Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?

Według prognoz ekspertów PwC, rynek transportu lotniczego w Polsce w 2016 r. czeka dalszy wzrost.

W 2015 r. z polskich lotnisk skorzystało około 30,5 mln pasażerów, w 2016 ma ich być o 10% więcej, czyli ponad 33,5 mln. Eksperci PwC podkreślają, że na znaczeniu zyskują przewoźnicy niskokosztowi, którzy coraz dynamiczniej zdobywają udziały w rynku kosztem tradycyjnych linii lotniczych.

Na rynku lotniczym w Polsce, tak jak w wielu innych państwach, rok 2015 przyniósł wiele pozytywnych trendów, zarówno pod względem liczby pasażerów, jak i liczby operacji lotniczych. Dynamicznie rozwijały się także przewozy międzynarodowe, do czego przyczynili się w znacznej mierze przewoźnicy niskokosztowi.

Potencjał ilościowy wzrostu lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce wciąż jest bardzo wysoki. Jednak pomimo pozytywnych trendów wskaźnik liczby pasażerów lotniczych w stosunku do całej populacji, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W 2015 roku z polskich lotnisk skorzystało około 30,5 mln pasażerów. Wynika z tego, że mniej niż jeden statystyczny Polak odbył podróż lotniczą w okresie ostatnich 12 miesięcy. W 2016 r. będziemy obserwować kolejny dwucyfrowy wzrost w tym zakresie – liczba pasażerów zwiększy się o ok. 10% do poziomu 33,5 mln.

Prognozowane przyspieszenie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do Europy Zachodniej oznacza, że właśnie w naszym regionie, w tym w Polsce, zagraniczne linie lotnicze, przede wszystkim zaś przewoźnicy niskokosztowi, będą szukać możliwości inwestycyjnych. To z kolei przełoży się na silniejszą konkurencję na coraz większej liczbie kierunków.

Głównym źródłem wzrostu liczby pasażerów w Polsce pozostają porty regionalne, w tym Modlin, co świadczy o rosnącej pozycji niskokosztowych przewoźników. W 2015 roku udział tanich linii w przewozach pasażerskich przekroczył 50% i był wyższy o 6% w stosunku do 2014 roku. Udział przewoźników czarterowych wynosi kilkanaście procent i pozostaje stabilny w okresie ostatnich 3 lat.

Cały czas udział w rynku tracą tradycyjni przewoźnicy sieciowi, którzy w 2015 roku odpowiadali za około 35% wolumenu przewozów. Udział w rynku Polskich Linii Lotniczych LOT w 2015 r. wyniósł 21% (w 2014 r. było to 25%), co oznacza trzecie miejsce w zestawieniu. Na pierwszym znalazł się Ryanair (30%), a na drugim Wizzair (22%).


Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas