Kontrole i procesy biznesowe

Zarządzanie ryzykiem

Coraz większy stopień skomplikowania biznesu, rosnąca presja organów regulacyjnych, szybki postęp techniczny, a także coraz wyższe wymagania dotyczące sprawności operacyjnej zmuszają organizacje i ich interesariuszy do poszukiwania większej wartości, przejrzystości i zapewnień o prawidłowości działania coraz szerszego spektrum działalności. 

Dodając do tego globalizację, tendencję do podejmowania działań zmierzających do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko, zwiększone zapotrzebowanie na budowanie centrów usług wspólnych, offshoring i outsourcing mamy do czynienia z sytuacją, gdy spółki coraz częściej widzą korzyści rozszerzenia programów oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem poza obszar sprawozdawczości finansowej i ryzyk, które da się ubezpieczyć.

PwC wspiera takie organizacje dostarczając zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań i usług. Nasi specjaliści dysponują dogłębną wiedzą branżową, w tym w sektorze usług finansowych i w sektorze publicznym, odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętności w zakresie procesów biznesowych, technologii i regulacji. Analizujemy, dokumentujemy, oceniamy i testujemy coraz bardziej kompleksowe procesy i czynności kontrolne w perspektywie finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami prawa oraz IT. 

Naszym celem jest wsparcie klientów w zwiększaniu wartości poprzez usprawnienie procesów i skupienie na osiąganiu założonych wyników przez świadczenie usług obejmujących między innymi:

 • Pomoc w ustanawianiu, dokumentowaniu lub testowaniu środowiska kontroli wewnętrznej
 • Ocenę środowiska kontroli wewnętrznej, w tym z wykorzystaniem uznawanego na całym świecie zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej COSO
 • Doradztwo i pomoc w procesach optymalizacji procesów biznesowych i kontroli wewnętrznej
 • Wsparcie w zakresie zapewnienia jakości projektów
 • Optymalizację funkcji zapewnienia zgodności z przepisami prawa
 • Pomoc w przygotowaniu do sprostania wymogom Ustawy Sarbanes – Oxley lub podobnych regulacji, a także testowanie zgodności z tymi wymogami
 • Ocenę ryzyk związanych z umowami outsourcingowymi i przegląd zgodności z ich zapisami
 • Raporty poświadczające zgodnie ze standardami SSAE 16 / ISAE 3402 (poprzednio SAS 70)
 • Raporty SOC 2, SOC 3 oraz według ISRS, ISAE 3000 i innych standardów
 • Revenue Assurance - identyfikację strumieni przychodów, gdzie następuje ich wyciek lub nie są realizowane oczekiwane korzyści
 • Ocenę korzyści wynikających z relacji biznesowych, w tym testowanie zgodności z zapisami umów.

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Tel.: +48 502 184 157

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas