Doradztwo Life Sciences

Kompleksowo doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w szczególności branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych, biotechnologicznej, medycznej i innych przedsiębiorców z sektora life sciences

Branża Life Sciences jest wysoce regulowaną branżą wymagającą uwzględnienia w decyzjach biznesowych kwestii regulacyjnych, prawnych, podatkowych, zdrowia publicznego i indywidualnych interesów pacjentów.

Świadczymy usługi doradztwa w każdym aspekcie działalności przedsiębiorców sektora Life Sciences uwzględniając obowiązujące przepisy prawa i potrzeby biznesowe oraz dopasowując się do wewnętrznych uregulowań i struktur naszych klientów.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy z obszaru Life Sciences oraz ochrony zdrowia, skutecznie wspieramy naszych klientów w zakresie przepisów karnych i karnoskarbowych (White Collar Crimes), przepisów ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji, prawa spółek, przepisów podatkowych, doradztwa biznesowego.

Zdrowie

Sprawdź, jak możemy pomóc

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w każdym aspekcie regulacji dla sektora Life Sciences, w szczególności branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych, producentom suplementów diety oraz innym podmiotom działającym w polskim sektorze ochrony zdrowia.

Wyróżniamy się kompleksowym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych, kwestii ochrony konkurencji i konsumentów oraz zagadnień compliance. Łączymy bogate doświadczenia z zakresu branży farmaceutycznej i ochrony konkurencji oceniając i prowadząc postępowania przed właściwymi organami w zakresie:

 • modeli dystrybucyjnych produktów,
 • programów rabatowych i działań handlowych,
 • strategii rynkowych w zakresie wejścia na rynek lub ochrony pozycji rynkowej,
 • działań, programów i projektów konsumenckich,
 • reklamy i promocji produktów branżowych.

Doradzamy w każdym aspekcie działania prawa farmaceutycznego, w szczególności: 

 • oceniamy plany i aktywności marketingowe, 

 • badamy i pomagamy opracować struktury dystrybucyjne dla produktów leczniczych, 

 • wspieramy w zakresie przepisów regulujących badania kliniczne, 

 • doradzamy w sprawach spornych o praktyki marketingowe i promocyjne, 

 • uzupełniamy projekty compliance, w tym współtworząc modele systemów nadzoru, przygotowując procedury oraz prowadzimy audyty prawne, 

 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami państwowymi właściwymi dla ochrony zdrowia.

W zakresie działalności firm produkujących, wprowadzających do obrotu i prowadzących sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych: 

 • doradzamy w zakresie zapewnienia zgodności działalności z polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi wyrobami medycznymi, 

 • oceniamy praktyki marketingowe, promocyjne i biznesowe przedsiębiorców w branży wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie praktyk reklamowych mogących wprowadzać w błąd, 

 • doradzamy w zakresie wprowadzenia, opracowania lub aktualizacji systemów compliance właściwych dla branży wyrobów medycznych.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 568

Obserwuj nas