Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Partner PwC Legal, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, PwC Polska

Stanisław jest liderem zespołu Commercial and Regulatory Litigation w kancelarii PwC Legal.

Stanisław specjalizuje się w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. Doradza w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy SIDiR, Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a także postępowaniach arbitrażowych ad hoc toczących się w oparciu o regulamin UNCITRAL. 

Posiada szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dla klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz inwestycyjno-budowlanego, infrastrukturalnego, handlowego i bankowego. Wspierał przedsiębiorców w zakresie postępowań administracyjnych przed UKE i postępowań sądowych przed SOKiK w obszarze telekomunikacji oraz ochrony konkurencji. Reprezentuje również klientów w postępowaniach upadłościowych, w tym w postępowaniach z udziałem elementu transgranicznego. 

Został wyróżniony w kategorii Dispute resolution w rankingu Legal 500 EMEA 2017, 2018 oraz 2019 jako Next generation lawyer oraz 2020, 2021 i 2022 jako Rising Star.

 

Contact details

Tel.: +48 519 507 746

Email

Obserwuj nas