Artykuły eksperckie, opinie, komentarze

Zwolnienia w zakresie świadczeń pracowniczych a bieżąca interpretacja przepisów PIT przez organy podatkowe

Zwolnienia w zakresie świadczeń pracowniczych a bieżąca interpretacja przepisów PIT przez organy podatkowe

Grudzień i styczeń to intensywny czas przygotowań do sporządzenia informacji PIT-11 za dany rok. Niejednolite i dynamicznie zmieniające się podejście organów podatkowych może budzić wątpliwości jak rozliczyć świadczenia przekazywane pracownikowi, zwłaszcza w związku z jego oddelegowaniem bądź podróżą służbową. Dlatego już teraz warto zapoznać się z bieżącym podejściem organów podatkowych do opodatkowania podatkiem PIT świadczeń pracowniczych, tak aby móc jeszcze skorygować ewentualne nieścisłości i przygotować prawidłowe deklaracje.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości (SK 48/15)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości (SK 48/15)

13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. SK 48/15), w którym rozstrzygnął kwestię kwalifikacji dla potrzeb podatku od nieruchomości obiektów budowlanych spełniających przesłanki uznania za budynki, a co do których zachodziła wątpliwość czy nie stanowią budowli. W praktyce problem ten dotyczy takich obiektów jak np. stacje transformatorowe, stacje telekomunikacyjne, stacje redukcyjne gazu etc.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Obserwuj nas