Audyt przyszłości w Twojej firmie

Dzięki wsparciu nowych technologii podnosimy jakość audytu oraz wzmacniamy zaufanie na rynku

Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłej poprawy jakości audytów sprawozdań finansowych wykonywanych dla klientów poprzez systemowe podejście obejmujące zarówno coraz szersze wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, jak i inwestowanie w podnoszenie kompetencji audytorów. 

W projektach audytowych coraz częściej wykorzystujemy nowe technologie, a to oznacza, że rola audytu cały czas się zmienia i rozwija. Nasze kompleksowe podejście opiera się na analizie dużych zbiorów danych – historycznych i aktualnych – oraz uwzględnianiu kontekstu biznesowego i makroekonomicznego. Dzięki temu ograniczamy do minimum ryzyko przeoczenia istotnych informacji, a dodatkowo audytorzy mogą z dużym prawdopodobieństwem prognozować, jak badana spółka będzie radziła sobie w przyszłości.  

Naszym celem jest wzmacnianie zaufania na linii klient – audytor, ale także zaufania do samych spółek w oczach banków czy inwestorów - tak istotne szczególnie teraz, w czasach nieustannych zmian i niepewności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Skontaktuj się z nami

loading-player

Playback of this video is not currently available

2:00

Sprawdź technologie, które wspierają naszą pracę

Oprogramowanie, które zapewnia wysoką jakość i spójność podczas całego procesu audytu.

Nagradzana w konkursach innowacyjności technologia, która wykorzystuje moc danych.

Rozwiązanie umożliwia planowanie pracy audytorów i bezpieczny dostęp do informacji na każdym etapie audytu.

Platforma, która ułatwia obróbkę danych, ich selekcję, a na końcu automatyzuje ich analizę.

Analiza danych to błyskawicznie rozwijająca się gałąź audytu

< Back

< Back
[+] Read More

Poznaj nasze podejście do zmieniającej się roli audytu zewnętrznego

Na podstawie dyskusji z przedsiębiorcami wytypowaliśmy kilka kluczowych obszarów zmian w audycie, których celem jest wzmocnienie jego jakości i transparentności.

Sprawdź proponowany przez nas kierunek zmian

Aby audyt mógł się rozwijać, cały system sprawozdawczości przedsiębiorstw również musi ewoluować

Audyt powinien być bardziej transparentny i dostarczać informacji o ryzykach oraz perspektywach rozwoju

Audyt powinien wychodzić poza samo sprawozdanie finansowe

Audyt musi uwzględniać różne wielkości i charakter firm

Inwestycja w technologie umożliwi rozwój audytu

Audytorzy muszą zawsze zapewniać najwyższą jakość usług

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Piotr Wyszogrodzki

Piotr Wyszogrodzki

Partner zarządzający, Audyt, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 277

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Obserwuj nas