Sektor publiczny

Zapewniamy nowatorskie spojrzenie na wyzwania administracji publicznej, pozostające w zgodzie z jej oczekiwaniami i potrzebami

Potrafimy łączyć specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z wielu branż ze specyfiką potrzeb sektora publicznego

Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z sektorem publicznym, rozumiejący specyfikę administracji publicznej. Naszymi klientami są instytucje rządowe oraz samorządy wszystkich szczebli.

Nasz punkt widzenia

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE w 2016 r.

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE w 2016 r.

Średnia kwota bezpośredniej pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ok. 9 806 zł rocznie, w Polsce to 8 222 zł, co oznacza 13. pozycję w zestawieniu. Jednak jeśli porównamy poziom wsparcia do przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju, Polska znajduje się już w czołówce zajmując 4. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń
Dyrektor
Tel.: +48 519 504 395
Email

Zuzanna Bartczak
Menedżer ds. administracji publicznej
Tel.: +48 519 506 431
Email

Krzysztof Burkot
Menedżer ds. marketingu terytorialnego
Tel.: +48 519 507 268
Email

Obserwuj nas