Zdrowie

Kompleksowo doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, firmom farmaceutycznym oraz life sciences.

Cyfrowa rewolucja przyspiesza, wywierając coraz większy wpływ na wszystkie branże, także ochronę zdrowia, firmy farmaceutyczne oraz life sciences

Wyzwania sięgają jednak znacznie dalej. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga reorganizacji w wielu obszarach, w tym między innymi: racjonalizacji obecnych wydatków, zakresu świadczonych usług, typu oraz wielkości wykorzystywanej infrastruktury, wdrożenia mechanizmów kontrolnych. Wpływ na rozwój branży mają także trendy związane m.in. z opieka długoterminową, turystyką medyczną czy też coraz większą rolą danych.

Wieloletnie doświadczenie i praktyka naszego zespołu pozwalają na zrozumienie systemu ochrony zdrowia na wielu płaszczyznach, uwzględniając perspektywę świadczeniodawcy, płatnika jak również pacjentów. Bierzemy pod uwagę zależności pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy jak i prywatnych inwestorów krajowych i zagranicznych).

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie: od opracowania strategii po wdrożenie. Pomagamy wygrywać nie tylko lokalnie, ale też na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Zdrowie

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz
Partner
Tel.: +48 22 746 4795
Email

Szymon Piątkowski
Dyrektor
Tel.: +48 519 507 781
Email

Bernard Waśko
Doradca
Tel.: +48 519 506 490
Email

Maciej Nowicki
Starszy menedżer
Tel.: +48 519 504 568
Email

Obserwuj nas