Audyt przyszłości

w Twojej firmie

Dzięki wsparciu nowych technologii podnosimy jakość audytu oraz wzmacniamy zaufanie na rynku

Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłej poprawy jakości audytów sprawozdań finansowych wykonywanych dla klientów poprzez systemowe podejście obejmujące zarówno coraz szersze wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, jak i inwestowanie w podnoszenie kompetencji audytorów. 

W projektach audytowych coraz częściej wykorzystujemy nowe technologie, 

a to oznacza, że rola audytu cały czas się zmienia i rozwija. Nasze kompleksowe podejście opiera się na analizie dużych zbiorów danych – historycznych i aktualnych – oraz uwzględnianiu kontekstu biznesowego i makroekonomicznego. Dzięki temu ograniczamy do minimum ryzyko przeoczenia istotnych informacji, a dodatkowo audytorzy mogą z dużym prawdopodobieństwem prognozować, jak badana spółka będzie radziła sobie w przyszłości.

Playback of this video is not currently available

Naszym celem jest wzmacnianie zaufania na linii klient – audytor, ale także zaufania do samych spółek w oczach banków czy inwestorów - tak istotne szczególnie teraz, w czasach nieustannych zmian i niepewności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w kwestiach audytu finansowego

Poznaj nasze podejście do zmieniającej się roli audytu zewnętrznego

Na podstawie dyskusji z przedsiębiorcami wytypowaliśmy kilka kluczowych obszarów zmian w audycie, których celem jest wzmocnienie jego jakości i transparentności.

Sprawdź proponowany przez nas kierunek zmian

Aby audyt mógł się rozwijać, cały system sprawozdawczości przedsiębiorstw również musi ewoluować

Audyt powinien być bardziej transparentny i dostarczać informacji o ryzykach oraz perspektywach rozwoju

Audyt powinien wychodzić poza samo sprawozdanie finansowe

Audyt musi uwzględniać różne wielkości i charakter firm

Inwestycja w technologie umożliwi rozwój audytu

Audytorzy muszą zawsze zapewniać najwyższą jakość usług

< Back

< Back
[+] Read More

Sprawdź technologie, które wspierają naszą pracę

Motor napędowy każdego badania

Aura to nasz system klasy ERP, którego używamy do audytów na całym świecie. Aura zapewnia odpowiednią jakość audytu przez wymagane przeprowadzenie procedur oraz odpowiednie zaplanowanie badania, skoncentrowane wokół kluczowych ryzyk. Aura pozwala na monitorowanie statusu dokumentacji – dzięki temu kontrolujemy sytuację i status naszych prac.

Korzyści:

 • Predefiniowane bazy audytowe dla poszczególnych branży naszych klientów – gwarancja tego, że nasze badanie będzie poruszało istotne dla Państwa kwestie

 • Badanie skupione na istotnych ryzykach

 • Zapewnia ciągłą jakość i standard pracy

 • Możliwość monitorowania statusu pracy w czasie rzeczywistym.

Lepsze zrozumienie Twojej firmy

Halo analizuje ogromne ilości danych, przez co umożliwia nam lepsze zrozumienie Twojej firmy i podniesienie jakości audytu.

Zautomatyzowana obserwacja trendów i wskaźników pozwala nam dostarczyć Ci cenne wnioski z analizy danych finansowych. 

Wizualizacje zagregowanych danych obrazują schematy transakcji i pozwalają zidentyfikować te nietypowe, niosące za sobą podwyższone ryzyko.

Platforma do efektywnej wymiany danych

Narzędzie do wymiany danych między naszymi zespołami. Zapewnia błyskawiczną możliwość podglądu statusu badania w każdym momencie. Upraszcza proces przygotowywania danych, tak aby zaoszczędzić Państwa czas.

Korzyści:

 • Upraszcza przygotowanie do badania

 • Bezpieczna wymiana danych

 • Podgląd statusu badania w każdej chwili

 • Wspiera szybką dwukierunkową komunikację

Automatyczna analiza danych

Platforma, która ułatwia obróbkę danych, ich selekcję, a na końcu automatyzuje ich analizę. Bardziej złożona niż Excel, bardziej przystępna niż SQL. Dzięki Alteryx wdrożyliśmy do naszego procesu badania wystandaryzowane komendy, które pozwalają nam skupić się na wyciąganiu wniosków z danych, a nie na ich obróbce.

Korzyści:

 • Automatyzacja procesów – nasi eksperci mogą skupić się na identyfikacji właściwych ryzyk i wyciąganiu wniosków

 • Automatyzacja minimalizuje ryzyko ludzkich błędów 

 • Unifikacja rozwiązań w ramach sieci PwC

Dane – informacje – wnioski

Analiza danych to błyskawicznie rozwijająca się gałąź audytu. Nasze własne narzędzie pozwala na identyfikację nietypowych transakcji oraz nieoczywistych trendów na podstawie zapisów z Państwa systemów ERP. Pozwala nam skupić się na tematach istotnych dla Państwa. 

Korzyści:

 • Wyższa jakość dowodów badania w oparciu o schematy, a nie pojedyncze transakcje

 • Natychmiastowa identyfikacja anomalii

 • Zmniejszenie  liczby dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania

 • Dodatkowe obserwacje odnośnie procesów księgowych i operacyjnych

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partner, Assurance Leader, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Obserwuj nas