Dofinansowanie dla firmy - usługi

Doradzimy, jak otrzymać i skutecznie wykorzystać dofinansowanie

Uzyskaj dofinansowanie w postaci dotacji i ulg podatkowych na rozwój działalności w Polsce

W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych, kwestia innowacyjności stała się jednym z priorytetów dla podmiotów prywatnych oraz publicznych.

Planowanie, zarządzanie czy finansowanie innowacji wymaga przemyślanego oraz ustrukturyzowanego podejścia. Jest ono niezbędne do efektywnego tworzenia oraz wdrażania innowacji, które pozytywnie wpłyną na wyniki biznesowe organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź możliwe dofinansowania dla firm i skontaktuj się z nami

Sprawdź możliwe dofinansowania dla firm i skontaktuj się z nami

Polska Strefa Inwestycji

Zwolnienie podatkowe dla dochodu uzyskiwanego z nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dawniej: Specjalne Strefy Ekonomiczne).

Zobacz usługi

Ulga na B+R

Mechanizm podatkowy pozwalający na 100% dodatkowego odpisu kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Zobacz usługi

Dotacje

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, nowe inwestycje prowadzące do wdrożenia nowych produktów lub technologii na rynek i rozliczanie pozyskanej dotacji.

Zobacz usługi

Innovation Box

5% stawka podatku dochodowego dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży produktów/usług/praw powstałych w wyniku wdrożenia opracowanej przez podatnika własności intelektualnej.

Zobacz usługi

Grant rządowy

Bezzwrotne dotacje dla znaczących inwestycji dla polskiej gospodarki (centra usług zaawansowanych, innowacyjne inwestycje). 

Zobacz usługi

Analiza lokalizacji dla inwestycji zagranicznych w CEE

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy lokalizacji dla nowych inwestycji na terenie CEE zgodnie z kluczowymi dla firm kryteriami. Podpowiemy również, jakie rodzaje dotacji i ulg w danej lokalizacji są aktualnie dostępne.

Zobacz wybrane usługi

Wsparcie dla firm dotkniętych kryzysem

W ramach instrumentów antykryzysowych przygotowanych przez Rząd powstało szereg mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy odnotowali znaczące spadki obrotów w wyniku ogólnoświatowego kryzysu. Oferujemy pomoc w pozyskaniu subwencji i dotacji, które są oferowane firmom dotkniętym skutkami COVID-19. Nasze wsparcie obejmuje m.in. 

  • subwencje do wynagrodzeń pracowników, 
  • subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR,
  • dotacje na kapitał obrotowy,
  • pożyczki płynnościowe. 

Porozmawiajmy o wsparciu, jakie może otrzymać Twoja firma

5 mld złotych - tyle wynosi wartość dotacji i ulg podatkowych, jakie pomogliśmy uzyskać naszym klientom od 2002 roku

Jak możemy wesprzeć Twoje przedsiębiorstwo?

  • Wstępną analizą projektu pod kątem kwalifikowalności i szans na pozyskanie dofinansowania.
  • Przygotowując odpowiednią dokumentację.
  • W kontaktach z instytucjami dystrybuującymi granty lub organami podatkowymi.
  • Rozliczając pozyskaną dotację lub ulgę.

   

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Jakub Sochacki

Jakub Sochacki

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 591

Obserwuj nas