia “Jak” - Łańcuch dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej

„Nigdy nie mów ludziom jak mają wykonywać swoje obowiązki, powiedz im co mają zrobić, a oni zaskoczą cię swoją pomysłowością”, napisał niegdyś w „War As I Knew It” generał Patton. To ciekawe stwierdzenie bywa czasem wykorzystywane w procesach pracy nad strategią aby skoncentrować proces analityczny na odpowiedzi na pytanie „co powinniśmy robić?”. Naszym zdaniem obecnie, coraz bardziej istotna staje się również odpowiedź na pytanie „jak powinniśmy spełniać potrzeby klientów?” i jest zdecydowanie kwestią której nie należy pomijać.

Obejrzyj naszą prezentację

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Maciej Starzyk

Maciej Starzyk

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 581

Obserwuj nas