Zamówienia publiczne

PwC Legal

Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pomagamy w przygotowaniu oraz zapewniamy wsparcie w trakcie postępowania, włącznie z reprezentacją przed KIO i wszelkimi sądami. Świadczymy stałą obsługę departamentów zamówień publicznych, jak również jednorazową pomoc prawną na potrzeby konkretnego postępowania. 

Praktyka prawa zamówień publicznych oferuje kompleksową obsługę w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującą:

dla zamawiającego

 • organizowanie i przeprowadzanie dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie
  o udzielenie zamówienia
 • pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • przygotowywanie i konsultowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • bieżące doradztwo w toku postępowania i po jego zakończeniu
 • przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • przeprowadzanie audytu zakończonych postępowań
 • proponowanie rozwiązań zwiększających efektywność procesu udzielania zamówień

dla wykonawcy

 • monitorowanie najbardziej interesujących przetargów
 • tworzenie projektów dokumentów oraz bazy standardowych dokumentów wymaganych przez zamawiających od wykonawców
 • organizację i weryfikację dokumentacji przetargowej
 • stałe wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (wyjaśnianie SIWZ, kontrola statusu postępowania, bieżące konsultacje telefoniczne)
 • udział w negocjacjach

dla zamawiającego i wykonawcy

 • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi
 • organizowanie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych uwzględniających indywidualne potrzeby oraz profil działalności klienta

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Robert Choromański

Robert Choromański

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 132

Obserwuj nas