Artykuły eksperckie, opinie, komentarze

Banki w walce z przestępczością gospodarczą

Banki muszą stale podnosić skuteczność wykorzystywanych metod i technik służących wykrywaniu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom gospodarczym. Coraz głębsza cyfryzacja rzeczywistości będzie stwarzać kolejne okazje do dokonywania nadużyć, a tym samym będzie wymagać większych nakładów finansowych na nowe technologie antyfraudowe.

Członkowie zarządów bez umów o pracę i premii uznaniowych?

Niektóre przepisy nowej ustawy kominowej (ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) mogą przysporzyć nieco trudności spółkom, których ta ustawa dotyczy.

Data Protection Impact Assessment, czyli ocena skutków dla ochrony danych

Data Protection Impact Assessment (DPIA), czyli ocena skutków dla ochrony danych, to proces budowania i demonstrowania zgodności z zapisami RODO, który wymaga odpowiedniego przygotowania.

Korzystanie ze screen scraping jednak możliwe

Alert prawny | 8.06.2017 | Zmiany w standardach technicznych PSD 2

Dobre praktyki – w jakim kierunku zmierzamy i dlaczego?

Dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kluczowe znaczenie ma ciągły i stabilny rozwój

Zmiany w wynagradzaniu menedżerów wg nowej ustawy kominowej

Nowa ustawa kominowa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami obowiązuje od 9 września 2016 r. Jakie zmiany wprowadza ta ustawa?

Dlaczego sprzedajesz tak tanio?

Strategia cenowa oraz efektywne zarządzanie cenami polegają na systematycznym poszukiwaniu drobnych usprawnień, które łącznie przełożą się na znaczący wzrost zysku.

Bezpieczeństwo działalności – bezpieczeństwem spółki i inwestora

Zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny receptą na zrównoważony i stabilny rozwój

Firmy powinny zadbać o domyślną ochronę danych

Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) reguluje kwestię przekazywanych przez klienta danych. Wprowadza między innymi określenie domyślnej ochrony danych (privacy by default).

Zasada przejrzystości wg RODO

Jedną z podstawowych zasad ochrony danych osobowych zawartych w RODO jest zasada przejrzystości. Jakie elementy składają się na przejrzystość według RODO?

Sześć kroków do wdrożenia RODO

Jak najlepiej przygotować się, zaplanować i przeprowadzić projekt pod tytułem „Wdrożenie RODO w mojej firmie”?

Wywiad z Katarzyną Godlewską

Przeczytaj wywiad z Katarzyną Godlewską, współzałożycielką Grupy Abslovent.pl, wiodącej polskiej platformy rekrutacyjnej dedykowanej młodym profesjonalistom oraz finalistką tegorocznej edycji Konkursu Bizneswoman Roku.

Jak duże będą kary finansowe za naruszenie przepisów RODO?

Naruszenie przepisów RODO może wiązać się ze znaczącymi karami finansowymi. Ich wysokość będzie zależała od tego, które wymaganie zostanie naruszone.

Cyberbezpieczeństwo stało się koniecznością

Nasze codzienne życie, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, będzie w coraz większym stopniu wirtualne i cyfrowe.

Klient w centrum uwagi Twojej firmy

Zmienne priorytety klientów powodują, że firma powinna umieszczać klienta w centrum uwagi oraz szybko reagować na zmiany.

Uczenie się maszyn pozwala zwiększyć zyski

Uczenie maszynowe zyskuje na znaczeniu w biznesie. Dzięki niemu możliwe jest kreowanie nowych – dotychczas niedostępnych – produktów, usług i kanałów sprzedaży oraz obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

10 najważniejszych zmian, które wprowadza RODO

10 nowości, które wprowadza Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). RODO to największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od 20 lat.

10 zagadnień prawnych 2017 roku

Kluczowe zagadnienia prawne, o których należy pamiętać w 2017 roku

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych pozwala szybko i dogłębnie poznać i zrozumieć procesy biznesowe (np. sprzedaż, zakupy) oraz dostrzec możliwości usprawnień, których nie udałoby się wypracować w tradycyjny sposób.

Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli… unijny legislator

Obowiązek informacyjny, który nakładają przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na administratorów danych.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

GAAR wymusza przyjrzenie się uważniej mechanizmom korporacyjnym i umownym stosowanym przez przedsiębiorców w praktyce transakcyjnej oraz w ramach funkcjonowania grup kapitałowych.

Organizacja loterii promocyjnych i konkursów

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych

Procesy trzecią dźwignią sprzedaży

Ustrukturyzowanie procesu sprzedażowego przyczynia się do ograniczania kosztów obsługi sprzedażowej oraz wzrostu rentowności sprzedaży.

PSD 2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas do 13 stycznia 2018 r. na transpozycję przepisów nowej dyrektywy 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. „PSD 2” - Payment Services Directive).

Data analytics metodą małych kroków

Analiza danych nie jest domeną potężnych, międzynarodowych korporacji, które mają miliony klientów i zatrudniają tysiące pracowników. Z równym powodzeniem może być stosowana w niewielkich przedsiębiorstwach działających na rodzimym rynku i w lokalnym otoczeniu.

OC może być tańsze, ubezpieczyciele muszą zabrać się za oszustów

Skuteczne wykrywanie nadużyć w branży ubezpieczeń komunikacyjnych może przełożyć się na niższe wypłaty z tytułu odszkodowań. Nawet kilkaset milionów złotych może pozostać na kontach firm ubezpieczeniowych.

Jak zbudować dział sprzedaży?

Jak zbudować dział sprzedaży w firmie? Wybór optymalnej struktury powinien być odbiciem zamierzeń, zdefiniowanych w strategii firmy.

Biznes od nowa? Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)

24 maja 2016 r. Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje ochronę danych osobowych na terenie wspólnoty.