Innowacje i B+R, dotacje i ulgi

Innowacje motorem napędowym rozwoju firm oraz sposobem na budowanie konkurencyjnej pozycji

Pokusa innowacyjności

W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych kwestia innowacyjności stała się jednym z priorytetów dla podmiotów prywatnych oraz publicznych

Nabardziej świadomi oraz nastawieni na konkurowanie na rynkach międzynarodowych liderzy traktują obszar innowacji jako kluczowy oraz ściśle powiązany ze strategią biznesową swoich organizacji.

Planowanie, zarządzanie czy finansowanie innowacji wymaga przemyślanego oraz ustrukturyzowanego podejścia. Jest ono niezbędne do efektywnego tworzenia oraz wdrażania innowacji, które pozytywnie wpłyną na wyniki biznesowe organizacji.

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Obserwuj nas