Spory sądowe

PwC Legal

Do prowadzenia w dzisiejszych czasach z sukcesem sporów prawnych nie wystarczy zatrudnić dobrego prawnika. Specyfika współczesnych postępowań gospodarczych i regulacyjnych wymaga czegoś więcej

Bez merytorycznego wsparcia najlepszych specjalistów z danej branży – osób znających rynek, produkty oraz usługi, ekspertów z zakresu rachunkowości, wyceny i finansów, profesjonalistów w dziedzinie usług śledczych – oraz bez wykorzystania najnowszych technologii informatycznych, szanse na wygranie sporu są zdecydowanie mniejsze.

W PwC mamy to wszystko w jednym miejscu. Nie musimy szukać wybitnych ekspertów – już z nami pracują. Nie musimy wdrażać najnowszych technologii i systemów – już u nas działają.

Nie musimy uczyć się Twojego biznesu – znamy go.

 

 

Nasza przewaga

Mamy doświadczenia w obsłudze największych sporów 

Prawnicy naszego zespołu reprezentowali Klientów w sprawach o łącznej wartości przekraczającej kilkanaście miliardów euro

Mamy know-how z Twojego sektora

Reprezentowaliśmy Klientów z branż: finansowej, nafty, chemii i gazu, wydobywczej, paliw płynnych, energetyki, FMCG, dóbr luksusowych, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, nieruchomości, telekomunikacji, nowoczesnych technologii, mediów, transportu i logistyki, we wszelkiego typu złożonych sporach gospodarczych i regulacyjnych

Możemy więcej

W ramach jednej organizacji jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie najwybitniejszych specjalistów z poszczególnych branż, w tym byłych liderów rynku oraz byłych regulatorów, możemy dostarczyć raporty i ekspertyzy, dokonać audytu oraz wycen, przeprowadzić śledztwo wewnętrzne, doradzić w zakresie crisis management oraz public relations

Jesteśmy elastyczni

W ramach naszej firmy jesteśmy w stanie zaangażować dla Twojej sprawy takie siły i środki, jakie tylko będą potrzebne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nasi prawnicy będą dostępni dla Ciebie 24/7. Możemy także dostarczyć odpowiednie narzędzia informatyczne, a w razie potrzeby nawet przenieść swoje biuro do Ciebie

Nie ograniczamy pomocy do występowania przed sądem

Oferujemy usługi kompleksowego wsparcia w sytuacjach kryzysowych (crisis management) oraz zarządzania całym portfolio spraw spornych (dispute management & litigation outsourcing)

Działamy globalnie

Zatrudniając w ramach PwC Global Legal Services ponad 2500 prawników w ponad 85 krajach, jesteśmy geograficznie największą na świecie siecią świadczącą usługi prawne

 

Nasze specjalizacje

Opiniowanie sporów i roszczeń (dispute evaluation)

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące oceny wszelkiego rodzaju spraw spornych. Badamy podstawy oraz zasadność roszczeń. Przygotowujemy opinie na temat szans i zagrożeń w ewentualnym postępowaniu. Wydajemy opinie na temat zasadności oraz zakresu ewentualnej ugody, modelujemy strategie negocjacyjne. Przedstawiamy scenariusze oraz rekomendacje. W naszych analizach skupiamy się nie tylko na kwestiach prawnych, ale także na biznesowych aspektach prowadzenia lub zakończenia sporu.

Spory regulacyjne

Specjalizujemy się w sprawach spornych dotyczących wszelkiego rodzaju sankcji administracyjnych, w tym w szczególności kar finansowych. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach dotyczących rozdziału reglamentowanych dóbr, koncesji oraz zezwoleń. Mamy doświadczenia w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz organami Unii Europejskiej. Nasi prawnicy z sukcesami reprezentowali Klientów m.in. w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Transportu Kolejowego, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym, organami nadzoru budowlanego oraz organami ochrony środowiska.

Sprawy karne i karno-skarbowe

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenia w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych oraz karno-skarbowych. Zespół doświadczonych adwokatów reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących przestępstw tzw. białych kołnierzyków (white collar crimes) w tym spraw dotyczących korupcji, działania na szkodę spółki, nadużyć oraz oszustw finansowych. Nasi prawnicy specjalizują się także w sprawach dotyczących przestępstw o charakterze karno-skarbowym (m.in. wyłudzeniach VAT, karuzelach VAT-owskich) oraz praniu pieniędzy. Mamy także rozległe doświadczenia w przeprowadzaniu śledztw wewnętrznych, w tym na gruncie FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). 

Odpowiedzialność za błąd w sztuce

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenia w reprezentowaniu pozwanych i powodów w sporach z zakresu odpowiedzialności zawodowej (professional negligence). Specyfika tego rodzaju sporów – w czasach powszechnego outsourcingu oraz korzystania z podwykonawców – wymaga przede wszystkim ustalenia, czy faktycznie doszło do niedochowania należytej staranności przez podmiot świadczący profesjonalnie usługi. W PwC specjalizujemy się w dokonywaniu tego rodzaju ustaleń. Nasza praktyka obejmuje również wsparcie w sprawach dotyczących oceny zachowania kadry managerskiej, w tym w szczególności podejrzeń o działanie na szkodę spółki.

Postępowania z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz ochrony wizerunku

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak: naśladownictwo produktów, oznaczeń handlowych i opakowań, nieuczciwa reklama.  Nasze doświadczenia obejmują także sprawy dotyczące ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, naruszeń patentów, w tym patentów farmaceutycznych, oraz doradztwo w sporach dotyczących domen internetowych. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenia w prowadzeniu spraw dotyczących ochrony wizerunku i reputacji, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Spory z zakresu fuzji i przejęć

Mamy bogate doświadczenia w reprezentowaniu Klientów w obszarze sporów dotyczących fuzji i przejęć. Prowadziliśmy szereg postępowań dotyczących odpowiedzialności z tytułu zapewnień i oświadczeń (representations and warranties) oraz doradzaliśmy Klientom w sporach dotyczących rozliczeń wynikających z transakcji M&A. Zapewnialiśmy obsługę prawną w sprawach tzw. wrogich przejęć, organizacji walnych zgromadzeń oraz reprezentowania na nich akcjonariuszy. Specjalizujemy się w sporach dotyczących uchwał organów korporacyjnych. Występowaliśmy także w sprawach, w których sprzedający odstępowali od umów sprzedaży udziałów lub akcji.

Spory z zakresu prawa pracy oraz kontraktów managerskich

Posiadamy rozległe doświadczenia w kompleksowej obsłudze sporów z zakresu prawa pracy oraz kontraktów managerskich. Wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach indywidualnych jak i grupowych. W ramach naszej praktyki reprezentowaliśmy Klientów przed sądami wszytkich instancji. Nasza specjalizacja obejmuje także spory z zakresu ubezpieczeń D&O.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Partner PwC Legal, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 746

Obserwuj nas