Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Piotr Urban jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Piotr posiada trzynastoletnie doświadczenie w PwC. Posiada kwalifikacje polskiego (KIBR), brytyjskiego (FCCA) i amerykańskiego (CPA) biegłego rewidenta oraz amerykańskie uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA).

Piotr posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych wg polskich, międzynarodowych oraz amerykańskich standardów rachunkowości dla firm z sektora energetyczno-paliwowego, produkcyjnego, wydobywczego, telekomunikacyjnego, usługowego oraz wielu innych. Jest partnerem zarządzającym zespołem ds. audytu systemów, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w Polsce i krajach bałtyckich. Zarządza ponad 50 osobowym zespołem specjalistów w 4 biurach PwC w Polsce, głównie w Warszawie i Krakowie, wspierając klientów w zakresie optymalizacji kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i audytu wdrożeń systemów informatycznych.

Ponadto Piotr pełni rolę specjalisty w PwC w dziedzinie amerykańskich standardów rachunkowości i kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz prowadzi szkolenia w zakresie kontroli wewnętrznych dla PwC oraz klientów w Polsce i Europie Środkowej.

Contact details

Tel.: +48 502 184 157

Email

Obserwuj nas